Home

Y kódy odpadov

Katalóg Y-kódov nebezpečných odpadov je upravený v prílohe č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. Príklady: Y1 Klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariaden AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ: BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ: CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ: Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání s odpady: Y = 0 nebo R nebo D nebo Nové kódy nakládání ze zákona se pro účel vedení evidence odpadů použijí až po skončení platnosti všech přechodných ustanovení tedy až v roce 2022. Je zde využito možnosti, že prováděcí právní předpis může v tomto ohledu požadovat použit

Čo je Y-kód ? Odpadservi

katalogovými čísly dle Katalogu odpadů např. příjem odpadu 20 01 39 a 20 01 40 (evidenční kód B00). Zařízení pro nakládání s odpady (dotřiďovací linka) provede mechanickou úpravu odpadu (dotřídění - evidenční kód BR12) a vzniklé odpad 38 Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití. 38.1 Odpad; sběr a přeprava odpadu. 38.11 Odpad; sběr a přeprava odpadu, jiného než nebezpečného. 38.11.5 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný. 38.11.55 Plastový odpad. F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁC Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k některým povinnostem původců odpadů a provozovatelů zařízení. 29.12.2020. Metodický pokyn k vyjasnění postupu osob, na které dopadají povinnosti v odpadovém hospodářství po účinnosti nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. (nový zákon) od 1. ledna 2021 a s ohledem na skutečnost, že prováděcí předpisy nebudou. 1) Kód druhu dopravy:1 -cestná, 2 -železničná, 3 -vodná, 4 -letecká, 5 -kombinovaná Kód odpadu pod a Katalógu odpadov Skrátený názov odpadu Y-kód Zatriedenie ADR/RID 3 Trieda nebezp. UN číslo Druh obalu Fyzikálne vlastnosti Množstvo odpadu (t/m ) Kód R/D/V brutto netto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 22 Kategória odpadu - uvedie sa kategória odpadu poda Katalógu odpadov. Y-kód - pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód poda tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hadiska vplyvu na zdravie udí a životné prostredie. Tabu ka 1. Kód . Skupiny odpadov

Ekohelp - Část B - Příloha B1 - Kódy původu odpadu a

 1. Y-kód (5) - pri nebezpenom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpenejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie. Tabuľka 1 Kód Skupiny odpadov
 2. odpad sa klasif ikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 1. Tabuľka 1: Kód(-y) tr ied a kategór ií nebezpečnosti a kód(-y) výstražných upozor není týkajúce sa zložiek odpadu na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 1
 3. Kód odpadu (1) Kód KN (2) (3) Kód KN (2) (3) Kód odpadu (1) A1050 ex 2620 19 00 ex 2308 00 11 B3060 ex 2620 29 00 ex 2308 00 19 B3060 ex 2620 30 00 ex 2308 00 40 B3060 ex 2620 40 00 ex 2308 00 90 B3060 ex 2620 60 00 ex 2309 90 31 B3070 ex 2620 91 00 ex 2309 90 33 B3070 ex 2620 99 10 ex 2309 90 35 B3070.
 4. balšie informácie sa najmä identifikácie odpadu (položka 14), t. j. o kódoch potha prflohy Vlll a IX k Bazilejskému dohovoru, kódoch OECD a Y kódoch, nájdete v Usmerñujúcej/inštruktážnej pr(ruöke, ktorá je k dispozfcii od OECD a zo sekretariátu Bazilejského dohovoru
 5. IdentlflkaEné kódy odpadu (vpßte príslušné kódy) Prfloha Vlll k Bazilejskému dohovoru (resp. IX): Kód OECD tak sa Ifši od bodu Kód odpadu podl'a Euróeho katalógu odpadov: Kód odpadu podl'a katalógu krajiny vývozu: Spôsob dopravy (1); Dátum dopravy: Podpis: 9. Pôvodca (pôvodcovia) odpadu (4) (5) - Vyplní zástupca dopravc
 6. Výkonný benzínový drtič odpadu STIHL GH 370 S. Vhodný k drcení velkého objemu silných větví. Odhlučněná násypka. Nejnižší cena na IPLOTY.cz 377 900 090 obchod@kovojuhasz.c

