Home

Splitové tepelné čerpadlo

Splitová čerpadla a jejich výhody. Tepelné čerpadlo vzduch/voda ekologicky a levně vytopí jak novostavby, tak rekonstruované domy. V kombinaci s fotovoltaickou instalací může být splitové čerpadlo napájeno proudem vlastní výroby a vytápět tak dům téměř zdarma Splitová tepelná čerpadla Moderní a úsporný zdroj tepla s možností chlazení, kdy při plynule řízenému výkonu kompresoru i ventilátoru dosahuje splitové tepelné čerpadlo ENBRA Zubadan, Power Inverter a Power Inverter S hospodárného a tichého provozu Jak funguje splitové tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo vzduch/voda je topné zařízení, které využívá bezplatnou obnovitelnou energii, kterou je energie obsažená v okolním vzduchu. I při nízkých venkovních teplotách ji může tepelné čerpadlo efektivně využívat pro potřeby domu. Tepelná čerpadla typu split se.

LG - tepelná čerpadla ; LG - Split (2019) R32 - Scroll ; LG - Splitové tepelné čerpadla ; LG Therma V - MONOBLOK (2018) SINCLAIR ; NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE (WIFI) TEPELNÁ ČERPADLA ; SWEP - deskové výměník Venkovní tepelná čerpadla jsou k dispozici ve dvou provedeních - splitovém a kompaktním. Splitové provedení se skládá z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou propojeny chladivem. Problémem je, že se často chladicí okruh vakuuje a plní chladivem až na stavbě a parametry zařízení výrazně ovlivňuje pečlivost. Splitové tepelné čerpadlo má dvě části, vnitřní a venkovní jednotku. Tyto části jsou propojeny hermeticky uzavřeným chladivovým okruhem a k předávání tepla z teplonosného plynu do vody proudící v radiátorech nebo podlahovém vytápění, dochází až ve vnitřní časti umístěné v budově Splitové tepelné čerpadlo sa skladá z vnútornej a vonkajšej jednotky, pričom vo vonkajšej jednotke sú zabudované všetky komponenty, ktoré môžu pôsobiť hluk. K nim patrí ventilátor, výparník a kompresor. Vnútorná jednotka je podľa toho kompaktná a dá sa veľmi flexibilne inštalovať v dome. V nej sa nachádza iba.

Platí stále, že tepelná čerpadla se nehodí do klimaticky chladnějších oblastí ČR, např. někam do hor? Ne, tepelná čerpadla nyní topí i při - 15 °C nebo až - 20 °C.Již se využívají jiné technologie, kdy se dovnitř vstřikuje chladivo, takže TČ někdy pracuje lépe např. při teplotě - 7 °C než při - 3 °C Je lepší splitové nebo kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda? Rozdíly mezi splitovým a kompaktním řešením tepelného čerpadla vzduch-voda nejsou zásadní. Zásadní je přizpůsobení otopné soustavě, ze kterého vyplývá vysoký úsporný efekt, dále nízká úroveň obtěžování okolí hlukem a také možnosti vzdálené. Splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda Voda - voda: Zdrojem tepla je v tomto případě voda, nejčastěji ze studny na vlastním pozemku. Zákonem je vyloučeno používat např. vodu z řeky či rybníka. Dále je třeba mít dvě studny - čerpací a vsakovací. Voda se převádí z jedné studny do druhé přes výparník

