Home

První železnice v Rakousku Uhersku

První železnice na evroém kontinentě. František Antonín Gerstner se narodil 11. května 1795 v Praze. Po vystudování pražské polytechniky a univerzity se stal profesorem geometrie na univerzitě ve Vídni. Již od mládí se pod vedením svého otce podílel na projektování koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Lince Železnice Tábor - Bechyně, první elektr. trať v Rakousku - Uhersku. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album Historie []. V šedesátých letech dvacátého století začalo být jasné, že stávající síť železnic nemůže v budoucnu postačovat stoupajícím přepravním potřebám. Proto požádalo představenstvo Rakousko-Uherské spolkové dráhy (Österreische-Ungarnische Bundesbahn (ÖUBB)) vládu o přidělení finančních prostředků na vyprojektování nové železniční sítě.

Rakouská severozápadní dráha, zkratka ÖNWB (německý oficiální název: Österreichische Nordwestbahn) byla privátní železniční společnost, jejíž síť se nacházela na území dnešní České republiky a Rakouska.Za dobu své existence v letech 1869 - 1909 firma vybudovala 1398 km železničních tratí. Jednalo se tak o jednu z největších dopravních společností v. O obyvatelstvu Rakousko-Uherska máme k dispozici přesné údaje z pravidelných sčítání lidu. Prvním bylo sčítání lidu 1869 v Rakousku-Uhersku a od sčítání lidu 1880 v Rakousku-Uhersku pak probíhalo vždy po deseti letech. Poslední údaje jsou tedy ze sčítání lidu 1910 v Rakousku-Uhersku trolejbusová doprava v Gmündu na Wikimedia Commons Stránky o trolejbusu v Českých Velenicích a Gmündu Portály: Česko Rakousko Trolejbusová doprava název Rakousko - Uherská společnost státní dráhy byla privátní železniční společnost v Rakousku - Uhersku vlastnící a provozující železniční tratě v obou 1910 v Rakousku - Uhersku odhalilo, že zatímco v Čechách.

První železnice s parním pohonem na našem území byla vybudována jako součást železnice nazvané Severní dráha císaře Ferdinanda v Rakousku-Uhersku. Trať byla vedena z Vídně do Břeclavi (1838), dále pak směrem na Přerov s odbočkou na Olomouc a Brno (1839) a dále do Bohumína (1847) Jedním z jeho posledních velkých projektů bylo v roce 1903 vybudování první elektrické železnice v Rakousku-Uhersku mezi Táborem a Bechyní. Ke konci života se stáhl do ústraní a zemřel 22. ledna 1941 ve Stádleci u Tábora ve věku téměř 94 let. Byl pohřben s poctami českého velikána na vyšehradském Slavíně První železniční tratí v Česku byla koněspřežná železnice Linec - České Budějovice, jejíž první část (včetně celého českého úseku) byla zkušebně uvedena do provozu v září 1827 (česká část měřila 63 km). Lánská koněspřežka (celková délka 51 km) byla v provozu od jara 1830 (zkušební úsek již v roce 1828) Patrové vozy využíváme už skoro 200 let. Objevily se ještě dřív, než přijely vlaky na Moravu a do Čech. Údajně to bylo už v roce 1830 na americké železnici Baltimore - Ohio. O čtvrt století později už jezdily také ve Francii. Pak je zařadily železnice v Německu, v Rakousku-Uhersku a dalších státech

Moravská pohraniční dráha (německy k.k. privilegierte Mährische Grenzbahn, zkratka MGB) byla privátní železniční společnost v Rakousko-Uhersku, která v letech 1872-1874 postavila tratě mezi Šternberkem, Šumperkem, Zábřehem a Lichkovem. Získala též dráhu ze Šumperka do Sobotína, která byla postavena už dříve Pokud se vydáte do Bechyně z Tábora vlakem, projedete se po trati, která se svého času pyšnila titulem první elektrifikované železnice v Rakousku-Uhersku. Stalo se tak roku 1903. Technický mozek poskytnul ing. František Křižík, přičemž dílo mělo současně přesvědčit o novém využití elektrické energie Bratři Wilhelm a David Gutmannové z Lipníka nad Bečvou patřili k nejbohatším rodům v Rakousku-Uhersku. Zbohatli na obchodu s uhlím a spoluvlastnili s Rotschildy Vítkovické železárny. Byli i významnými filantropy. Ve Vítkovicích vybudovali nemocnici a ve známém průmyslovém stylu z cihel postavili na Vítkovickém náměstí kostel, radnici, společenskou budovu a vybudovali.