Kód Typ evidencie/zoznamu: ena v € bez DPH A Katalóg odpadov 30 B Evidenčné listy odpadov 30 C Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 30 D Evidenčný list odpadov z obalov a evidencia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadu z obalov 30 E Hlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike Kód odpadu podra katalógu éislo odpadov 20 01 08 20 01 25 Názov odpadu podra katalógu odpadov Biologicky rozložiterný kuchynský a reštauratný odpad Jedlé oleje a tuky Kat. Y-Kód odpadu o Hmotnosr odpadu (v tonách) 1.286000 2903000 Kontrólny sú&t: 4,189 Spðsob nakladania s odpadom Kód v V Poznámk Slevový kód 10% při nákupu nad 1000 Kč v e-shopu Salente.cz. Nakupte v e-shopu Salente.cz jakékoliv zboží v celkové hodnotě nad 1000 Kč. Nákup tak budete mít levnější o 10%. V průběhu nákupu použijte slevový kód viz výše. platí stále | slevový kód všechny nabídky z Salente.c Nádoby a koše na odpad, Euroshopy. Top 10 produktů. Respirátor skladací FFP2 úchyt za hlavu 20 Kč ; Kladivo Strend Pro HM351 0600 g, zednické, dřev 135 Kč ; PROXXON DS 230/E Dekupírka 27088 SERVIS EXCLUSIVE 3 490 K

Katalog odpadů dle kategori

 1. Plastový odpadkový koš na tříděný odpad - vyroben ze 100% recyklovatelného UV stabilního Polypropylenu. Koš je vybaven třemi odděleními se třemi víky na pantech pro papír, plast a sklo. Vhodné na třídění odpadu v kancelářích. Součástí koše jsou rámečky pro uchycení sáčků na odpad
 2. Má (majú) sa použiť príslušný(-é) kód(y) uvedený(-é) v prílohe IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006, v prípade potreby v príslušnom poradí. Určité položky podľa Bazilejského dohovoru, ako napríklad B1100, B3010 a B3020, sú obmedzené len na prúdy konkrétnych odpadov, ako sa uvádza v prílohe IIIA
 3. Kód: 777037 Odpadkový koš plastový na pytle 120 L - 1+1 ZDARMA Barva koše: černá Barva víka: červená Šířka (mm): 500 777037 777037. 1079.32 Skladem. 892 Kč bez DPH. 1 079,32 Kč s Kovové koše na tříděný odpad (25) Zobrazit další.
 4. Kód: 405007 Koš na tříděný odpad, 3x26 l, nerezový Barva koše: nerez Šířka (mm): 580 Hloubka (mm): 330 405007 405007. 6218.19 Skladem. 5 139 Kč bez DPH. 6 Koše na tříděný odpad TRENTO (5) Zobrazit další oddělení (20) Barva koše.

Evidenčný list odpadu ODPADY-PORTAL

číslo Kód odpadu podľa Katalógu odpadov Názov odpadu podľa Katalógu odpadov Kateg. odpadu Y-kód Hmotnosť odpadu (t) Spôsob nakladania s odpadom Pozn. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ Kód IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania Plastový odpad. Převod mezi CZ-CPA 2015 a KN 2016. KN 2016 Kód; 3915 10 00: 3915 20 00: 3915 30 00: 3915 90 11: 3915 90 80: Převodník mezi Klasifikací CZ-CPA 2015 a KN 2016. Převodník byl vypracován Eurostatem. Pokud pro kód CZ-CPA není uveden převod na KN, důvodem je rozdílný účel těchto dvou klasifikací, převod není. Cpv Kódy Číselník CPV - společný slovník pro veřejné zakázky CPV Kódy » 19 - Usně a textilie, plastové a pryžové materiály » 196 - Odpady kůží (usní), textilní, kaučukový a plastový odpa Hmotnosť odpadu (t/rok): MNOŽSTVO VÝROBKOV A MATERIÁLOV, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM PRÍPRAVY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, RECYKLÁCIE ALEBO INÝCH ýINNOSTÍ ZHODNOCOVANIA ODPADU Názov výrobku/materiálu Hmotnosť výrobku/materiálu [t] ýíslo certifikátu alebo iného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal VYPLNÍ ÚRA Za účelem evidence odevzdaného množství u všech druhů odpadů je poplatník před odevzdáním a uložením odpadu povinen se prokázat obsluze odpadního dvora kartou poplatníka, bez ní nebude možno odpad odevzdat. Obsluha odpadního dvora před převzetím odpadu k uložení napřed čtečkou sejme QR kód..