Venkovní tepelná čerpadla jsou k dispozici ve dvou provedeních - splitovém a kompaktním. Splitové provedení se skládá z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou propojeny chladivem. Naproti tomu kompaktní provedení má chladicí okruh hermeticky uzavřený a výstup z tepelného čerpadla se napojuje přímo na topnou vodu Tepelné čerpadlo využívá fyzikálních vlastností šíření tepla. Za vhodného použití pomocné energie dokáže dostat teplo ze studeného místa na místo teplejší a tím maximalizuje účinnost el.energie s pomocí přírodního procesu až na 4,7 násobek.Tento princip obráceným způsobem využívá lednička bez které si už vlastně život nedokážeme ani představit a. Kromě toho můžete toto splitové tepelné čerpadlo doplnit ohřívačem vody WOLF CEW-2-200 S objemem 180 litrů tvoří společně s tepelným čerpadlem výkonnou tepelnou sestavu. Další výhoda: tento ohřívač vody nevyžaduje v suterénu žádnou další zastavěnou plochu, může být instalován přímo nad vnitřní modul Tepelné čerpadlo vzduch-voda Split Inverter, skládá se z venkovní jednotky a vnitřního modulu Strateo se zásobníkem TUV o objemu 190 litrů. Výkon tepelného čerpadla 4,5 kW, 6 kW a 8 kW. Inovovaný řídící systém s barevným velkoplošným displejem MK3 Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S. Skládá se ze dvou oddělených jednotek: venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník pomocí chladiva, teplo je vedeno do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění

Splitová tepelná čerpadla: Jaké jsou jejich výhody a proč

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S: první zkušenosti. V srpnu 2020, po delším výběrovém řízení, kdy jsme hledali definici potřeby tepla (v zimě) a chladu (v létě), padla volba na splitové zařízení Vitocal 100-S s regulací Vitotronic 200, které umožňuje vytápění, letní chlazení a také celoroční ohřev vody (bivalentní provoz) Moderní invertorové, splitové, tepelné čerpadlo LG Therma V Split k 12 kw 3f sestávající se z venkovní jednotky HU123.U33 a nové vnitřní jednotky HN1639.NK3 (Kód pro Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám - SVT22713). Vnitřní jednotka pak obsahuje 9kw elektrokotel Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S Cenově výhodná alternativa pro novostavby a modernizace. Tepelná čerpadla ve splitovém provedení se vyznačují rozdělením na tichou vnitřní část a venkovní část. Profitujte z těchto výhod: Splitová tepelná čerpadla, 4 až 12 kW (vzduch 7 °C/voda 35 °C Splitové tepelné čerpadlo je špecifické svojou vnútornou a vonkajšou jendotkou. Profitujte aj vy z týchto výhod Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, od 2,0 až 11,2 kW (A-7/W35) Nízke prevádzkové náklay vďaka vysokým výkonovým číslam COP (COP= Coefficient of Performance) v súlade s EN 14511: až 5,0 (A7/W35) a na 4,2. Nejvhodnější tepelné čerpadlo bude YUTAKI 5 s nízkoteplotním P designem 14 kW. Roční výpočtová spotřeba energie tepelného čerpadla by se měla pohybovat okolo 6265 kW. Pokud byste vybrali tepelné čerpadlo s nižším P designem, musíte počítat s dotápěním elektrokotlem a zhoršením průměrného COP a tím i zvýšení.

Splitové tepelné čerpadlo využíva okolitý vzduch

Splitová tepelná čerpadla Enbr

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda. Vitocal 111-S se skládá ze dvou oddělených jednotek. Venkovní jednotka odebírá prostřednictvím chladiva teplo, které kompresor převádí na teplo nutné k vytápění. Potrubím se toto teplo dostane do vnitřní jednotky a tam se přes kondenzátor odevzdává do topné soustavy Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 100-S. Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda se skládá ze dvou oddělených jednotek: venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník pomocí chladiva, teplo je vedeno do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění Víte co je to tepelné čerpadlo? Pojďme se na to spolu podívat trošku podrobněji.Více informací a přehled nabídky tepelných čerpadel naleznete zde: https://ww.. Tepelné čerpadlá IMMERGAS vzduch - voda, využívajú vonkajší vzduch ako obnoviteľný zdroj energie. Vynikajúce sú ako na chladenie, tak aj na vykurovanie domácností, kancelárií, nových i existujúcich priestorov, poskytujú výborné riešenie pokiaľ sa jedná o energetickú účinnosť, nízke prevádzkové náklady a chránia životné prostredie (žiadne znečisťujúce. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch do bytu a do domu Splitové tepelné čerpadlo - single split se skládá z tiché vnitřní jednotky a jednotky venkovní. Multisplitová tepelné čerpadlo - multi split je kombinací venkovní jednotky s větším počtem jednotek vnitřních

