Home

Exponenciální nerovnice příklady

Exponenciální nerovnic

Jak řešit snadné exponenciální nerovnice - 1. Nabízíme ( objednat) všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč! Podpořte náš web odkazem! Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny. Příprava na reparát z matematiky Základy matematiky Rovnice a nerovnice 3.5. Exponenciální rovnice Výklad Exponenciální rovnice jsou rovnice, které mají neznámou v exponentu mocniny. Jejich řešení probíhá ve dvou krocích: 1) rovnici převedeme na základní tvar x =a b , kde a >0, a ≠1 2) základní tvar řešíme Základní tvar. Dalším typem exponenciálních rovnic, které budeme řešit, jsou rovnice ve tvaru af(x) = bg(x), kde a b jsou různé základy. Tento typ rovnice budeme řešit tzv. logaritmováním. Rovnice af(x) = bg(x) s neznámou x R pro a b R+ − 1 je ekvivalentní s rovnicí f(x) logca = g(x) logcb pro libovolné c R+ − 1 Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice. Teoretické minimum. Exponenciální funkce je každá funkce daná předpisem @b f(x)=a^{x},\quad a>0\ \wedge \ a\neq1.@b Číslo @i\,a\,@i se nazývá základ exponenciální funkce. Je pevně dané a je buď větší než @i 1@i nebo @i\,a\in(0,1)@i. Řešené příklady. Řešte rovnici @i\ 5.

Video: Exponenciální rovnice - vyřešené příklad

Příklady. 1) Vyřeš rovnici a proveď zkoušku. Zobrazit řešení za 1 Kč. 2) Vyřeš rovnici a proveď zkoušku. Zobrazit řešení za 2 Kč. 3) Vyřeš rovnici a proveď zkoušku. Zobrazit řešení za 2 Kč. 4) Vyřeš rovnici a proveď zkoušku. Zobrazit řešení za 2 Kč Priklady.com - Výsledky: Exponenciální rovnice a nerovnice. Zobrazit výsledek příkladu: Mohlo by vás ještě zajímat: - Exponenciální funkce. - Lineární rovnice a nerovnice. - Soustavy rovnic a nerovnic. - Kvadratické rovnice a nerovnice. - Iracionální rovnice a nerovnice. - Logaritmické rovnice a nerovnice Další příklady z nerovnic. U exponenciálních nerovnic budeme naprosto nutně potřebovat znalosti exponenciálních funkcí a rovnic. V čem jsou stejné exponenciální rovnice a nerovnice? U obou se snažíme dosáhnout situace, kdy na levé i pravé straně jsou výrazy s mocninou o stejném základu 17. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 17.1. Řeš v R rovnice: a) 2 12853x b) 3141x c) 17 031x d) 20,25 x 1382 ŘEŠENÍ: a) 2 253 7 537 2 x x x K 2 b) 3 341 0 410 1 4 x x x 1 4 K Strategie: potřebujeme získat takový tva

Z běžné rovnice se exponenciální stává, pokud obsahuje proměnnou v exponentu. Obecně bychom mohli exponenciální rovnici zapsat takto: a f (x) = b g (x), kde a, b>0. Typickým příkladem exponenciální rovnice může být třeba 2x = 8. Zde je docela evidentní, že výsledek bude číslo tři, protože dva na třetí je osm Váš účet je aktivní na jiném zařízení! Nelze používat více příhlášení s jedním účtem Logaritmické exponenciální rovnice - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 270 Kč a získejte přístup ke všem 33 videím, která jsou v kurzu obsažena