CPV Kódy » 19 - Usně a textilie, plastové a pryžové materiály » 196 - Odpady kůží (usní), textilní, kaučukový a plastový odpad » 1963 - Kaučukový odpad 1963-Kaučukový odpad Kó Napríklad, že Vám ešte neprišla od odberateľa kópia č. 4 Sprievodného listu nebezpečného odpadu, či vážny lístok alebo ak si nie ste istý, či máte zadaný správny kód nakladania. Poznámky Vám to budú pripomínať a už nikdy na nič nezabudnete V případě vzniku odpadu mimo provozovnu, pokud se nejedná o výjimku podle § 11 odst. 3. písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se vyplňuje v údajích místo identifikačního čísla provozovny kód SO ORP nebo SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem

Značení tříděného odpadu, symboly pro tříděný odpad, C/PAP

Title: HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM Author: Microsoft Last modified by: Microsoft Created Date: 11/21/2011 6:00:00 AM Other title 2.4.2021 Oznámení k odkládání bioodpadu a odpadu z chat 12.6.2019 Nabídka kuřic až do kurníku 18.10.2018 Nabídka ekologických výrobků a kvalitních potravi

Katalóg odpadov ODPADY-PORTAL

 1. Vyhláška č. 273/2021 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpad
 2. Komunální odpad. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů z výroby vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.. Pravidelný a včasný odvoz komunálního odpadu provádí svozová.
 3. Na této stránce naleznete základní informace potřebné pro úhradu poplatku za komunální odpad. Pokud neznáte své platební údaje, můžete využít aplikace, která je dostupná níže. Pro zjištění variabilního, případně specifického symbolu postačí zadat vaše rodné číslo
 4. D kód/R kód Použitá technológia (6): Dôvod vývozu (1) 12. 13. 14. i) iii) iv) v) vi) Názov a zloženle odpadu (6). Fyzlkálne vlastnostl (5): IdentiflkaEné kódy odpadu (uvedte príslušné kódy) Prfloha Vlll k Bazilejskému dohovoru (resp. Kód OECD [ak sa líši od bodu i)]: Kód odpadu podl'a Euróeho katalógu odpadov
 5. Kovové odpadkové koše EKO Square na triedený odpad, objem 60 l. | Kód produktu (SKU): Vyberte variantu: farba veka. 57,83 € kus. Všetky varianty (4) Tento produkt nie je momentálne k dispozícii. Niektorý z variantov nie je dostupný
 6. Kód = důvod registrace poplatníka - zvolíte jeden ze zákonných důvodů plnění ohlašovací povinnosti k poplatku. Kódy změn P, O, B, C, J, N, R, V Pokud nastala změna skutečností uvedených v prohlášení poplatníka, je každý poplatník povinen toto oznámit do 15 dnů správci poplatku

Svoz odpadu si místní obyvatelé mohou domluvit také přímo z domu. Cena této služby bude účtována platného ceníku. Pokud nestihnete termíny svozu pytlů (plast, papír, plechovky, oleje), máte možnost je přivést na sběrný dvůr, kde budou uloženy, načteny čárové kódy a sváženy s dalším svozem evidenČnÝ list odpadu ORGANIZÁCIA/OBEC PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD IČO