Splitové tepelné čerpadlo Weishaupt WWP LS. Splitová tepelná čerpadla Weishaupt jsou cenově příznivým řešením pro rodinné domy s požadavkem na teplo do 16 kW. Tepelné čerpadlo je rozděleno na venkovní a vnitřní jednotku. Venkovní jednotka využívá k výrobě tepla volnou energii z venkovního vzduchu Tepelná čerpadla vzduch-voda. Řada L Split Úsporné a funkční vytápění. Splitové tepelné čerpadlo řady L Split vám zajistí celoročně příjemné klima za minimum peněz díky funkcím vytápění a chlazení. Tento systém se skládá z venkovní a vnitřní jednotky s vestavěným energeticky úsporným oběhovým čerpadlem, měřením vyrobeného tepla a topným tělesem Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 111-S nabízí výkon od 4 do 16 kW. Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu, to putuje přes výparník pomocí chladiva do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění. Potrubím je teplo vedeno do vnitřní jednotky a tam odevzdáno prostřednictvím.

Vytápění a ohřev vody tepelným čerpadlem 11 kW Vysoce účinné splitové tepelné čerpadlo Yutaki S s integrovaným bojlerem z nejušlechtilejší nerezové oceli (200 l) pro ohřev teplé vody. V této sestavě jsou integrovány všechny komponenty potřebné pro bezproblémové vytápění a ohřev vody Vaší domácnosti 03 splitovÉ tepelnÉ -erpadlo vzduch/voda splitovÉ tepelnÉ Čerpadlo vzduch/voda bwl-1s(b) 04-05 vnitŘnÍ modul 06 venkovnÍ modul 06 konstrukce vnitŘnÍho modulu a popis funkce 07 technickÉ Údaje 08-09 zÁkladnÍ pŘÍsluŠenstvÍ regulace 10 doplŇkovÉ pŘÍsluŠenstvÍ regulace 11-3 ohŘÍvaČe vody/akumulaČnÍ zÁsobnÍky vody 14-17 cpu-1-50 14 spu-1-200 1

Vitocal 100-S, 400 V. Splitové reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 100-S, s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, s 3-cestným přepínacím ventilem, elektrickým topným pásem a 10 l expanzní nádobou, včetně Vitotronic 200 WO1C pro ekvitermní provoz. AWB-E-AC 101.A, s elektrickým průtokovým ohřívačem 9 kW a s. Splitové tepelné čerpadlo Yutaki S primárně určené pro vytápění budov s možností napojení na externí bojler. Tato výkonnostní řada tepelných čerpadel HITACHI se řadí svými parametry a spotřebou mezi nejúspornější tepelná čerpadla na českém trhu Splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 111-S od firmy Viessmann je cenově zajímavé zařízení na výrobu tepla se standardně vysokou kvalitou zpracování a vysokou účinností. Skládá ze dvou oddělených jednotek. Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník pomocí chladiva, teplo je vedeno do. Splitové tepelné čerpadlo - s vestavěným ohřívačem vody 220 litrů. jmenovitý tepelný výkon 4 - 16kW. Nízké provozní náklady díky vysoké hodnotě COP (COP = Coefficient of Performance = výkonové číslo COP neboli faktor výkonnosti systému tepelného čerpadla v režimu vytápění) podle normy EN 14511: do 4,7 (vzduch 7.