umocnění obou stran nerovnice, pokud jsou obě strany nerovnice nezáporné. Lineární nerovnicí s neznámou x rozumíme nerovnici, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na tvar. a x + b < 0, a, b ∈ R. Její řešení je následující: je-li a > 0, potom x < − b a, tj. K = ( − ∞, − b a), je-li a < 0, potom x > − b a, tj 1.1 Rozd lení logaritmick ch nerovnic. Pro zjednodu ení m eme logaritmické nerovnice rozd lit na dva typy: 1. typ: Logaritmované v razy obsahující neznámou nejsou v echny stejné. Nerovnici upravíme podle pravidel pro po ítání s logaritmy tak, aby na ka dé stran nerovnice byl pouze jeden logaritmus a rovnici odlogaritmujeme Exponenciální nerovnice. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min . Vyřešte v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\) exponenciální nerovnici: \(\left. Složitější variantou jsou rovnice, kde musíme použít substituci. V našem online kurzu se naučíte počítat nejen tyto dvě metody. Najdete zde 3 příklady písemně komentované krok za krokem, 20 příkladů řešených s postupem a nakonec si můžete své znalosti ověřit na 20 příkladech připravených k procvičení Nejjednodušším typem exponenciální rovnice je případ, kdy se pod exponenty vyskytují stejné základy. Rovnají-li se totiž základy, musí se zákonitě rovnat i exponenty. Podívej se na následující příklad: 3 4x = 3 8. 4x = 8. x = 2. Nula v exponentu. Jistě víš, že jakékoli číslo umocněno na 0 se rovná jedné x 0 = 1.

Exponenciální nerovnice; Soustavy. Algebraické soustavy. Soustavy lineárních rovnic; Soustavy rovnic vyšších stupňů I; Soustavy rovnic vyšších stupňů II; Doplňující příklady Exponenciální nerovnice; Soustavy. Algebraické soustavy. Soustavy lineárních rovnic; Soustavy rovnic vyšších stupňů I; Soustavy rovnic vyšších stupňů II; Doplňující příklady; Soustavy s exp. rovnicí; Domů; Vyhledávání. Exponenciální rovnic Z běžné rovnice se exponenciální stává, pokud obsahuje proměnnou v exponentu. Obecně bychom mohli exponenciální rovnici zapsat takto: a f(x) = b g(x), kde a, b > 0. Typickým příkladem exponenciální rovnice může být třeba 2 x = 8. Zde je docela evidentní, že výsledek bude číslo tři, protože dva na třetí je osm Calculator+ je kalkulačka, která dokáže splnit naprostou většinu požadavků, které byste na program z této kategorie mohli mít. K nejsilnějším stránkám patří zejména schopnost počítat rovnice a vyfocené příklady. Uživatelské rozhraní je moderní, jednoduché a snadno pochopitelné Exponenciální nerovnice upravujeme podobně jako exponenciální rovnice. Na konci úprav porovnáváme už pouze exponenty stejných základů. Pokud je základ a > 1 a tím pádem exponenciální funkce rostoucí, pa

Další příklady z nerovnic. U exponenciálních nerovnic budeme naprosto nutně potřebovat znalosti exponenciálních funkcí a rovnic. V čem jsou stejné exponenciální rovnice a nerovnice? U obou se snažíme dosáhnout situace, kdy na levé i pravé straně jsou výrazy s mocninou o stejném základu Máme tedy základní pochopení a teď Můžeme cvičit další příklady. Máme zde tuto nerovnice a vždycky si musí uvědomit, co za typ nerovnice to je, protože má neznámou v exponentu, tak vím, že exponenciální a pro ty Platí ta pravidla, které jsme si řekli před chvílí Exponenciální nerovnice nerovnosti. Zde je velmi důležitý krok. Exponenty ( ) exponentem nula, mocniny menší než jedna, pak se nerovnost obra) Nejdříve potřebujeme dostat na obou stranách nerovnice stejný základ mocniny. Číslo jedna lze zapsat jako jakýkoliv základ mocniny s exponentem nula. Následně pokud máme na obo Jak řešit snadné exponenciální nerovnice - 1. Nabízíme ( objednat) všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč! Podpořte náš web odkazem! Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny. Příprava na reparát z matematiky Exponenciální rovnice. Exponenciální rovnicí nazýváme každou rovnici, ve které je neznámá v exponentu nějaké mocniny. Nejprve si na příkladech vyjasníme pojem exponenciální rovnice. Příklad 4.1. Rozhodněte, zda se jedná o exponenciální rovnici s neznámou x R : a) 3x − 9 = 5x. b) 3x − x5 = 7. c) 2x2−3x+6 = 1

Jak řešit snadné exponenciální nerovnice - 2. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE Stupeň a typ vzdělávání gymnaziální vzdělávání Druh učebního materiálu vzorové příklady a příklady k procvičení Očekávaný výstup žák zná definice obou funkcí, chápe log. fci jako inverzní fci nerovnice v . podílovém tvaru Řešené příklady na téma: je dán graf kvadratické funkce, jak určit funkční rovnici: Kvadratická funkce: Řešené příklady: Kvadratická funkce: Příklady: Kvadratické nerovnice: Příklady: Nepřímá úměrnost: Základní příklady : Exponenciální a logaritmické funkce: Základní příklady: Exponenciální a.