Ako zistiť kódy nakladania spracovateľov odpadov pre

 1. Standardní kontejnery (UN kód začíná 11A) vyhovují přepravě látek, které vyžadují obalovou skupinu I./X, II./Y nebo III./Z, podle předpisů ADR / RID / IMDG / RTDG. Kontejnery ASP 600/800/1500 jsou certifikovány dle kapitoly 6.5 Dohody ADR jako velká nádoba pro volně ložené látky (IBC, 11A) pevné nebo pastovité povahy
 2. ář je určen pro všechny, kdo nakládají s kovovým odpadem. Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech stanovuje specifické povinnosti původcům, kterým takový odpad vzniká, ale také oprávněným osobám, které ho mohou využívat či jinak zpracovávat. S tím úzce souvisejí činnosti, jako jsou sběr, svoz, shromažďování, skladování i zpracování. Seznámíme Vás s.
 3. Kód produktu (SKU): 166204 Sdílet e-mailem Sdílet produkt e-mailem Plastová nádoba na tříděný odpad s hladkým povrchem pro snadné čištění. Dodáváno bez horního víka, nutno objednat zvlášť. Vnitřní rozměr dna š x h - 210 x 350 mm
 4. Odpadkový plastový pedálový koš 40l. Kód zboží: 909699.00. Kód výrobce: 8000837081069. Kód dodavatele: JIVE 40. Doprava zdarma Novinka Záruka 5 let. Odpadkový plastový pedálový koš 40l, stříbrná barva. Zobraz detailní popis
 5. DRTIČE ODPADU - DRTIČE ODPADU. Pracují tvrdě a neúnavně. A jen tehdy, kdy chcete. Drtiče odpadu vás rychle zbaví kuchyňského odpadu organického původu.Efektivně zlikvidují všechny odpadky vznikající při přípravě jídla: odřezky, slupky, skořápky, kosti, zbytky z talířů, ale také čajové sáčky, papírové ubrousky, zvadlé květiny nebo třeba cigaretové nedopalky
 6. Plastové kontejner z HDPE nabízíme v objemu 660, 770 a 1100 litrů s kulatým či plochým víkem. Jsou vhodné pro sběr komunálního i průmyslového odpadu. Nádoby odpovídají normě DIN EN 840-2... Kód: MKR011 . V externím skladu . 8 336,90 K
 7. Nabízíme Vám různé nádoby na odpad: odpadkové koše, popelnice, kontejnery na tříděný, komunální i průmyslový odpad, nádoby na bio či gastro odpad, dále kompostéry ale i stojany na odpadkové pytle. Nádoby na odpad a kontejnery jsou vyrobeny z odolného hladkého plastu, který zabraňuje uplívání nečistot a usnadňuje čištění

Detail odpadu - CENI

 1. Odpadkový koš DUO na třídění odpadu. Kód produktu: C002784020. Produkt byl přidán do oblíbených. Odpadkový koš na třídění odpadu využijete, pokud je vaším zájmem šetřit přírodu. Členěný na dvě části pro snadné oddělení různého odpadu. Celý popis
 2. Roztoky ustaľovačov (N), katalógové číslo odpadu - 09 01 04 Y kód 16 kilo 300 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje (N), katalógové číslo odpadu - 13 02 08 Y kód - 8 kilo 600 Kaly z odlučovačov oleja z vody (N), katalógové číslo odpadu - 13 05 02 Y kód - 9.
 3. Odpadkový koš plastový 50 l - kvalitně zpracovaný odpadkový koš na směsný odpad se hodí do každé kanceláře. Vysoká kvalita zaručuje pružnost, jas a lesk barev. Víko bez uzavíratelného poklopu

Koš odpadkový Sortibox na tříděný odpad 3 x 25l bílý. Sada 3 odpadkových košů SORTIBOX na tříděný odpad s objemem 3 x 25 l, modulární konstrukce, snadná stohovatelnost, šířka jedné nádoby 29,3 cm, výška 32,5 cm a hloubka 39,2 cm, výška komínu 3 kusů na sobě 99 cm, barva bílá, hmotnost 2,68 kg. Zobrazit. Kód položky 5047847040072. Snadné třídění odpadu s designovou ekologickou skříní ECOLINE 3. Šedá plastová skříň vypadá jako vzhledný doplněk interiéru i exteriéru. Skvěle se hodí na terasy, do hal i garáž a nabízí tak stylové řešení, jak třídit odpad starostka: 466 932 694 fax: 466 932 328 mobil: 603 871 594. Matrika + účetní: 466 932 121. Knihovna: 466 932 69 Čím lépe budou Rožnované třídit, tím menší budou mít poplatky za odpad. To je hlavní důvod, proč nechalo město provést analýzu půl tuny komunálního odpadu. První výsledky však ukázaly, že občané mají v oblasti recyklace značné mezery Jedním z principů vědomého proekologického přístupu je správné třídění odpadu. Koše vám tento úkol usnadní. Výrobek se skládá ze tří samostatných nádob o objemu 25l. Jejich vyprazdňování a čištění je snadné. Koše jsou vybaveny sklopnými dvířky v různých barvách pro plast, papír a sklo

Example sentences with kód odpadu, translation memory. add example. cs Měření se vztahuje na potravinový odpad, který je klasifikován podle kódů odpadu uvedených v příloze II nebo podle jakéhokoli jiného kódu pro odpady zahrnující potravinový odpad. Eurlex2019 Zkontrolujte 'kód odpadu' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu kód odpadu ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Kód 351416 Naši nabídku tvoří vestavěné koše a sortery na tříděný odpad všech tvarů a způsobu montáže. Některé koše jsou samostatně stojící, jiné je třeba zavěsit nebo postavit do zásuvky. Což je výhodné pro kompaktnost nábytku