Tepelná čerpadla systému vzduch-voda s hodnotou SCOP vyšší než 5. Výstupní teplota až 65 °C a senzačních 63 °C i při venkovní teplotě -25 °C. Mimořádně snadná instalace typu zapoj a spusť. 3fázové připojení pro všechny dostupné velikosti bez nutnosti měnit jistič nebo předělávat elektroinstalaci Tepelné čerpadlo vzduch-voda 38AW / 80AW je navrženo společností Carrier s integrovanou invertorovou technologií pro domácí a lehké komerční použití. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 38AW / 80AW vám poskytne vynikající energetickou účinnost a tichý provoz, přičemž splní podmínky pro místní snížení daní a pobídkové plány ve všech zemích EU

Jak funguje splitové tepelné čerpadlo? Viessman

 1. ální topné výkony: 4,3 - 16 k
 2. Tepelné čerpadlo Vitocal 200-A vzduch/voda v monoblokovém provedení. Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-A vzduch/voda v monoblokovém provedení patří do řady tepelných čerpadel 200. Tato řada zahrnuje jak typy splitové, tak monoblokové, a jak jen pro vytápění, tak s integrovanou přípravou teplé vody
 3. Splitové tepelné čerpadlo poskytuje výrazně větší komfort než kompaktní tepelné čerpadlo. Bazénová tepelná čerpadla. HP 700 BLACK Inverter 7kW HP 900 BLACK Inverter 8,9kW HP 1000 BLACK Inverter 10,3kW HP 1200 BLACK Inverter 12,2kW HP 1000 GREEN 9,2kW HP 1400 GREEN 12,3W HP 1700 GREEN 16,2kW HP 1500 GREEN Inverter Pro 15kW HP.
 4. Energetický štítek pro splitové tepelné čerpadlo typu vzduch/voda s názvem Power Inverter - New Generation s označením PUHZ-SW120YHA (12 kW) s vnitřní jednotkou Ecodan vč. 200 L nerezového zásobníku teplé vody s označením E*ST20C (kód SVT - NZÚ: SVT20122)
 5. Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda se skládá ze dvou oddělených jednotek: venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník pomocí chladiva, teplo je vedeno do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění
 6. NIMBUS COMPACT S NET. Splitové tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. A+++. Díky tepelnému čerpadlu A+++ je zaručen výkon po celý rok jak při vytápění, tak při chlazení. SUPER TICHÝ. Bezhlučný v každé fázi provozu. BUS BRIDGE NET
 7. Instalováno splitové tepelné čerpadlo De Dietrich AWHP o výkonu 16 kW. Tepelná čerpadla AWHP se skládají se z venkovní jednotky Invertoru, který je připojen k vnitřnímu modulu pomocí chladicího potrubí. Integrovaný elektrokotel je součástí vnitřní jednotky

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Splitové tepelné čerpadlo Versati III je k dispozici v provedení 6, 8 a 10 kW, umožňuje vytápění do podlahových systémů, radiátorů nebo fancoilů. Díky integrovanému trojcestnému ventilu je možný celoroční provoz v režimu ohřevu teplé vody, v létě je naví Invertorové splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro topení, chlazení a ohřev teplé vody; Mimořádně účinné i za nízkých teplot, s integrovanými topnými tělesy 2 kW + 2kW, zaručuje komfort v každé situaci; Vždy spojené díky Light Gateway jako standard, dálkové ovládání a monitorování pro jednu teplotní zón splitové tepelné čerpadlo s invertorovou technologií, vnitřní a venkovní jednotka jsou propojeny pomocí chladiva ideální pro novostavby a rekreační objekty topný faktor COP až 4 při A2/W35 dle EN 14825 při 60 % invertor Splitové tepelné čerpadlo WWP LS K s integrovaným ohřevem pitné vody je osvědčeným řešením ve stísněných prostorech. Interní jednotka osvědčeného splitového tepelného čerpadla WWP LS je doplněna zásobníkem WAS Eco o objemu 165 l