První železnice na evroém kontinentě «Vlast

 1. A vůbec první elektrická železnice v Rakousko-Uhersku vyjela na trati Tábor-Bechyně právě díky Křižíkovi. Podnikatel, který nedbal na zisk Jeho firmě se od začátku dařilo, účetní knihy ukazují v roce 1893 čistý zisk 1100 zlatých, o tři roky později už 122 000 zlatých
 2. Rakouská monarchie v druhé polovině 19. století. Autor, revidující: Václav Němec, Jan Surý. Revoluční události let 1848-1849 měly pro další vývoj Rakouska obrovský význam i přesto, že samotné revoluce byly vojskem potlačeny. Právě zde se razantně přihlásila o slovo národní hnutí uvnitř monarchie. V dalších.
 3. Omlouvám se, ale tato věta postrádá pravdivost i logiku: byla to první a nejstarší jihočeská železnice v bývalém Rakousko - Uhersku. První automaticky znamená nejstarší, JČ automaticky znamená v Rakousku. Ale hlavně to prvenství spočívalo v něčem jiném, zkuste si to najít. Jinak díky za článek. Vloženo 9.12.2018.
 4. Dětská práce v Rakousko-Uhersku za první světové války byla vzhledem k nedostatku pracovní síly a válečným obtížím široce rozšířená. Vzhledem k tomu, že značná část obyvatelstva tehdejší monarchie nicméně žila na venkově, kde se děti zcela přirozeně podílely na chodu hospodářství, bylo ustanovení zákona zakazující dětskou práci do jisté míry.
 5. V roce 1903 vybudoval první elektrickou železnici v Rakousku-Uhersku spojující Tábor s Bechyní. Předběhl tím svou dobu, ale z finančních problémů nevybředl a během první světové války ho banky donutily přeměnit zadluženou firmu na akciovou společnost. Roztrpčený vynálezce se stáhl do ústraní
 6. První automobil v Rakousko-Uhersku a jeden z prvních na světě. 17. 10. 2010 - Dušan Drahoňovský. Ujet automobilem 328 km za 14,5 hodiny čistého času - takový údaj by dnes upoutal spíše svou pomalostí

Železnice Tábor - Bechyně, první elektr

Nedávno byla v depu historických kolejových vozidel ČD v Lužné u Rakovníka oživena lokomotiva 414.096. Podívejme se v této souvislosti krátce do historie tohoto významného skvostu. Už v březnu 1885 dodala Vídeňská lokomotivka ve Floridsdorfu vůbec první stroj řady BF IV, objednaný pro železnici pod průsmykem Arlberg v Alpách V Chocni by trať navázala na dráhu pražsko-olomouckou z r. 1845 a v Přerově na severní dráhu Ferdinandovu z r. 1842, to byla první železnice v Rakousko-Uhersku. Tak by došlo ke spojení Berlína s Vídní a Budapeští

Vysokorychlostní železnice v Rakousko-Uhersku - Necyklopedi

Negrelliho viadukt: kolosální dílo s největšími garážemi v Rakousku-Uhersku. Další díl našeho seriálu Poznáváme Česko je věnován technickým unikátům naší průmyslové země. Dnešní poznávání se věnuje páře, vláčkům a lokomotivám. Česká železniční síť patří k nejhustším na světě, a proto bylo z. Bosna a Hercegovina připadla Rakousko-Uhersku. Bosnija ir Hercegovina atiteko Austrijai-Vengrijai. WikiMatrix. Dne 28. července roku 1914 tedy Rakousko-Uhersko, kterému Německo přislíbilo svou podporu, vyhlásilo Srbsku válku