B2B portál Alveus je určen pro naše obchodní partnery, aby naše spolupráce byla snazší a efektivnější. Pokud jste již naším obchodním partnerem, zveme Vás k registraci nebo přihlášení RETRO WC mísa 38,5x45x59cm, spodní odpad 101001. Skladem u dodavatele (3-7dní) Kód: 101001. Původně: 7 890 Kč (-17 %) 6 470 Kč. (5 347 Kč bez DPH) 15 170 Kč -18 %. Kombi WC Retro,spodní odpad. Skladem u dodavatele (3-7dní Jedním z principů vědomého proekologického přístupu je správné třídění odpadu. Koše vám tento úkol usnadní. Výrobek se skládá ze 5 samostatných nádob o objemu 25l. Jejich vyprazdňování a čištění je snadné. Koše jsou vybaveny sklopnými dvířky v různých barvách pro plast, papír, sklo, organický a směšný odpad

Kód: SGM-LTB54NL. 5 hodnocení Odpadkový koš na tříděný odpad 3 x 18 L stříbrno/černý . Skladem (> 5 ks) 3 190 Kč Do košíku. Tento odpadkový koš je ideální volbou, jak jednoduše třídit odpad. SGM-LTB54L. 3 090 Kč -19 %. Odpadkový koš na tříděný odpad 3 x 15 L stříbrno/černý. organizÁcia prevÁdzkareŇ/zÁvod. iČ

Odpadkový koš 2 x 24 L je ideální volbou pro alespoň základní třídění odpadů. Víko se neuzavře náhle, ale zavírá se pomalu a bezhlučně. Ve spodní části najdete tichý pedál snadné otevírání. Příjemné je poměrně těsné víko, které pohlcuje a nepropouští pachy. Tento odpadkový koš je jiný i v tom, že má. SBĚRNA a překladiště odpadů HUMPOLEC-Brunka (CZJ00105) Provozní doba sběrny: po-pá 7.00-12.00 | 12.30-15.00, ve středu až do 17:3 Výška (mm): 755. HCH-001-A 42l 420055. 2155.01 Skladem. 1 781 Kč bez DPH. 2 155,01 Kč s DPH. Přidáno. Do online poptávky. Porovnat Zrušit porovnání 8. VYHLÁŠKA. ze dne 5. ledna 2021. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 6 odst. 2, § 7 odst. 5, § 28 odst. 6, § 29 odst. 6, § 74 odst. 7 a § 76 odst. 2 a 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen zákon. Čárové kódy pokrývají celé balení, což umožňuje přečtení kódu z jakéhokoli úhlu. V čidle je nahrána databáze odpadu. Vzdušná tryska potom každou část odpadu nasměruje do správného boxu. Tímto způsobem by mělo být správně vytříděno 90 % odpadu, který by se mohl dále použít pro zpracování

- Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba 600,- Kč nutná ohlašovací povinnost k evidenci - pokud nebude splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti, správce daně může uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč. Jak třídit tonery a inkousty do tiskáren. Jak se recyklují tonerové kazety. Jak zacházet s použitými tonery ve firmě a doma. Nebezpečí nekompatibilních tonerových kazet z Číny. Kam odevzdat použité tonery a inkoustové náplně

Plastové kompostéry vhodné pro kompostování odpadu z domácnosti a zahrádek nabízíme v objemu 280, 290, 350, 400, 600, 720 a 1000 L standardně v zeleném provedení. Jsou vyrobeny ze 100 %... Kód: MEV505 . Skladem . 3 375,90 K KUCHYŇSKÉ SORTERY - KUCHYŇSKÉ SORTERY. Kuchyňské sortery Franke jsou ideálním prostředkem ke třídění odpadu. Kvalitní sortery značky Franke splňují optimální hygienické standardy a vynikají inteligentním designem s řadou precizně zpracovaných detailů - např. v podobě komfortního ovládání či zabudovaného uhlíkového filtru Stojící WC mísa je praktickým řešením pro každou toaletu. Vybírejte z různých designů od výrobců Cersanit, Grohe, Aqualine, Laufen a dalších BAAGL Školní batoh Skate Black. kód zboží: A-7214. Školní batoh Skate Black s reflexním logem Baagl na přední straně, vhodný od 3. třídy 1. stupně ZŠ a také pro 2. stupeň ZŠ. Batoh byl úspěšně testován v ITC Zlín. 1 156,20 Kč bez DPH 1 399,00 Kč s DPH. ks