LG - Splitové tepelné čerpadl

Splitová nebo kompaktní tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1S(B) Získajte energiu z vonkajšieho vzduchu, aby ste efektívne vykurovali a spoľahlivo chladili. BWL-1S(B) využíva voľne dostupnú energiu z vonkajšieho vzduchu a aj preto je jeho prevádzka veľmi jednoduchá Set Panasonic Aquarea High Performance Split systém 1f 16,0 kW, vč. hydromodulu. Řada High Performance vám pomůže splnit přísné požadavky a snížit náklady na provoz budovy.Vytápění a ohřev teplé užitkové vody v domácnosti mají velmi významný dopad na spotřebu energie celého domu. Účinná tepelná čerpadla Panasoni Vysokoteplotní tepelné čerpadlo ohřeje vodu až na 80 °C, i když venkovní teplota klesne na -20 °C. Základní software jednotky dokáže odřídit dva topné okruhy s rozdílnou teplotou a zároveň ohřívat vodu v bazénu Splitové tepelné čerpadlo využíva na vykurovanie a chladenie budov komponenty klimatizačnej techniky. Vo svojej činnosti sa pritom ledva líši od takzvaných monoblokových zariadení. Prostredníctvom ventilátora nasáva vzduch, svoju energiu odovzdáva chladiacemu médiu a ten sa tým vyparuje

Tepelná VITOCAL 200-S čerpadla 4 až 12 kW Splitová tepelná čerpadla se skládají z vnitřní a venkovní jednotky. Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S ve splitovém provedení využívá ekologicky a levně teplo, které je obsaženo ve venkovním vzduchu. Dodává se volitelně pouze k topení nebo k topení a chlazení Splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda, model EasyMaster 45Z, Mariánské údolí blízko Brn www.eurosystemy.cz / IVT CENTRUM EUROSYSTEMY PRO CELOU ČRZískejte výhodnou cenu na montáž - resp. sladěnou instalaci od jedné firmy na:1/podlahové topení2/an.. Dodáváme kvalitní tepelnou techniku zn. Viessmann. Nabízíme tepelná čerpadla vzduch/voda a solanka/voda pro úsporu nákladů na vytápění a ekologickou výrobu tepla. Větrací systém s rekuperací Vitovent 200-W zajišťuje zdravé klima v místnosti. Klimatizační jednotka Vitoclima splňuje požadavek na efektivní a úsporné chlazení

Tepelná čerpadla Plynoservis TOP RS s

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S Cenově atraktivní zdroj energie při zachování vysoké kvality produktů Viessmann a vysoké účinnosti zařízení. Profitujte z těchto výhod Vysoce spolehlivé tepelné čerpadlo za příznivou cenu Flexibilní instalace venkovní jednotky (možnost postavení nebo zavěšení na stěnu) Reverzn 1) Splitové tepelné čerpadlo BWL-1S s elektrickým topným tělesem 6 kW - zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla 2) Vnější sníma Splitové tepelné čerpadlo BWL-1S 7 kW s elektrickým topným tělesem 6 kW, zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla, COP (vytápění) až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511), EER (chlazení) až 4,1 při A35/W18 (ČSN EN 14511), jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými nízkoteplotními systémy, vnější snímač

Splitové tepelné čerpadlo BWL-1S 5 kW s elektrickým topným tělesem 6 kW, zobrazovací modul AM k zabudování do tepelného čerpadla , COP (vytápění) až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511), EER (chlazení) až 4,1 při A35/W18 (ČSN EN 14511), jako zdroj chladu v kombinaci s plošnými, nízkoteplotními systémy, vnější snímač Samsung AE090JXEDGH/EU 9 kW splitové třífázové tepelné čerpadlo vzduch - voda AE090RNYDGG/EU + AE090RXEDGG/EU. Splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda. Celý popis. 113 101 Kč bez DPH136 852 K.