SŠ a ZŠ Tišnov -oficiální stránky školy; Vyhledávání Archi Prohlédněte si výsledky a postupy řešení příkladů podzimního maturitního testu z matematiky 2012. V podzimním termínu maturity z matematiky v tomto roce se objevila témata jako jsou rovnice a nerovnice, funkce, kombinatorika, planimetrie, stereometrie, slovní úlohy a další maturitní okruhy z matiky 6 Videí. Úvod do nerovnic najdeš v kurzu o. lineárních rovnicích a nerovnicích. Kompletní kurz. Před tím než si vysvětlíme, co jsou to nerovnice, je dobré si zopakovat, co jsou to rovnice. V předešlých článcích jsme si řekli, že rovnice popisují rovnost dvou výrazů: 5 = 5. 5=5 5 = 5. ( a + b) 2 = a 2 + 2 a b + b 2

2.9.04 Exponenciální rovnice I příklady výsledky 2.9.05 Exponenciální rovnice II příklady výsledky 2.9.06 Exponenciální rovnice III příklady výsledky 2.9.07 Soustavy exponenciálních rovnic příklady výsledky 2.9.08 Exponenciální nerovnice I příklady výsledky 2.9.09 Exponenciální nerovnice II příklady výsledk Lineární nerovnice Základní typy příkladů, řešení na jiných množinách i náročnější příklady. Vstup. Rovnice řešitelné substitucí V tomto materiálu naleznete řešení rovnic pomocí substituce - základní i pokročilejší příklady. Čtyři příklady na exponenciální rovnice. Vstup. Faradayovy zákony. Vstup.

Exponenciální nerovnice NaŠprtej

  1. Rovnice - Procvičování rovnic na inteligentním výukovém webu. Rozsáhlá sbírka příkladů, všechny hlavní typy rovnic. Dostupná vysvětlení, řešení krok po kroku
  2. Kategorie: 2. ročník SŠTéma: Exponenciální nerovnice - úvodKontakty (jak se se mnou spojit?) - rozklikni infobox ️Fanpage: https://www.facebook.com.
  3. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta.Přihlášení Přejít k hlavnímu obsahu. MAT- 2A - 2020/202
  4. 0:27 - Exponenciální rovnice - úvod a metody řešení exp. rovnic. 3:11 - Řešení exponenciálních rovnic úpravou na společný základ mocniny. 5:01 - Příklad 1. 8:48 - Řešení exponenciálních rovnic vytýkáním. 10:21 - Řešení exponenciálních rovnic metodou substituce. 16:36 - Řešení exponenciálních.

Jak řešit snadné exponenciální nerovnice - e-Matematika

  1. Grafy exponenciálních funkcí, exponenciální rovnice a nerovnice: Vlastnosti exponenciálních funkcí, exponenciální rovnice a nerovnice: Párovací hry. Otevírejte v Adobe Readeru. Ovládání, hodnocení, promíchávání odpovědí. Obtížnost Krokované příklady. Akce
  2. Exponenciální funkci si můžete snadno poplést s kvadratickou funkcí. Platí, že kvadratická funkce má neznámou jako základ a jako exponent má číslo, zatímco exponenciální funkce má jako základ číslo a v exponentu má neznámou. Takže kvadratická funkce jsou například tyto funkce: x2, x2 + 4 nebo x2 − x+1.
  3. Exponenciální rovnice - teorie (strana 10) Exponenciální rovnice - příklad (strana 11) Postup při řešení nerovnic (strana 12) Kvadratické nerovnice - příklad (strana 13) Zdroje (strana 14) Postup při řešení rovnic. Pro pochopení toho, jak se řeší některé druhy rovnic, je potřeba si nejprve ujasnit, co to rovnice jsou

Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice - příklady. 1) Určete všechna q, aby byla funkce rostoucí. Funkce: Aby byla funkce rostoucí, musí být , což vede k nerovnici: Tato nerovnice platí právě tehdy, když . 2) Pomocí grafu rozhodněte, jaký vztah platí mezi reálnými čísly r a s. Platí. Graf funkce Nerovnice v podílovém tvaru Novinky; Matematika SŠ HD . Matematika - příklady kykyska1@seznam.cz. Úvod > 2. Exponenciální a logaritmická funkce a rovnice. 2. Exponenciální a logaritmická funkce a rovnice. 13.10.2016 12:00. Zelená sbírka - výběr příkladů ke kapitole - Exponenciální a logaritmické rovnice. Zpět. Exponenciální rovnici můžeme také převést na rovnici . Tuto rovnici logaritmováním upravíme na rovnici ve tvaru a v jejím řešení pokračujeme dál. Řešené příklady: 1) V R řešte exponenciální rovnici ( ) (). Řešení: Levou stranu rovnice upravíme na mocninu o základu . ( ) ( ) ( ) 2) V R řešte exponenciální rovnici Exponenciální rovnice poznáme podle toho, že mají neznámé x v exponentech číselných základů.. Úpravy exponenciálních rovnic. Ať už je původní tvar exponenciální rovnice jakýkoliv, naší snahou je docílit rovnice, kdy je na každé straně rovnice jeden člen.Tyto členy jsou mocniny se stejným základem

Exponenciální rovnice - teorie Pravidla pro počítání. a) Pokud , pak , když . Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice - příklady 1) Určete všechna q, aby byla funkce rostoucí. Funkce: Aby byla funkce rostoucí, musí být , což vede k nerovnici: Tato nerovnice platí právě tehdy, kdy Duha má sedm základních barev, tedy i já Vám postupně nabídnu sedm sbírek obsahujících významný počet řešených příkladů. Duhová matematika Předkládám Vám jednu z nich. Rovnice a nerovnice v barvě modré Číst dál Krokované příklady; Neriskuj, AZ kvíz a Odkryj obrázek Exponenciální funkce, jejich vlastnosti a grafy. Řešení exponenciálních rovnic a nerovnic. Číst dál Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice; Lineární lomené funkce, nepřímá úměrnost. Vlastnosti lineárních lomených funkcí a jejich grafy, slovní. Exponenciální a logaritmická funkce. Logaritmus, věty o logaritmech. Logaritmy o různých základech, přirozený logaritmus. Jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice. 5. Goniometrie a trigonometrie Velikost úhlu v míře stupňové a v míře obloukové. Orientovaný úhel. Funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens

Příklady: Exponenciální funkce ; Exponenciální rovnice a nerovnice (zadání .pdf řešení ve formě scanu .pdf) Pracovní listy: Kontakt Kvadratická nerovnice Logaritmická a Exponenciální ROVNICE Logaritmus - definice, věty pro počítání s logaritmem, příklady Logaritmus - definice, věty pro počítání s logaritmem Logaritmická rovnice 1 Logaritmická rovnice 2 Logaritmická rovnice 3 Exponenciální rovnice Exponenciální rovnice - pravidl ROVNICE A NEROVNICE 3.1. EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE Klíčová slova této kapitoly: exponenciální funkce, exponenciála, přirozený základ, Eulerovo číslo. V této kapitole se dozvíte: • jak je definována exponenciální funkce (exponenciála) a jaké má základní vlastnosti; • důležité vzorce pro práci s exponenciální funkcí Exponenciální rovnice a nerovnice (0 hod 54 min ) 9.1 Exponenciální rovnice - základní část (9 příkladů) - objednat Povíme si, k čemu jsou exponenciální funkce a proč jsou tak důležité. Vyskytují se totiž všude kolem nás. Ukážeme si jak s exponenciálama pracovat, nakreslíme si grafy a naučíme se řešit všechny typy exponenciálních rovnic a nerovnic. Pak se podíváme na logaritmy

Prázdná. § Exponenciální rovnice. § Logaritmické rovnice. § Exponenciální a logaritmické nerovnice. § Úpravy goniometrických výrazů. § Goniometrické rovnice a jejich soustavy. § Goniometrické nerovnice. Příklady z matematiky. Nealgebraické výrazy Projít a zopakovat hodiny 901 - 910 (Lekce a Příklady) K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://www.realisticky.cz/kapitola.php?id=12