Rakouská severozápadní dráha - Wikipedi

 1. V první etapě byl ještě v roce 1960 zbourán Hrzánův most. Ten byl zbourán železničním vojskem za plného provozu. Přestavbou vzniklo nové horní nádraží, hlavní spádoviště se směrovými kolejemi, objízdná tzv. 100. kolej, která přiváděla nákladní vlaky od Prahy na horní nádraží
 2. V září roku 1894 tu uvedli do praxe první elektrodynamické zabezpečovací zařízení na světě. Elektricky ovládalo výhybky i návěstidla. Přerov byl i prvním místem v Rakousko-Uhersku, který měl podchod, bezpečně spojující jednotlivá nástupiště, podotkl historik Sehnálek
 3. 00:06:22 o stavbě první elektrické železnice v Rakousku-Uhersku: 00:06:25 Bechyně, město plné překvapujících krás přírodních, 00:06:30 bohaté historickými vzpomínkami, s vynikajícími lázněmi léčivými 00:06:35 bylo dosud ze všeho spojení se světem téměř vyloučeno, 00:06:38 neboť pro moderního člověk
 4. Železniční doprava se v Rakousku-Uhersku rychle rozšířila. Její předchůdce, Habsburská říše, vybudoval na západě roku 1841 podstatné jádro železnic, pocházející z Vídně. První rakouská parní železnice z Vídně na Moravu s jejím koncem v Haliči (Bochnie) byla otevřena v roce 1839
 5. Křižík sice ještě stihl vybudovat elektrickou železnici z Tábora do Bechyně (první svého druhu v Rakousku-Uhersku), ale pod tíhou finančních problémů přišel o svůj podnik a stáhl se z veřejného života. Zemřel v obci Stádlec u Tábora roce 1941 ve věku 93 let, pochován je na pražském Slavíně
 6. Dne 28. července 1914, Rakousko-Uhersko vyhlásil válku Srbsko.Během několika dní vstoupily v platnost dlouhodobé plány mobilizace, které měly zahájit invaze nebo se před nimi chránit a Rusko, Francie a Británie stál postavený proti Rakousku a Německo v čem se v té době říkalo Velká válka a později se jmenovalo první světová válkaNebo první světová.
 7. Továrna v té době (1900 - 1902) obdržela zakázku na výrobu tehdy největší rychlíkové lokomotivy v Rakousko-Uhersku řady 108 (s naším označením 275,0) podle dokumentace konstruktéra ing. Karla Golsdorfa. Již v té době Vojtěch Kryšpín navrhoval nové nápadité konstrukční prvky a vehementně je prosazoval do výroby

Video: Rakousko-Uhersko - Wikipedi

Africké tance a hmyz v puse

Info. About Doprava v Rakousku-Uhersku. What's This

Cestování po jižních Čechách začneme v Českých Budějovicích, odkud před více než sto osmdesáti lety vyjela první koněspřežka do rakouského Lince.Zajedeme si také do Bechyně, kam z Tábora vedla první elektrifikovaná trať a kde se nad řekou klene tzv. bechyňská duha.Po jindřichohradecké úzkokolejce se vydáme do Kaprounu, místa neslavně proslulého. Nezávisle na tom, zda si trať zaslouží titul nejkrásnější železnice světa, jak bývá občas nazývána, nelze popřít, že probíhá v nejvyšším úseku na světě 4 784 metrů nad mořem HISTORIE - První koněspřežná železnice vyrostla v Rakousku-Uhersku Všeobecná mobilizace v roce 1914 byla uskutečněna v Rakousko-Uhersku v létě 1914 na počátku první světové války, dne 26. července, dva dny před vyhlášením války Rakousko-Uherska Srbsku.Dotkla se všech částí mocnářství, s výjimkou Haliče, kde byla realizována později.. Mobilizace v případě války byla jako jedna z mála upravena předpisy v celém Rakousko.