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 100-S se skládá ze dvou oddělených jednotek: venkovní jednotka odebírá prostřednictvím chladiva teplo, které kompresor převádí na teplo vhodné k vytápění. Potrubím se toto teplo dostane do vnitřní jednotky a tam se přes kondenzátor odevzdává do topné soustavy Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Účinný provoz Vytápění a chlazení Snadná obsluha Úsporná montáž Cenově zajímavá tepelná čerpadla s vysokou kvalitou zpracování Viessmann a výraznou účinností: VITOCAL 100-S VITOCAL 111-S SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VOD

Tepelná čerpadla konzultace, instalace, montáž a servi

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, jmenovitý tepelný výkon: 4,0 až 16,0 kW, rodinný dům, novostavba a modernizace, bivalentní systémy více o produktu Vitocal 100-S . Vitocal 200-S. Tepelné čerpadlo vzduch/voda ve splitovém provedení, jmenovitý tepelný výkon: 3 až 11,3 kW, rodinný dům, novostavba a modernizace. Pozor Návody k montáži a k obsluze jsou platné pro řídící desku HCM-3 od verze 1.30 a pro zobrazovací modul AM od verze 1.40. 3064264_201507 3. Pokyny k tepelnému čerpadlu Rozsah použití Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda pro teploty otopné vody max. 55 °C a teploty vzduchu do -15 °C případně do -20 °C jsou. HP300S1. Splitové tepelné čerpadlo pro ohřev / přípravu teplé vody v zásobníku 300l. 1+1 Sleva 2 %. 51 833 Kč bez DPH 50 796 bez DPH 61 463,16 s DPH Do 21 dnů. − 1ks + Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S nabízí výkon od 4 do 16 kW. Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu, to putuje přes výparník pomocí chladiva do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění. Potrubím je teplo vedeno do vnitřní jednotky a tam odevzdáno prostřednictvím.

Splitové tepelné čerpadlá vzduch voda Viessmann Viessman

 1. Tepelné čerpadlá splitové Menu. Časté otázky Kontakty Blog Radiátory Tepelné čerpadlá Podlahové kúrenie Krby Rekuperátory Kotly Bojler-ohrievač vody Ohrievače Klimatizácia Ventilátory EUR EUR PLN Prihlásenie. Prihlásenie. Email.
 2. Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S Tepelná čerpadla ve splitovém provedení se vyznačují rozdělením na tichou vnitřní část a venkovní část. Tepelné čerpadlo 200-S vzduch/voda využívá ekologicky a efektivně venkovní vzduch jako zdroj tepla. Je k dodání alternativně jako čistě vytápěcí systém nebo.
 3. Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S vzduch/voda v provedení split využívá ekologicky a efektivně venkovní vzduch jako zdroj tepla. Je k dodání alternativně jako čistě vytápěcí systém, a nebo jako zařízení pro vytápění a chlazení. Made in Germany - vyrobeno v Německu
 4. Splitové Tepelné čerpadlo Altherma 3 pro budovy s energetickou náročností až 11kW je nejmodernější a nejúspornější dostupné řešení vytápění budov. Althermu 3 je možné zvolit s vestavěným bojlerem, který je také úsporně nahříván tepelným čerpadlem

Odborník radí, kdy se vyplatí tepelná čerpadl

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu odpadají zemní práce spojené s instalací tepelného čerpadla země/voda. Pořizovací cena čerpadla a s ním spojené náklady budou u. splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda: Dovozce: Brilon CZ a.s. Web: www.brilon.cz: Tepelná čerpadla systém tepelného čerpadla: vzduch-voda typ jednotky: split rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 832x450X479 [mm] hmotnost vnitřní jednotky: 44 [kg]. Splitové tepelné čerpadlo s nejmodernějším BLDC dvourotačním kompresorem, vybavené plynulou regulací topného výkonu, s řízením EC ventilátoru a oběhového čerpadla topné vody. Díky specifickému systému ohřevu teplé vody nabízíme mimořádné využití zásobníku: k dispozici je až 150 l horké vody s teplotou. Kedysi sa na tepelné čerpadlo pri kúpe počítala investícia od 300 000,- tisíc korún a viac. Dnes to už neplatí. Kvalitné a spoľahlivé splitové tepelné čerpadlá možno kúpiť už za 6 000 - 7 000,- tisíc eur Dělené (splitové) Tepelné čerpadlo je dodáváno jako souprava venkovní jednotky a vnitřního akumulační zásobníku 200 l. Zásobník je vybaven elektrickou topnou patronou o výkonu 2,15 kW sloužící jako záloha. Ovládání ohřevu TV je realizováno dotykovým LCD panelem, na kterém je možné zobrazit aktuální teplotu vody