Exponencialni a logaritmicke rovnice - Miroslav Reza

Podívejte se na klíč správných odpovědí všech maturitních příkladů z ostrého jarního didaktického testu z matematiky 2017. Zkontrolujte si, jak jste u maturitního testu 2017 zabodovali a zda jste došli ke správným matematickým výsledkům. Řešené postupy všech maturitních úloh z podzimu maturity 2017 poslouží i. Kvadratická nerovnice 2 - příklady: Kvadratické nerovnice 3 - speciální případy: Kvadratická nerovnice 4 - substituce: Lineární rovnice s parametrem. Standardní exponenciální rovnice se dvěma základy. Převedeme každý základ na jednu stranu rovnice, vytkneme, vydělíme. Hotovo : -); exponenciální. Exponenciální rovnice. Matematika online - www.Math.Kvalitne.cz - Exponenciální rovnice a Exponenciální nerovnice. Exponenciální rovnice jsou rovnice, které mají neznámou v exponentu. Při řešení exponenciálních rovnic se snažíme upravit obě strany na stejné základy. Pokud se nám to povede můžeme rovnici změnit tak. 2. blok - Nerovnice v součinovém, podílovém tvaru a s neznámou ve jmenovateli 3. blok - Nerovnice s absolutní hodnotou 4. blok - Iracionální, exponenciální a logaritmické nerovnice. Více videí z matematiky najdeš na www.onlineschool.c Krokované příklady Číst dál Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice Lineární lomené funkce, nepřímá úměrnost Vlastnosti lineárních lomených funkcí a jejich grafy, slovní úlohy Obě funkce pracují s přeponou trojúhelníka, ta zůstává černá. Sinus pak pracuje s protilehlou odvěsnou, což je - vzhledem k úhlu alfa.

Priklady

Exponenciální funkce je matematická funkce ve tvaru = =, kde je kladné číslo různé od , které se nazývá základ.Číslu se říká exponent, grafem je exponenciála.. Definičním oborem exponenciální funkce jsou všechna reálná, resp. všechna komplexní čísla (a lze ji rozšířit i na složitější objekty, zejména lineární operátory) exponenciální rovnice. exponenciální nerovnice. Exponenciální rovnice a nerovnice jsou rovnice a nerovnice, ve kterých se vyskytuje neznámá v exponentu. Věta: Pro všechna reálná čísla x, y. a pro každé kladné reálné číslo . a. různé od jedné platí: ax = ay => x = Příklady rozšiřujícího učiva -složená funkce; -exponenciální a logaritmická nerovnice; -historické poznámky; 8 Goniometrie a trigonometrie (25 hod.) Oblouková a stupňová míra, orientovaný úhel. Goniometrické funkce ostrého úhlu, goniometrické funkce obecného úhlu, jejich vlastnosti a grafy. Některé goniometrick

Exponenciální a logaritmická funkce a rovnice 13.10.2016 12:00 Zelená sbírka - výběr příkladů ke kapitole - Exponenciální a logaritmické rovnic Všechny exponenciální funkce protínajjí y-ovou osu v bodě [0;1]. To je kvůli tomu, že a^0=1 pro všechny a. Všechny exponenciální funkce se přibližují x-ové ose, ale nikdy se jí nedotknou. V takovýchto případech říkáme, že x-ová osa je asymptotou exponenciální funkce. Tyto funkce tedy nemají žádné nulové body logaritmické nerovnice Vítejte na stránkách projektu SIPVZ. Tvorba výukových programů Internetové aplikace prezentující postupy řešení matematických úloh s využitím interaktivních animací budou obsahovat sady řešených příkladů rozčleněných dle jednotlivých níže uvedených tématických celků V tomto akademickém roce bylo zase nejvíce příkladů zaměřených na exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice Nejvíce se objevují příklady, kde stačí pouze vypočítat výraz a určit správný výsledek, tyto příklady podle mě patří mezi ty jednodušší