Renesance železnice v 21.století se nevyhnula ani Spojenému království Velké Británie. V roce 2003 byl otevřen první úsek vysokorychlostní železnice v Británii nazývající se HS1 (300 km/h). Tento úsek vedl od Eurotunelu (otevřen 14. listopadu 1994) až na západní okraj Londýna, konkrétněji k městu Ebbsfeet V Rakousko-Uhersku používala zpočátku většina železnic podobný způsob zabezpečení jako v Německu. V souvislosti s prodlužováním stanic a zaváděním elektromechanických zařízení se však začal stále více uplatňovat systém dvou závislých stavěděl umístěných na obou zhlavích a řízených výpravčím z dopravní. Kdo však nebyl z Redlových aktivit nadšen, byli Rusové. Sledovali, jak jim rakouská kontrarozvědka rozbíjí jejich sítě v Rakousku-Uhersku, a v roce 1901 začaly ve varšavské rezidentuře carské tajné služby získávat kompromitující informace právě o Redlovi Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Kapitola I. Dopravní a liniové stavby (ČÁST 4) Zvýšení ..

 1. Břeclavská lesní železnice - zvaná Drážka byla vybudována postupně ve čtyřech etapách a dosáhla celkové délky 28 km. V provozu byla nepřetržitě v období 1908 - 1965. Rozchod 700 mm byl dán normalizací v Rakousku-Uhersku pro důlní dráhy a malodráhy, lehké a dočasné stavby bez lokomotivního provozu
 2. Vysokorychlostní železnice v Rakousko-Uhersku Soubory v kategorii Rakousko-Uhersko Zobrazuje se 13 souborů z celkového počtu 13 souborů v této kategorii
 3. Ve své době patřil k nejvyšším mostním stavbám v Rakousku-Uhersku, zdůraznil Daniel Šnejd, ředitel českobudějovického odborného pracoviště NPÚ. Je to také první železniční most na našem území, který postavili bez lešení, pouze metodou letmé montáže
 4. První elektrifikovaná železnice v bývalém Rakousku-Uhersku vedla právě do Bechyně.K návštěvě jsou vhodná i další zajímavá místa v okolí Bechyně. Často navštěvovaným místem je údolí Lužnice pod Bechyní, kde skalní masiv obklopující řeku vytváří mimořádně romantická místa

Železnice ve druhé polovině 19. století měla obrovský význam a vliv na rozvoj průmyslu. Století páry, jak se 19. století také nazývá, bylo rozvojově založené na železniční přepravě surovin, zejména uhlí, které tvořilo nejen velice lukrativní byznys, ale bylo nepostradatelnou zákládní vstupní surovinou pro výrobu prakticky čehokoliv V roce 1887 byla v místech zbořené Pražské brány postavena neorenesanční budova městského divadla, autorem stavby byl architekt František Burda. Dne 21. června 1903 byla zprovozněna první elektrická železnice v celém Rakousku-Uhersku, elektrická dráha Tábor - Bechyně, kterou projektoval Ing. František Křižík V roce 1929 byla tato obec povýšena na městys, který se stal roku 1984 městem. Wagram vstoupil do dějin jako koncové místo prvního zkušebního a ukázkového úseku první železnice v Rakousko-Uhersku i ve Střední Evropě - Severní dráhy Ferdinandovy, který byl otevřen již v listopadu 1837, dříve než byl 7. 7