Je lepší splitové nebo kompaktní tepelné čerpadlo vzduch

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1SVhodné pro byty a rodinné domy, pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody v externím zásobníku Modulující tepelné čerpadlo ve splitovém provedení Vysoce účinné s COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511) Elektronická regulace výkonu s invertní technikou Se zabudovaným vysoce efektivním čerpadlem EEI<0,23 Elektrický. Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody 1...cz Firma Tepelná čerpadla AIT s... uvedla na trh tepelné čerpadlo Novelan Split ve třech konstrukčních velikostech s maximálním topným výkonem 8 až 16 kW (A7/W35). Jedná se vždy o venkovní jednotku,..cz Splitové tepelné čerpadlo Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 111-S s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, s 3-cestným přepínacím ventilem, s integrovaným zásobníkem TV o objemu 220l a 10l expanzní nádobou, včetně regulace Vitotronic 200 WO1C pro ekvitermní provoz Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1SBVhodné pro byty a rodinné domy, pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody v externím zásobníku Modulující tepelné čerpadlo ve splitovém provedení Vysoce účinné s COP až 3,8 při A2/W35 (ČSN EN 14511) Elektronická regulace výkonu s invertní technikou Se zabudovaným vysoce efektivním čerpadlem EEI<0,23 Hladina. Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda vhodné do novostaveb Viewssmann Vitocal 200-S s vysoce efektivním oběhovým čerpadlem, s 3-cestným přepínacím ventilem, včetně regulace Vitotronic 200 WO1C pro ekvitermní provoz

Základní rozdělení tepelných čerpadel Stavebnictvi3000

Tepelná čerpadla: Název: Alfea Extensa DUO A.I. 8 R 32 - splitové tepelné čerpadlo vzduch - voda: Typové označení: Alfea Extensa DUO A.I. 8 R 32: Kód SVT: SVT26477: PARAMETRY VÝROBKU: Systém: vzduch - voda: Jmenovitý tepelný výkon P rated: 6 [kW] Rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla od - [%] Způsob ověření parametrů. Tepelné čerpadlo splňuje požadavky pro státní dotační programy. Možnost získání rozšířené komplexní 5leté záruky Viessmann. *podle nařízení EU č. 811/2013 Vytápění, průměrné klimatické poměry, nízkoteplotní (35 °C) / středně teplotní aplikace (55 °C) U novostaveb rodinných domů představuje splitové. Splitové tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vytápění a chlazení, přizpůsobení výkonu pomocí kompresoru s invertorem. provozní teplota vytápění 8 až 55 °C. pracovní venkovní teplota -20 až 43 °C. integrovaný elektrokotel 6 kW. kondenzátor je koaxiální měděný výměník s akumulací 16 l. ekvitermní regulace Navistem. Poptejte u nás splitové tepelné čerpadlo s kompletní montáží a uvedením do provozu už od 190.000,- Kč. Na základě tepelných ztrát, projektu nebo osobní prohlídky Vám navrhneme tu nejlepší volbu pro Vaše teplo. Vyplňte formulář a my Vám pošleme zpět kompletní nabídku na email