PPT - MF seminář 2010/2011 - úvod PowerPoint PresentationPriklady

Připrav se - Matematika: Exponenciální funkce, rovnice a

Goniometrické nerovnice. 4.3.4 Goniometrické nerovnice II Pedagogická poznámka: P řed řešením následujících p říklad ů je dobré zd ůraznit dv ě v ěci: jde o t ěžší p říklady, které nemusí zvládnout každý (on je také zdaleka každý nestihne), k jejich řešení není t řeba nic nového mimo využití postup ů, které jsme používal Procvič si příklady na. 09 Exponenciální funkce a rovnice: příklady exp rovnice příklady exp nerovnice : 10 Logaritmické funkce a rovnice: povinné: příkl. log funkce, logaritmus příklady log rovnice a nerovnice (Petačka) něco navíc + trochu teorie: log funkce log rovnice : 11 Goniometrické funkce: radiány funkce sinus a cosinus funkce tangens a cotangen Exponenciální a logaritmická funkce, rovnice a nerovnice. Exponenciální funkce. Exponenciální funkcí je každá funkce tvaru , kde , .Číslo a je tzv. základ (jako u mocniny).. Poznámka: . Základ vylučujeme z toho důvodu, že funkce je funkce konstantní a má některé vlastnosti dosti odlišné od vlastností ostatních exponenciálních funkcí, nikoliv proto, že by tento.

Exponenciální rovnice - příklady Matematikaza

exponenciální, logaritmické, goniometrické, - Ve starých čínských sbírkách příkladů - V Ahmesově papyru (Egypt) - Řekové - geometrická řešení. • Např. staří Babyloňané zapisovali příklady na hliněné tabulky. Chybí vysvětlení, proč je Nerovnice • Nerovnost. Logaritmické funkce Exponenciální rovnice Exponenciální funkce Mocniny a odmocniny. Příklad 1: Řešte logaritmickou rovnici v R. Podrobné řešení najdete v příkladě 6 v sekci logaritmické nerovnice. Tyto tři podmínky musí platit zároveň, proto Další řešené příklady >>

Inverzní funkce kvadratická — inverzní funkce je taková

Priklady.com - Výsledky: Exponenciální rovnice a nerovnic

9. ročník - 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 6 h) 1 + 4 3 x ≤ 0,5x + 3 ch) 21 2 2 x < 2 3 3 x i) 5 4 2 3 25 xx j) 3 4 2 23 x < 52 1 3 x Příklad 4 : Řešte nerovnice v oboru reálných čísel Středoškolský. Nelze určit. Průměr kruhového stolu je 80 cm. Na něm leží čtvercový ubrus o straně dlouhé 1,2 m tak, že střed stolu je totožný se středem ubrusu. Jak vysoko nad podlahou jsou rohy ubrusu, je-li stůl vysoký 80 cm Okruhy příkladů. Během roku mi přichází velká řada různých zadání. Zde se snažím nastínit alespoň ty hlavní okruhy, s jejichž řešením by neměl být problém. Konkrétní zadání z předchozích měsíců můžete najít v sekci vyřešené příklady Příklady: 1) Usměrněte . 2) Usměrněte . 3) Částečné odmocňování. základní postup při částečném odmocňování - užití pravidel práce s mocninami. odmocňování čísel i výrazů, podmínky. Např: Příklady. Spočtěte . Částečně odmocněte . Exponenciální funkce a rovnic

PrikladyPrikladyPriklady

Milimetr je setina decimetru. Zobrazit/skrýt řešení. Kilogram je tisíc gramů a minuta je 1/60 hodiny. Zobrazit/skrýt řešení. Gram je tisícina kilogramu, decimetr je 100 milimetrů a sekunda je 1/3600 hodiny. Zobrazit/skrýt řešení. Gram je tisícina kilogramu, hodina je 60 minut a decimetr je 100 centimetrů Algebra řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 418 Kvadratická nerovnice, její početní a grafické řešení. Slovní úlohy. Příklady rozšiřujícího učiva -rovnice s neznámou pod odmocninou; -kvadratická rovnice s parametrem. 6 Planimetrie (20) Základní pojmy, jejich vztahy. Geometrické útvary a jejich vlastnosti. Shrnutí učiva o shodnosti a podobnosti trojúhelníků