Dětská práce v Rakousko-Uhersku za první světové války byla vzhledem k nedostatku pracovní síly a válečným obtížím široce rozšířená. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Dětská práce v Rakousku-Uhersku za první světové války Stavba trati byla dokončena v polovině roku 1914, na konci července proběhly poslední kontroly, zkušební provoz a 1. srpna (den po vyhlášení mobilizace v Rakousko - Uhersku) vyjel první vlak s cestujícími z Litovle Chořelic (dnes Litovel předměstí) do Velké Senice (dnes Senice na Hané) Potom se tu dá vygooglit přístup ke knihám Dějina železnice v Rakousko uhersku alias Eisenbahn Geschichte k.u k. Monarchie je to ke stažení v nějaké americké knihovně mám tři díly v pdf dále potom Encyklopedie Röll Eisenbahnwesen ta tu je také někde v pdf. Spíš navrhuji abychom tuto literaturu někde uložili, ale ne na. V noci na úterek minulého týdne opil se devíti holbami piva hlídač Kanzelsberger v první budce na železnici za Hlubokou a konaje službu, upadl na koleje dráhy a zůstal bez vědomí zde ležeti. Za malou chvíli přijel vlak a přejel ho. Ráno nalezena mrtvola jeho v stavu hrozném, byla celá roztrhána Poněvadž však Stockertovy úvahy těsně souvisejí s přestavbou koněspřežky z Budějovic do Lince na parostrojní provoz v letech 1868-1873 a budování prvé tratě do nitra Šumavy, tj. do Železné Rudy, na Špičák a do Bavorské Železné Rudy (v němčině Markt Eisenstein a Dorf Eisenstein), první horské železnice v Rakousku.

České vynálezy - hlubotisk a oblouková lampa Krásná pan

Bechyně vlastní také jedno prvenství. Roku 1903 vyjela poprvé na trať Tábor - Bechyně elektrická vlaková souprava. Vznikla tak tehdy první elektrifikovaná železnice v bývalém Rakousko - Uhersku. Roku 1928 byl přes řeku Lužnici postaven ve výšce 50-ti metrů železobetonový most nazývaný Bechyňská duha. mel723. První železnice v českých zemích vznikly již počátkem 19. století, horským oblastem se ale většinou vyhýbaly. Očekávanou změnu nepřinesla ani Liebigova vlečka z roku 1875. Vedla totiž pouze do Tanvaldu a místní podnikatelé potřebovali především spojení s Pruskem, kam směřovala většina jejich produkce

Osmou publikaci vydanou v edici Knihovna našeho muzea je ŽELEZNIČNÍ DÍLNY V OSTRAVĚ, popisující ostravské dílny, které se postupně v 19. století staly společně s dílnami v rakouském Floridsdorfu druhými největšími dílnami v Rakousko-Uhersku. Dílny tak zajišťovaly od počátku parního provozu nejen údržbu. Legie v čase. Příběh československých legionářů na Sibiři při cestě domů z bojišť první světové války nemá v českých a dost možná ani světových moderních dějinách obdoby. Hledáme body zlomu důležité pro náš film. Historii, život a boj legionářů na Sibiři sledujeme už dnes pohledem rodícího se filmu. 20. Téma ceny v rakousku uhersku na wiki.e15.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu ceny v rakousku uhersku - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.e15.c Rakouská severozápadní dráha, zkratka ÖNWB (německý oficiální název: Österreichische Nordwestbahn) byla privátní železniční společnost, jejíž síť se nacházela na území dnešní České republiky a Rakouska. Za dobu své existence v letech 1869 - 1909 firma vybudovala 1398 km železničních tratí. Jednalo se tak o. Železnici začal řídit v době, kdy hlavní tratě byly dostavěny, takže se spíše věnoval provozním věcem. Jeho společnost jako první železnice v Rakousku začala používat telegrafy systému Mörse. V roce 1861 byl zvolen do zemského sněmu za kurii Varnsdorf, na práci ve sněmu ale velmi brzo rezignoval a mandátu se vzdal, a.

