Home

Parthové

Parthové přijali kulturní tradice ze všech středisek dávné civilizace, nacházející se na obrovském území parthské říše: řeckých, mezopotámských a perských. Specifickým projevem v parthské architektuře byla jen čtvercová stavba iwan zaklenuta velkou klenbou a se širokým vchodem v průčelí. Město Nisa neslo. PARTHIE. Parthové (staropersky Parthava, latinsky Parthi, řecky Πάρθοι) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l. - 224 n. l.

Parthové svádějí těžké boje s migrujícími stepními národy na severovýchodě; na bitevním poli postupně umírá jak Fraatés II., tak i jeho nástupce Artabanos I. 36 n. l. 128 - 124/123 př. n. l. 66 n. l Parthové, íránské etnikum obývající oblasti Parthie (severovýchodní část Íránu) u Kaspického moře. Parthie byla součástí říše Alexandra III.Velikého a poté seleukovskou satrapií.Vznik nezávislého parthského státu je spojen s Arsakem I. (vládl 247 - 217 př. n. l.), který využil vojenského konfliktu Seleukovců s Ptolemaiovci a osamostatnil se. Mithradatés I.

NumisBids: Macho & Chlapovič Auction 22 eLive (3-5 May

PARTHOVÉ [z (patřící do) Parthie]. Židé a proselyté z Parthie jsou uvedeni jako první z těch, kdo se jako návštěvníci zúčastnili v roce 33 n. l. svátku Letnic v Jeruzalémě. Na skupinu asi 120 křesťanských učedníků byl vylit Boží svatý duch a umožnil jim oznamovat dobrou zprávu i v jazyce či dialektu těchto Parthů. Parthové (staropersky Parthava, latinsky Parthi, řecky Πάρθοι) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l. - 224 n. l.), jednoho z nejvýznamnějších státních útvarů ve.

Parthská říše - Wikipedi

Parthie - Historie Svět

 1. Naopak Parthové měli iniciativu a mohli si vybírat místa, čas i způsoby svých útoků. V průběhu bitvy vypustili Parthové na legie obrovské množství šípů - velmi pravděpodobně několik set tisíc (značně konzervativní, nejnižší odhad se pohybuje nad 270 000 šípů). Měli na to dostatek mužů, šípů, času i.
 2. PERSIE - Parthové: číslo popis citace r stav vyvolávací dosažená; Gotarzes I. (95-87 př.Kr.) 55: AR Drachma, 4,01g, poprsí vpr.v ozdobné přilbě / sedící lučišník, opis do čtverc
 3. Parthové (staropersky Parthava; řecky Πάρθοι, Parthoi; latinsky Parthi) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l.

Parthové, jejichž vojsko bylo celé jízdní, se proti většinou pěší římské armádě uchýlili k taktice, kterou budou později praktikovat všechna slabší, ale pohyblivější vojska. Stahující se armádní jádro otravovalo zdroje pitné vody, vypalovalo vesnice a ovocné sady , zatímco lehcí a rychlí jezdci zadního voje. Západní ambice Parthie. Poté, co Parthové triumfovali ve válkách Seleucid - Parthian a anektovali velké množství Seleucidské říše, začali hledat západ, aby rozšířili další území. Parthský podnik na Západě začal v době Mithridata I; za jeho vlády se Arsacidům podařilo rozšířit svoji vládu do Arménie a Mezopotámie.To byl začátek mezinárodní role. Parthové (staropersky Parthava; řecky Πάρθοι, Parthoi; latinsky Parthi) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l. - 224

Parthové - 140 p.n.l 224 n.l

Parthové (staropersky Parthava, latinsky Parthi, řecky Πάρθοι) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l. - 224 n. l. Parthská říše , resp. Parthské království , též Arsakovská říše , byla starověkým státním útvarem s centrem v moderním Íránu. Existovala zhruba v letech 247 př. n. l. - 224 n. l. Zformoval ji Arsaka I., původně náčelník skythského etnika Parnů, velmocenského postavení na Předním východě však dosáhla až o sto let později, za Mithradata I. Historie. Parthové, Orodes II., drachma, 57-38 př.Kr. stříbro stav viz foto Za originalitu ručím okamžitým vrácením peněz

Parthové - Další jazyky. Stránka Parthové je dostupná v 20 dalších jazycích. Návrat na stránku Parthové. Jazyky. Bahasa Indonesia Parthové, Orodes II., drachma, 57-38 př.Kr. Sear 7445, Sellwood 48/9 stříbro 3.81g stav viz foto Za originalitu ručím okamžitým vrácením peněz Parthové byli konfederací kmenů, kteří se začali titulovat za krále v průběhu druhého století před naším letopočtem, kdy Arsakovci dobyli na Seleukovcích Írán a Mezopotámii. Kulturně vyspělý národ těžil z odkazu perské říše a smíšení místních, helenistických a perských vlivů. Ekonomika Parthů byla postavena. Aukce mincí, medailí, bankovek, řádů a vyznamenání, dále konzultace, ocenění, výkup a prode Sedmou hratelnou frakcí Total War: Rome II jsou Parthové. 7.3.2013 | Petr Poláček. 79 příspěvků.

