Home

Tepelná elektrárna v karlovarském kraji

5 Firmy. Zobrazit prémiové produkty. Naši klienti. Elektrárny, tepelné (provozovatelé) Elektrárny, na biomasu (provozovatelé) Karlovarský kraj (1) Elektrárny, tepelné (provozovatelé) Karlovarský kraj (5) Elektrárny, vodní (provozovatelé) Karlovarský kraj (1) Karlovarský kraj. Cheb (2 Techničtí specialisté pro Karlovarský kraj. Objednejte si návštěvu technického specialisty u vás doma. Prozkoumá konkrétní možnosti pro váš dům, doporučí nejlepší řešení a zašle vám nabídku na míru. Nejpoptávanější řešení v Karlovarském kraji: fotovoltaické elektrárny s akumulací do vody či bateri Dodávky tepelné energie, výroba předizolovaných potrubních systémů. Dodavatel: Elektrárny, výroba elektřiny (elektrické energie) Elektrárny, tepelné (provozovatelé) Dálkové vytápění (teplárny), dodávky chladu, páry a stlačeného vzduchu..

Firmy - Elektrárny, tepelné (provozovatelé) - Karlovarský kra

V současné době je 60 procent těchto zdrojů uhelných. Tepelné elektrárny se nacházejí v ČR v severočeském a karlovarském kraji, dále na severní Moravě a ve východočeském kraji, logicky tam, kde jsou blízko zdroji. V současné době funguje v ČR 26 tepelných elektráren, které mají instalovaný výkon větší než 100 MW V tomto seznamu jsou uvedeny tepelné elektrárny v Česku.Zahrnuty jsou všechny elektrárny s instalovaným výkonem vyšším než 100 MW. Celkový instalovaný výkon tepelných elektráren v České republice přesáhl v roce 2010 11 793 MW a v tomto roce tepelné elektrárny vyrobily 53 580 GWh elektrické energie. Tento seznam tedy obsahuje tepelné elektrárny s 80 % instalovaného. Čtyři větrné elektrárny se nachází 1 km východně od obce Boží Dar, u silnice směrem na Klínovec, v těsném sousedství státní hranice s Německem v Karlovarském kraji. 20 km východně od Znojma, u železniční trati mezi obcemi Břežany a Litobratřice. Větrná elektrárna 5000 DC je umístěna v členité části Brložce.

Fotovoltaika a tepelná čerpadla Karlovarský kraj - Schliege

•tepelné elektrárny •naleziště kaolinu - výroba porcelánu - Karlovy Vary Karlovarský kraJ vec .12 4 -chymov OhFe Doupovské Sokolbv hory Teplá Karlovarská vrchovina CHKO Siavkovský les Tepid ázné s éiny ran IS ovy Láz Ch Mariánsk .SINCE 17e Ing. Petr Třešňák (poslanec Karlovarský kraj) vložil nový článek Apelujeme na to, aby se medici co nejdříve vrátili ke. Zažádejte o kotlíkovou v Karlovarském kraji. Získejte tak až 128000 Kč. Vše ohledně žádosti o kotlíkovou dotaci za vás vyřídíme my. Pokud máte starý kotel na tuhá paliva, pak vás čeká největší dotace. Karlovarský kraj rozděluje pravidelně Na Firmy.cz najdete 14 firem v kategorii Prodej a montáž tepelných čerpadel v Karlovarském kraji a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Stavební společnost TERCOM, HC KREDIT Kraslice, s.r.o., Tepelná čerpadla AC Heating,.