Historie železniční dopravy v Česku - Wikipedi

 1. Díky přítomnosti vojska bylo Československo první z nástupnických států po Rakousku-Uhersku, o kterém měli Číňané možnost získat konkrétní povědomí. Bohužel se toho nevyužilo. Naši diplomaté nepochopili, jak hluboké ponížení Číňané pociťují v důsledku přetrvávajících nerovnoprávných smluv
 2. Když se v roce 1846 vydaly první vlaky z Belgického nádraží v Paříži do Bruselu, české země už měly na kontě pár zajímavých železničních prvenství.Například v roce 1828 spojila České Budějovice s Lincem první koněspřežná železnice v kontinentální Evropě a v roce 1839 se z Vídně do Břeclavi a Brna rozjela první parostrojní železnice na evroém.
 3. Pátrání po stopách židovské finanční dynastie Rothschildů v Česku lze začít v Rakousku-Uhersku - v době, kdy se zde budovala železnice. Průkopníkem železnice v Rakouské monarchii se stal Salamon Mayer Rothschild (1774 - 1855)
 4. ance státních drah MÁV. Dle statistických údajů z r. 1891 byla uherská železniční síť dlouhá 11 677 km. Z toho 7 411 km byly tratě MÁV, soukromým dráhám náleželo 1 322 km a lokálkám 2 944 km tratí
 5. V roce 1900 provozovala společnost dopravu na 331 km tratí a vleček. Z původních 4 lokomotiv, 20 osobních a 280 nákladních vozů se rozrostla o na 133 lokomotiv, 276 osobních a 7708 nákladních vozů . Ústecko-teplická dráha se stala nejsilnější železniční společností v celém Rakousku-Uhersku
 6. Tou dobou disponovala jeho společnost třiapadesáti spacími vozy a smlouvami na jejich provozování v Německu, Francii, Belgii, Rakousko-Uhersku a Rumunsku. na rozdíl od společnosti CIWL však téměř výhradně obsluhovala pouze železnice v Německu a Rakousku. již v roce 1950 byly první spací vozy společnosti MITROPA.
 7. První koňská železnice v Rakousku-Uhersku vedla z Lince do Plzně Brna Českých Budějovic. První světová válka probíhala v letech. 1911 - 1915 1914 - 1918 1917 - 1921. Manželka prezidenta Masaryka byla. Američanka Angličanka Australanka

Patrové vlaky jezdí už téměř 200 let, z prvních mohli

Železniční Dopravci Na Našem Území :: Railway Models Size

Železniční trať Frýdlant v Čechách - Heřmanice (někdy nazývaná též Heřmanička) byla jednokolejná úzkorozchodná místní dráha, která spojovala město Frýdlant s obcí Heřmanice na česko-polských (do roku 1945 česko-německých) hranicích Studénka je v roce 1848 na panství Bílovec, kraj Opavský a německý název obce je Stauding. Při budování Severní dráhy císaře Ferdinanda (první parostrojní železnice v Rakouské monarchii) tu pomalu vznikají v tomto prostoru další podnikatelské záměry Muzeum technických hraček ve Velvarech otevřelo druhou část stálé expozice B. Výstavní prostory se proměnily v historické nádraží, v němž si návštěvníci bez rozdílu věku mohou hrát na železniční personál nebo cestující a připomenout si časy parostrojní železnice za první Československé republiky

Bechyně, turistický triumf v malebném údolí Lužnice - iDNES

Horší byla v Evropě jen v Bulharsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Lotyšsku. V roce 1932 bylo v ČSR na tisíc obyvatel 25,1 posluchačů rozhlasu, v Rakousku 69,9, v Německu 61,6 a dokonce v Maďarsku 37,2 [Klimek 2002]. Bankéř Jaroslav Preiss varoval v lednu 1933 vládu, že stát má peníze jen na jeden měsíc, do začátku února východní fronta nebo Východní divadlo z první světové války (německé : Ostfront, ruské : Восточный фронт, Vostochny front) bylo operačním sálem , které zahrnovalo v jeho největším rozsahu celé hranice mezi Ruskou říší a Rumunskem na jedné straně a Rakousko-Uherskem , Bulharskem , Osmanská říše a Německá říše na straně druhé ČESKÉ ZEMĚ - SOUČÁST RAKOUSKA. 1. Císař Josef II. zavedl základní školní docházku od 5 do 12 let. 2. Sedlák, vůdce Chodů, se jmenoval Jan Sladký Kozinek. 3. Vlastenci byli lidé, kteří vystupovali na obranu českého jazyka. 4. Marie Terezie byla panovnice, která započala v 18.století reformy V Ústí nad Labem přivítali první vlak o čtyři měsíce později a 6. až 8. dubna 1851 se slavilo zahájení provozu celého mezistátního spojení Praha - Drážďany. Po roce 1989 se trať stala součástí prvního železničního koridoru, který byl postupně modernizován