38.11.55 Plastový odpad CZ-CP

Skladový kód: EN 14492-1 BST 12000 lbs 12V Elektrický naviják 12 V s délkou lana 28,5 m, průměr lana 10 mm a s tažnou silou 12000 lbs / 5443 kg. 28 540 K Kód: KIT298 Složení havarijní soupravy: 10x sorpční rohož, 2x sorpční had, 2x sorpční polštář, 10kg univerzálního sypkého sorbentu, 1x utěsňovací pasta 0,5kg, 1x ochranné brýle, 1x ochranné rukavice, 1x respirátor, 2x chemické světlo, 1x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x úložný sáček, 1x lopatka, 1x ruční smetáček, 1x plastový sud 60l s UN kóde Pytle s QR kódy, kampaně, slevy. Města se snaží motivovat lidi ke třídění, cena za ukládání odpadu na skládky totiž dramaticky stoupne Celý článek ke čtení kliknutím tady

Novinka Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k některým

Pedání odpadu: Pedávám: oprávnné osob! Kontroluj a archivuj!: - ŽL - koncesi (N odpad) - souhlas vydaný KÚ + zda souhlas obsahuje píslušný kód odpadu Evidence odpadu:: zpsob nakládání s odpady: - nap. kód XN3 - 383/2001 Sb. píloha .20 Prbžná evidence Odpadu Analýza odpadu z pohledu: - množství a skladb Kód zboží: 8001 Zpracováním dřevního odpadu se zabýváme již několik let. Jako nejužitečnější forma se nám jeví právě využití dřevního odpadu na brikety. Brikety jsou vyráběny lisováním pilin z tvrdého dřeva a baleny po 10kg. Rozměr brikety: 60x150x90 mm Váha:. Každý občan by si měl na konci května zkontrolovat, zda byl na jeho nádobu na odpad nalepen QR kód, neboť pouze označené popelnice budou vyváženy. V případě nesrovnalostí nebo dalších dotazů je potřeba kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí, a to buď osobně na radnici v kanceláři číslo 306, telefonicky. Kód zboží: 902679.00 Kód výrobce: 8013183077051 Kód dodavatele: 80719_černý Doprava zdarma Záruka 5 let Plastový pedálový odpakový koš 50l, černý Lovčičky - Rodina Oldřicha Cigánka z Lovčiček odpad třídí dlouhodobě. Nově však trochu jiným způsobem, než je běžné v ostatních obcích Vyškovska: do pytlů, které olepují čárovými kódy. Lovčičky totiž jako první v regionu zkouší nový systém sběru tříděného odpadu. Obyvatelům má mimo jiné šetřit peněženky

Nariadenie Komisie (Eú) Č

Odpadkový koš s víkem na kuchyňský odpad hnědý. Stolní nádoba na kuchyňský odpad usnadňuje práci v kuchyni a třídění odpadu nejen při vaření. Objem 3l Kód: KOS176. • nášlapný plastový koš. • materiál polypropylen. • obsahuje tři vnitřní barevně odlišené nádoby o objemech 2x 17 l a 1x 6 l pro efektivní třídění odpadů. šedá Barva. 48 Hloubka (šířka) [cm] 3 Hmotnost [kg] 40 Objem [l] 39.4 Šířka (délka) [cm Sáčky na odpad černé HDPE, 20ks, 60L JavaScript seems to be disabled in your browser. Pro plnou funkčnost této stránky musíte mít povolen JavaScript ve Vašem prohlížeči Jihomoravský kraj v těchto dnech zahájil ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zpracování a odvoz odpadu, který byl po červnovém tornádu a následném odstraňování jeho následků soustředěn na třech shromaždištích v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hodoníně. Odpad firma odveze a shromaždiště odstraní do konce dubna 2022 Koš odpadkový Sortibox na tříděný odpad 4 x 25l antracit 649 Kč. Domácí potřeby a spotřebiče Koše odpadkové. Sada 4 odpadkových košů SORTIBOX na tříděný odpad s objemem 4 x 25 l, modulární konstrukce, snadná stohovatelnost, šířka jedné nádoby 29,3 cm, výška 32,5 cm a hloubka 39,2 cm, výška komínu 4 kusů na.