Karlovarský kraj-počtem obyvatel přes 300 tisíc je nejmenší v celé ČR.Nejdůleţitá je těţba hnědého uhlí- Sokolovská a Chebská pánev= energetika- palivo pro tepelné elektrárny, do továren a domácností. Bohatý na minerální prameny- světoznámé lázeňství-Karlovy Vary Na Firmy.cz najdete 20 firem v kategorii Energetika v Karlovarském kraji a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba BWB-SANT, s.r.o., Miroslav Malý, KASTL,. Zvýhodnění 10 % pro domy v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji; Zrychlení finanční návratnosti již na 6-7 let; Díky dotaci mohou výrazně klesnout počáteční náklady spojené s pořízením fotovoltaické elektrárny. Cena celkového řešení pro jednu domácnost je již od 89 900 Kč bez DPH Ašský výběžek c) V Karlovarském kraji leží nejzápadnější obec ČR, zjisti její název. Krásná d) Urči zeměpisné souřadnice nejzápadnější obce ČR. 50°14´ s.z.š., 12°10´ v.z.d Bečov nad Teplou a jeho relikviář svatého Maura Jedinečná a mimořádná památka Karlovarského kraje. Neskutečný zážitek, skvěle udělaná prezentace. Velmi tajem..

Naopak nejnižší pokles byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (-4,6 kWh) a v Karlovarském kraji (-4,8 kWh). Ústecký kraj obsadil v mezikrajovém porovnání třetí nejnižší příčku, když spotřeba elektřiny v domácnostech poklesla ve sledovaném období o 7,8 kWh na 1 obyvatele Hnědé uhlí se v kraji těží v lomech Jiří ve Vintí řově a Družba v Novém Sedle. Těžba v lomu Družba je postupně ukončována. Uhlí se zpracovává v elektrárně Tisová a Vřesová. Elektrárna Vřesová je unikátní paroplyno-vá elektrárna, která využívá k výrobě tepla a elektrické energie plyn z uhlí (tzv. Energo. 1. Připrava návrhu. Naši specialisté vám navrhnout tepelné čerpadlo na míru, které bude splňovat technické podmínky pro získání dotace a zároveň požadavky na komfortní a efektivní vytápění objektu. 2. Podpis smlouvy. Podepíšete smlouvu o poskytování služby společně s formuláři, které za vás připravíme. 3. Popiš polohu Karlovarského kraje, se kterými kraji sousedí? Nejzápadnější území kraje vyplňuje jeden z výběžků, jak se jmenuje? V Karlovarském kraji leží nejzápadnější obec ČR, zjisti její název. 2. Doplň následující věty: Název tepelné elektrárny

Před oponou, za oponou Pokud jde o těžbu, přečetl jsem si, že stále ještě největším podnikem v Karlovarském kraji je Sokolovská uhelná a že průměrný plat v této společnosti je 34 tisíc korun, což je vysoko nad regionálním, ale dokonce i celostátním průměrem Moravskoslezský kraj 1 221 832 389 377 199 487 (99,8 %) Jihomoravský kraj 1 170 078 spotřeba elektřiny je pokrytá místní výrobou jenom v Ústeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji (tepelné elektrárny), na Vysočině (jaderná elektrárna Dukovany) a v Jihočeském kraji (j. e. Temelín). Spotřeba zemního plynu Prvním ze zp ůsob ů jsou klasické tepelné elektrárny, které spalují pevná, pop řípad ě plynná paliva. Instalovaný výkon t ěchto elektráren p řesahuje pot řeby kraje. Prvním zástupcem t ěchto elektráren je Elektrárna V řesová s výkonem 395 MW e a druhým je pak Elektrárna Tisová s výkonem 295,8 MW e. Ob ě tyto.

Firmy - Elektrárny, výroba elektřiny (elektrické energie

V Karlovarském kraji bylo v roce 2017 registrováno 121 950 domácností. Z nich je největší podíl (49,6 %) vytápěn dálkově (Graf 7.4.1), druhým nejrozšířenějším způsobem vytápění byl zemní plyn (23,5 %). Tyto dva způsoby vytápění jsou příznivé pro životní prostředí, neboť jejich emise jej příliš nezatěžují 12 milionů MWh elektřiny mohou podle nové vědecké studie vyrobit fotovoltaické elektrárny na střechách, těžbou zničených plochách a dalších vhodných místech v Ústeckém a Karlovarském kraji [1]. Jedná se o celou polovinu současné výroby elektřiny z hnědého uhlí v těchto krajích [2]. Druhá polovina uhelné produkce pak odpovídá množství elektřiny, které se z. Karlovarský kraj- počtem obyvatel přes 300 tisíc je nejmenší v celé ČR. Nejdůležitá je těžba hnědého uhlí- Sokolovská a Chebská pánev= energetika- palivo pro tepelné elektrárny, do továren a domácností