Splitové tepelné čerpadlo - poradte

 1. Splitové tepelné čerpadlo vzduch / voda pro vytápění a chlazení, přizpůsobení výkonu pomocí kompresoru s invertorem. provozní teplota vytápění 8 až 60 °C pracovní venkovní teplota -25 až 43 °
 2. Splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda (vonkajšia jednotka je oddelená od vnútornej jednotky čerpadla). Obe tieto hlavné časti sú samozrejme prepojené okruhom chladiva a komunikačným káblom. Tepelné čerpadlá MAGIS PRO V2 sú určené na vykurovanie, ohrev TÚV a chladenie
 3. Uvedená cena je bez DPH! Moderní invertorové, splitové, tepelné čerpadlo LG Therma V Split k 12 kw 3f sestávající se z venkovní jednotky HU123.U33 a no
 4. Splitové tepelné čerpadlo vzduch / voda Viessmann Vitocal 200-S Je rozděleno na vnitřní a vnější jednotku, která je s přehledem nejtišším zařízením svého druhu (v nočním režimu se hlučnost kompresoru a ventilátoru ještě sníží). Inverterový kompresor umožňuje optimální přizpůsobení výkonu potřebě tepla a.
 5. Splitové tepelné čerpadlo, jak ho lze použít pro chlazení místnosti - umístění vyrovnáva-cí nádrže je závislé na místě instalace tepelného čerpadla fungování je aplikovatelný jak pro bytovou výstavbu, tak pro průmysl i živnostenskou ob-last. Postačí-li díky příslušnému rozdílu tep

Tepelné čerpadlo pro rodinný dům ⭐ Acete

 1. Splitové tepelné čerpadlo LG Therma V Split R32 1fsestávající se z venkovní jednotky HU091MR.U44 a nové vnitřní jednotky HN0916M.NK4 (Kód pro Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám - SVT23893). Vnitřní jednotka pak obsahuje 6kw elektrokotel! Výkon: 9 kW Topí do: −25 °C SCOP: 4,65 ( SCOP - sezóní topný faktor = z 1kwh.
 2. Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Viessmann Vitocal 200-S. Je rozdelené na vnútornú a vonkajšiu jednotku, ktorá je s prehľadom najtichším zariadením svojho druhu (v nočnom režime sa hlučnosť kompresora a ventilátora ešte zníži). Inverterový kompresor umožňuje optimálne prispôsobenie výkonu potrebe tepla a chladu v.
 3. Kompaktní tepelné čerpadlo Aqua Snap 30AW - s originál regulací CARRIER. Podobně jako u splitové jednotky AW115 je u tohoto kompaktního systému nasazena vynikající regulace jak výkonu kompresoru tepelného čerpadla, tak i nová generace ekvitermního řízení vytápěného prostoru
 4. penzion Valtice. splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S D 10-16 pro podlahové vytápěn
 5. Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S. Splitové tepelné čepadlo vzduch/voda - vykurovací výkon 3 až 10,6 kW. Vitocal 200-S využívá lacnú energiu vo vonkajšom vzduchu. Hodí sa pre novostavbu (obrázok 1) ako ak pre modernizáciu. Bez problémov je ho možné kombinovať s existujúcimi vykurovacími zariadeniami
 6. Proto tepelná čerpadla v kompaktním provedení jsou určena spíše pro oblasti s vyššími průměrnými teplotami. Velkou výhodou těchto tepelných čerpadel je rychlá a snadná montáž. Pro naše podmínky je mnohem využívanější tzv. splitové provedení. Tepelný výměník chladivo/voda (kondenzátor) je integrován uvnitř.
 7. DAIKIN ALTHERMA LT ERLQ008CV3 + EHVX08S18CB3V. Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda bílé barvy, série ALTHERMA LT, topný výkon 7,4 kW, chladící výkon 6,2 kW, bivalentní zdroj 3 kW

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1S(B) - WOLF

Strateo - vzduch/voda Split Inverter s vestavěným

Tepelné čerpadlo 12 kw L

Delené kompaktné tepelné čerpadlo vzduch/voda (split) typuTepelné čerpadlo Vitocal 111-S - REACONViessmann Vitocal 222-S 400V, tepelné čerpadlo typ C16Tepelné čerpadlo jako významný krok k soběstačnému domu