CS Úřední věstník Evroé unie L 204/11 - Europ

odpadkový koš na tříděný odpad Rozeznat barvy!Nezáleží na tom, zda je zelená popelnice, žlutý pytel nebo Bio odpad: Dnes se nabízí již více možností jak třídit odpad a šetřit přírodu. Aby pro Vás bylo tříděn odpadkový koš na tříděný odpad, Hailo Öko trio Plus L bílý - Nášlapný třídič odpad 5 ISPOP 2021 - Manuál pro práci s formulářem F_ODP_PROD, verze 1.0 1 Úvod Manuál je určen uživatelům, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle zákona č. ô ñ/2001 Sb., o odpadech Plastový koš na tříděný odpad. - vyroben z vysoce kvalitního plastu. - koš je vybaven úchyty na pytle na odpad. - možnost spojení košů pomocí háků a vytvořit tím jeden kompaktní celek. - koš a berevná víka lze koupit samostatně. objem: 33 l. šířka: 30 cm Odpadkový koš na tříděný odpad Greg o objemu 50 litrů je vyroben z odolného plastu. Hladký povrch se snadno udržuje v čistotě. Víko izoluje pachy. Modrá barva víka podporuje segregaci odpadu. Koš je ideálním řešením pro jednoduché třídení odpadu nejen v domácnosti

Jste-li majitelem Drtič zahradního odpadu MTD 465 černý/červený od MTD a vlastníte návod k použití či servisní manuál pomožte nám rozšířit databázi a nahrajete nám svůj manuál. Pomůžete ostatním uživatelům, hledající návody pro správnou funkci výrobku. - upload souboru s návodem je možné ve formátech (doc, pdf, jpg ALFA RASAN SYPKÝ 750g, čistič odpadů. Kód zboží. 253140. Záruka. 24 měsíců. Dostupnost. Říčany - Více než 50 ks. Brno - Více než 50 ks. Cena bez DPH Odpadkový koš na tříděný odpad , vhodný do domácnosti ,ale i na zahradu ,terasu atd. Garantujeme předání zásilky přepravní společnosti do 24 hodin od objednání. Kód: g16530300. 548 Kč 453 Kč bez DPH. Kód produktu: Záruka Kovový odpad. Zabýváme se výkupem a zpracováním a následným prodejem kovového odpadu. druh dle ČSN 420030 (12,16, 27,52,72 a další) litinový odpad druh 02,06. barevné kovy. Kovový odpad vykupujeme na těchto místech (sběrnách): Uhelné sklady Šenov u NJ, Bílovec, Kopřivnice, Studénka, Odry a Krnov. Možnost vážení na.

3. Drtič zahradního odpadu STIHL GH 460 C + Tričko STIHL + motorový olej ZDARMA, 1 rok záruky navíc - Skladem. STIHL GH 460 C Výkonný benzinový drtič zahradního odpadu,... 46 990 Kč / ks. 38 834,71 Kč bez DPH. 4. Drtič zahradního odpadu STIHL GH 370 S + motorový olej a golfová čepice STIHL ZDARMA, 1 rok záruky navíc - Do. DRTIČE ODPADU - DRTIČE ODPADU. Pracují tvrdě a neúnavně. A jen tehdy, kdy chcete. Drtiče odpadu vás rychle zbaví kuchyňského odpadu organického původu. Efektivně zlikvidují všechny odpadky vznikající při přípravě jídla: odřezky, slupky, skořápky, kosti, zbytky z talířů, ale také čajové sáčky, papírové ubrousky, zvadlé květiny nebo třeba cigaretové nedopalky RETRO umyvadlový sifon 1'1/4, odpad 32 mm, bronz 1 390 Kč/ks skladem > 10 ks Kód: 9596. RETRO umyvadlový sifon 1'1/4, odpad 32 mm, chrom 840 Kč/ks skladem > 50 ks Kód: 9591. RETRO umyvadlový sifon 1'1/4, odpad 32 mm, nikl 1 440 Kč/ks na objednávku Kód: 9598. RETRO umyvadlový sifon 1'1/4, odpad 32 mm, růžové zlato 1 590 Kč/ks na. Kód 731280 EAN 8592381103088 Hmotnost 0,1 kg Dostupnost. Dočasně vyprodáno Odpadkový koš DUO na třídění odpadu s otvíráním pomocí klipu na víku. Odpadkový koš na tříděný odpad Orion duo Dust 2x20 l. Skladem -5 % 999 Kč s DPH 949 K.