V rámci programu Nová zelená úsporám mají Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj o 10 % vyšší dotace než zbytek České republiky.Cílem je zvýšit životní úroveň obyvatel těchto krajů a pomoci jejich ekonomice. Díky tomu pro vás můžeme v těchto krajích dodávat elektrárny s mnohem lepším poměrem cena versus výkon Speciální skupina složená z komunálních politiků a energetiků začne hledat náhradní zdroj tepla pro tisíce domácností v Sokolově a okolí. Zastarávající tepelná elektrárna v Tisové, která patří Českým energetickým závodům a která zásobuje velkou část okresu odpadním teplem, tu totiž nebude věčně Máte nemovitost v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji? Pak získáte ještě větší příspěvek - dotace se může vyšplhat až na 170 000 Kč. Pokud se rozhodnete pro variantu s akumulací do vody, stát vám na ni přispěje maximálně 55 000 Kč DALŠÍ ŘEKY v Karlovarském kraji • tepelné elektrárny • těžba kaolínu •CD -ROM Česká republika a její kraje, SILCOM, CD- ROM&Multimedia, s.r.o. Opava, Česká republika, 2010 •CD - ROM Cestujeme po ČR, PONŠKOLA Chrudim, 2001 -mapy krajů. Nahradila původní elektrárnu VE 315-1 (Vítkovice), stojí v nadmořské výšce 587m, energii dodává do sítě VN. Větrný park se čtyřmi elektrárnami typu Vestas slouží pro výrobu a dodávku elektrické energie do veřejné sítě. Nachází se v Ašském výběžku západně od obce Krásná u Aše v Karlovarském kraji

Informační centrum je umístěno v secesní budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Návštěvníkům předvede principy a možnosti využití energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce a biomasy, představí také tepelné čerpadlo a geotermální energii Nachází se v Ašském výběžku západně od obce Krásná u Aše v Karlovarském kraji. Do provozu byla uvedena na konci roku 2009 a slouží pro výrobu a dodávku elektrické energie do veřejné sítě. Investorská firma APB z Plzně nechala postavit stožáry o výšce 105 metrů, celkový instalovaný výkon pak činí 8 MW Dotace na zateplení objektu (stěn, střechy, podlahy), výměnu oken a dveří. Velikost dotace z ávisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.. Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však 550 000 Kč. V Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji je podpora násobena koeficientem 1,1 tady maximálně 605 000 Kč

Jindřichovice (9,2 MW) Jindřichovice (9,2 MW) Větrný park se 4 turbínami (každá o výkonu 2,3 MW) je v provozu od konce loňského roku.Nachází se v Karlovarském kraji v katastrálním území Stará, u obce Jindřichovice.Výška náboje každé turbíny činí 108 metrů, průměr rotoru je 82 metrů.. Větrníky jsou bezobslužné, rotor i jeho listy se natáčí podle. Zašleme vaši žádost na příslušný kraj. Začínáme s instalací zvoleného zařízení. Navíc v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji můžete získat dotaci ještě vyšší a to až o 15 000 Kč. Konzultace řešení zdarma Fotovoltaická elektrárna Tepelné čerpadlo Otázky a odpovědi Reference Karlovarský kraj má málo orné půdy (převládají zde podzolové a horské půdy) a také chov užitkových zvířat nevyčerpává všechny své možnosti . V karlovarském kraji převládají lázeňské služby (Karlovy Vary , Mariánské lázně, Lázně Kynžvart , Konstantinovy lázně atd.