V českých zemích se před první světovou válkou vyrábělo 92 % sklářské produkce monarchie. Sklárna v Holýšově se rozšiřovala ještě ve 20. letech 20. století (budovy za železniční tratí). Až třicátá léta 20. století přinesla úpadek. I u užitkového skla chyběl odbyt Roku 1896 vybudoval dráhu Praha - Libeň - Vysočany, roku 1897 dráhu Praha - Královské Vinohrady - Žižkov, dále stavěl elektrické dráhy v Plzni, v Bosně a Chorvatsku (mezi Gružem a Dubrovníkem). V roce 1903 uvedl Křižík do provozu první meziměstskou elektrickou železnici v českých zemích mezi Táborem a Bechyní Deset let od stého výročí oslav Křižíkovy Bechyňky uplynulo jako voda. V sobotu 22. června si proto davy lidí mezi Táborem a Bechyní nenechaly ujít bohatý program, který provázel 110. výročí zahájení provozu na první elektrifikované dráze v Rakousko-Uhersku. Tahákem akce byla jízda Pendolinem Již v roce 1907 bratr Erler z Německa podnikal cesty do Čech v tehdejším Rakousko-Uhersku. Già nel 1907 il fratello Erler dalla Germania si recò in Boemia (poi parte della Cecoslovacchia), che faceva parte dell'impero austro - ungarico 18. června 2013 Železniční trať Tábor - Bechyně slaví 110 let provozu V sobotu 22. června 2013 se uskuteční letošní největší akce Českých drah v Jihočeském kraji - oslava 110. výročí otevření první elektrifikované tratě v Rakousku-Uhersku. Návštěvníci oslav [

Vybudovali vítkovické železárny a naučili lidi topit uhlím

Táhne se od Masarykova nádraží kolem Florence přes Karlín a Štvanický ostrov až na protilehlou stranu Vltavy, kde začínají Holešovice, respektive.. Městský úřad: Magistrát města České Budějovice nám.Přemysla Otakara II, č.1,2 370 92 České Budějovice: Telefon: 386 801 11

František Křižík: Elektrický císař rakousko-uherské

Platy v Německu a v Rakousku byly v druhé polovině 20. let vyšší než v ČSR, v Německu cca 1,5 až 2,2krát vyšší při těchto relacích: kg chleba stál v ČSR 2 Kč, v Německu 3,10 Kč; kilo brambor 70 haléřů v ČSR, v Německu jen 51 haléřů; kilogram cukru byl v ČSR k mání za 6,30, v Německu za 4,57 Kč V témže roce postavili dva inženýři z holandského Groningenu - Strattingh a Becker - elektricky poháněný vůz, napájený z Voltova sloupce. To byly začátky a jak šel čas a vývoj v tomto oboru - první elektrická tramvaj v Rakousku-Uhersku zahájila provoz 22. 10 Sever Čech se v historii vychloubal neobvyklou raritou - dvěma restauracemi, umístěnými v sudech. První byla na Javorníku od roku 1899 a druhá v Lázních Libverda z roku 1931, která je stále v provozu, zatímco javornická vyhořela v roce 1974. Obnovený sud na Javorníku bude v provozu od října Bývalý náměstek ministra dopravy Petr Šlegr se dlouhodobě (a zatím marně) snaží prosadit v tuzemsku vysokorychlostní tratě (VRT), zároveň patří k největším kritikům poměrů, které při plánování železniční výstavby panují. Zakladatel Centra pro efektivní dopravu odpovídal čtenářům serveru E15.cz. Kombinace malosti, šlendriánu a zájmů konkrétních.