Tepelné elektrárny v ČR Kalkulátor

  1. Výše dotace. max. 40 000 Kč. V KV, MS a UL kraji navíc. + 3 500 Kč. Podmínky dotace na přímý fotovoltaický ohřev teplé vody. 2. Menší FVE připojená na síť s ukládáním přebytků do teplé vody. Na tuto menší fotovoltaickou elektrárnu můžete z dotačního programu získat až 60 000 Kč
  2. elektrárny. V současnosti elektrárnu vlastní skupina ČEZ, je zásobována sokolovským uhlím, vodním zdrojem je řeka Ohře a kromě elektřiny se zde vyrábí taktéž tepelná energie. Elektrárna Vřesová Elektrárna byla taktéž postavena v 50. letech 20. století. Do přechodu na zemní plyn se zde
  3. V dubnu 1997 skončila veškerá těžba, zpracování a odbyt uhlí. V současné době Palivový kombinát Ústí, s.p. realizuje komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební činností. Obzvláště významné jsou rozsáhlé hydrické rekultivace-vytváření jezer ze zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most-Ležáky
  4. v novostavbách 12 +10% v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji Kombinace podpory B a C.3 Je možná, pokud d ům vyhoví požadavk ům podpory B bez slune ční energie (B.0 zpravidla nebývá problém) Na solární systém v podoblasti podpory C.3 lze požádat až po VYPLACENÍ podpory z podoblasti B. Příklady
  5. Pouze pro Karlovarský kraj jsme realizovali téměř 140 instalací u spokojených klientů. Pokud máte zájem o tepelné čerpadlo, potřebujete pomoci s výběrem, či vás zajímá jakákoliv informace, zastavte se u nás na pobočce v Tovární 270, 351 32, Skalná. Na každé naší pobočce se nachází expertní tým, který má na.

Seznam tepelných elektráren v Česku - Wikipedi

Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energi

DALŠÍ ŘEKY v Karlovarském kraji • tepelné elektrárny • těžba kaolínu •CD -ROM Česká republika a její kraje, SILCOM, CD- ROM&Multimedia, s.r.o. Opava, Česká republika, 2010 •CD - ROM Cestujeme po ČR, PONŠKOLA Chrudim, 2001 -mapy krajů. Už sedmnácti vesměs drobných vodních toků v Karlovarském kraji se aktuálně týká zákaz odběru vody. Paradoxně v období, které je bohaté na deště a v němž si vodáci pochvalují, že tak dobrou sezonu už dlouho nezažili. Zatímco Ohře nedostatkem vody zatím netrpí, o několik desítek metrů výše už je situace o dost odlišná 3. V Moravskoslezském kraji se soust ředí významná výroba lé čiv v: Opav ě 4. Hlavní základna automobilového pr ůmyslu v České republice se nachází v: Mladé Boleslavi 5. V Ústeckém kraji je významná petrochemická výroba lokalizována v: Litvínov ě 6. V Karlovarském kraji se nacházejí významné tepelné elektrárny v Ministr životního prostředí jednal v Karlovarském kraji o kotlíkových dotacích a nedostatku vody. Naši občané budou moci žádat o dotace na výměnu starých kotlů za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Osobně budou moci podat žádosti 5. června. budoucnost elektrárny v Tisové a odpadové hospodářství, kde.

Tepelné elektrárny karlovarský kraj - obrázky, zvuky či

Největší znečišťovatelé v zemi jsou zahrnuti v ústředním regulačním řádu, který se v Moravskoslezském kraji vztahuje právě na osm závodů nebo provozů. Podle odborníků se velcí znečišťovatelé podílí na kvalitě ovzduší zhruba jednou třetinou, další třetina pak připadá na dopravu a stejný poměr na Tenaur - tepelná čerpadla. 3. prosince 2020 ·. Že je tepelné čerpadlo vhodné pro novostavby i pro stávající zástavbu od rodinných domů až po administrativní budovy, to je známá věc. ♻️ Jak tepelné čerpadlo funguje, jaké existují typy a co je mezi nimi za rozdíl si přečtete v našem článku ⤵️ Přespolní běh 2016 V úterý 4.10.2016 se v okolí naší školy konalo okresní kolo v přespolním běhu žáků 6 Internetový průzkum mezi žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiči v Karlovarském kraji. Tepelná elektrárna v Ledvicích Sokolov je okresní město v západních Čechách, v Karlovarském kraji. Leží při soutoku řek Ohře a Svatavy a Lobezského potoka, uprostřed sokolovské pánve, v nadmořské výšce 401 metrů. Jeho ráz je ovlivněn těžbou hnědého uhlí a s tím souvisejícím průmyslem Celkový instalovaný výkon tepelných elektráren v České republice přesáhl v roce 2010 11 793 MW a v tomto roce tepelné elektrárny vyrobily 53 580 GWh elektrické energie. Tento seznam tedy obsahuje tepelné elektrárny s 80 % instalovaného. V České republice jsou v provozu dvě jaderné elektrárny - JE Temelín a JE Dukovany

Až 128 000 Kč kotlíková dotace pro Karlovarský kra

List si dopiš, vlep do sešitu Vl a dopiš v PS Hravá vlastivěda str. 12, na linky zde dopiš, co jsi už navštívil, nebo bys chtěl navštívit v Karlovarském kraji. V mapce nahoře kraj také vybarvi 14 kraj ů 7. V Moravskoslezském kraji se soust ředí významná výroba lé čiv v: Opav ě 8. V Ústeckém kraji je významná petrochemická výroba lokalizována v: Litvínov ě 9. V Karlovarském kraji se nacházejí významné tepelné elektrárny v: Tisové a V řesové 10. Jiho českým krajem bude procházet rychlostní komunikace sm. Tenaur - tepelná čerpadla. 3,728 likes · 38 talking about this · 4 were here. Dodavatel tepelných čerpadel s tradicí již 18 let. Zajišťujeme projektování, instalace, servis a poradenství v oblasti.. Investiční příležitosti v Karlovarském kraji; Novinky z města Sokolova a okolí. Ministr průmyslu v Sokolově: Těžte uhlí co nejdéle 23.1.2015, Novinky z města Sokolova a okolí. Povrchová těžba hnědého uhlí v okolí Sokolova má pokračovat co nejdéle. Sokolovská uhelná je připravena těžit do roku 2040

Výše dotace u fotovoltaických solárních systémů se pohybuje mezi 35 000 - 155 000 Kč, navíc tato částka je o 10 % vyšší pro žadatele, kteří žijí v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a pro majitele památkově chráněných objektů (Nová zelená úsporám, 2019) Tepelná elektrárna v Ledvicích. Witte Nejdek. RAMPS-VIP III. Vzájemným učením - cool pedagog 21. století. Podřízené stránky (6): Jazyky nás baví - Anglie 2015 Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Karlovarském kraji Projekt ESF Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA RAMPS-VIP III Vzájemným učením. Ústecký kraj tvoří sedm okresů(NUTS 4).Severní část kraje sousedí se Spolkovou . republikou Německo(SRN) Na Jihozápadě hraničí s . Karlovarským. krajem, na jihu s . Plzeňským, východní část se dvěma kraji, severněji s krajem . Libereckým . jižněji se Středočeským. Karlovarský kraj společně s . Ústecký

Grantový projekt OP VK: Technika je zábava Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0035. Nositelem projektu z operačního programu pro konkurenceschopnost je naše partnerská škola SPŠ Ostrov. Realizace a ukončení projektu: 3.12.2012 - 31.12.2014 Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu Stavební firmy s více než 50 zaměstnanci v Královéhradeckém kraji vykázaly v letošním 1. čtvrtletí růst výroby o 45 procent na 469 milionů Kč. Představovalo to třetí nejvyšší dynamiku růstu v Česku. Vyšší růst vykázali stavbaři jen v Olomouckém a Karlovarském kraji. V celé republice stavební výroba vzrostla o 1 Sokolovskou uhelnou čekají převratné změny. Společnost už pracuje na několika nových projektech, které mají zajistit, aby v regionu hrála klíčovou roli i po své transformaci. Důležitým pilířem má zůstat energetika, nově ale bude zelená. Už v příštím roce chceme začít stavět solární park o výkonu 50 megawattů Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí - elektrotechnika a strojírenství - a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů

a zajímavostmi z tohoto kraje. V učebnici o něm máte na stranách 78 - 80. Poznámky si, prosim, opište do sešitů nebo vytiskněte a nalepte. Podbarvený text stačí jen přečíst, ale kdo chce, může si zapsat. Chválím všechny, kteří vypracovali kvízy o Plzeňském a Karlovarském kraji Oprávněným žadatelem je fyzická osoba, která vlastní rodinný dům určený pro trvalé rodinné bydlení o maximálním počtu 3 bytových jednotek v Karlovarském kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním Elektrárny v Prunéřově a Počeradech vypustily každá o 700 tisíc tun více oxidu uhličitého, vypočítává Kaňa. Podle energetiků ale nestojí za navýšením emisí špatné odpadové hospodářství, menší důraz na ekologii nebo havárie, nýbrž skutečnost mnohem jednodušší Teplárny v Karlovarském kraji začaly přitápět — Události v regionech (Praha), Některé teplárny v Karlovarském kraji musejí kvůli nízkým ranním teplotám přitápět

V Karlovarském kraji jsou významné stáčírny minerálních vod (například Kyselka - Mattoni), které souvisí s bohatým výskytem pramenů. V sokolovském hnědouhelném revíru vznkli závody chemického průmyslu, hlavně v Sokolově a Vřesové. Na území kraje jsou také známé sklářské podniky - například značka Moser V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji můžete mít ještě lepší sestavy našich elektráren za příznivější ceny. Jak to? Kvůli dotační politice. V rámci programu Nová zelená úsporám mají Moravskoslezský, Karlovarsk Teplárna Zlín s.r.o. tel.: +420 577 524 855 fax: +420 577 523 538 e-mail: info.zlin Dispečink Zlín (nepřetržitá služba) tel.: +420 577 522 201, +420 606 712 78 CHKO a rezervace. Chráněná území - Chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní parky v okrese Karlovy Vary. Chráněné krajinné oblasti - národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých. K jednofázové elektrárně je třeba mít jednofázové tepelné čerpadlo. Výše podpory tohoto řešení z NZÚ je až 155 tis. Kč, s bonusem v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji je podpora až do výše 170 tis. Kč. Podrobnější popis jednotlivých variant najdete v článku Stát začal nabízet dotace na fotovoltaiku

Video: Prodej a montáž tepelných čerpadel Karlovarský kraj • Firmy

12.4.2017 v 0:02. : Od loňského roku rozdělil Karlovarský kraj v první vlně na výměnu kotlů zhruba 62 milionů korun téměř 550 žadatelům. Foto: google maps. Lidé v Karlovarském kraji budou mít další příležitost získat příspěvek na výměnu kotlů. Pro zájemce by mělo být připraveno až 64 milionů korun. Na konci. Doporučené výlety v Karlovarském kraji Na každém pokoji máte k dispozici příručku obsahující námi doporučené jednodenní výlety. Tato příručka Vám pomůže při poznávání Karlovarského kraje plného velkého množství turistických cílů. Pokud se Vám nezobrazila naše turistická příručka pro hosty, klikněte ZDE 12. prosince 2019. Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci září roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 545 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo

Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 100 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče Objasní problematiku krajů v ČR. Pojmenuje a vyhledá, zajímavosti v Karlovarském a Ústeckém kraji. Metodické poznámky: Práce s mapou. Česká republika Karlovarský kraj. leží na západě ČR . (tepelné elektrárny),těžební (hnědé uhlí), chemický (Ústí nad Labem, Litvínov, Lovosice),. Ten se využívá hlavně v hutích. Na severozápadě Čech, v okolí Sokolova, Mostu, Chomutova a Karlových Varů, jsou velké zásoby hnědého uhlí. Dobývá se velkými rypadly v povrchových dolech. Poblíž dolů stojí tepelné elektrárny, které toto uhlí spalují a vyrábějí elektrickou energii