Parthov

PROLOG PONTUS EUXINUS ZÁŘÍ ROKU 51 PO KR. Vespasian_6_Ztracený syn Říma_Sestava 1 6. 7. 2020 14:01 Stránka Úskoční Parthové napadli Římem ovládanou Arménii a vyhnali krále Rhadamista. Rhadamistus je ambiciózní a bezohledný, ale věrný Římu a důležitý pro strategické zájmy říše. Místní velitel generál Corbulo dostane za úkol dosadit krále znovu na trůn, ale současně se musí připravovat na válku s mocnou parthskou.

Video: Parthové — ONLINE KNIHOVNA Strážné věž

Parthové přesvědčili Číňany, kteří cestovali z Číny, přes oblast Kushan v Indii (kde pravděpodobně platili poplatek za to, aby jim mohli cestovat) a do Parthie, aby nebrali své zboží dále na západ, a tak dělali Parthy prostředníci. Thorley poskytuje neobvykle vypadající seznam vývozů z Římské říše, které prodali. Parthové obvykle válečné zajatce zaměstnávali jako stráže na svých hranicích a tak asi 10 000 Římanů skončilo na východních hranicích Parthské říše, což jim mělo mimo jiné zabránit v cestě domů. Na 17 let pak mizí jakékoliv záznamy o těchto Římanech Parthové byli vynikající jezdci a lučištníci. Jejich speciální taktikou bylo vedení koně na ústupu tak, že byli zároveň schopni vysílat zpět mraky šípů na pronásledujícího nepřítele. Teprve teď si Římané začali uvědomovat sílu Surenovy armády a jejich šípů. To už však bylo pozdě Parthové - obyvatelé rozlehlé a na svou dobu poměrně vyspělé a dobře organizované říše. A právě do jejich doby zasazuje rakouský archeolog a malíř Wilhelm König jeden z nejzvláštnějších historických nálezů vůbec - 14 centimetrů vysokou hliněnou vázu s měděným válečkem, uvnitř kterého se nacházela. Parthové byli mocní protivníci a Crassus se o tom sám přesvědčil. Byl jejich vojsky poražen v bitvě u Karrh. V ní zemřel jeho syn Publius. Po bitvě se naplnil i Crassův osud. Podle historika Cassia Dia nepřátelé nalili Crassovi roztavené zlato do úst

Alessandro Volta, nebo už 2000 let před ním Parthové? 2.47 / 5 (15) Záhady Zajímavosti Ze světa. 10.10.2019 3.11.2019 msn Přidat koment. Parthové a Sasánovci po staletí odráželi na svých severovýchodních hranicích nájezdy Sakků, Russů, Gelů, Massagetů a dalších. Parthové například použitím jízdních lučištníků (přičemž zásoby šípů byly dopravovány na velbloudech), zdecimovali Crassovu invazní armádu. Luky nepřátel Hunů zdaleka nedosahovaly. Legenda praví, že Parthové mu nalili do krku roztavené zlato, protože Crassus byl dobře znám svoji posedlostí zlatem a bohatsvím. Následky bitvy Šlo o jednu z největších pořážek Říma, která zapřičinila dominanci Parthů na východním hranici římské říše na hodně dlouhou dobu

Tanky,lodě, Airsoft, Pintball, RAM, Zbraně a Letadla To

Aukce antických mincí, sbírka Dr

Parthové 2.5. Styky mezi Čínou a římskou říší 3. Závěr . 7 Úvod Vymezení tématu Tato práce si klade za úkol shrnout vývoj obchodních vztahů mezi Čínou a západním světem, zejména pak s Římem, v časové periodě mezi 3. stol. př. Kr a 3. stol. po Kr. Důra Druh Cena. Poznámka : kliknutím předmět zvětšíte ! červené pořadové č. -NOVINKA v nabídce ! I.a. Řecko . PODMÍNKY PRODEJE ZDE !! Parthové (staropersky Parthava, latinsky Parthi, řecky Πάρθοι) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l. - 224 n. l.

Parthové - EnigmaPlus

Horoskopy - Záhadní Parthov

Zpočátku nekladli Parthové Crassovi odpor. Římské hlídky viděly jen stopy mnoha koní, ovšem vojsko nikde. Crassovi stouplo sebevědomí, začínal si myslet, že se mu nepřítel neodváží postavit v přímé bitvě Podle oficiálních nařízení byli Parthové divoká primitivní horda. Tato představa ale dostala vážné trhliny v době, kdy na území dnešního Íráku vykopali zvláštní hliněnou vázu. Nahoře byla uzavřená a vyčnívaly z ní jakési vývody. Nález zprvu žádné zvláštní vzrušení nepřinesl Jakmile se Parthové dozvědí o příchodu římské armády, okamžitě začnou povolávat do zbraně vlastní muže. Macronova kohorta se musí postavit nepřátelům hluboko ve zrádné pouštní krajině. Pokud chce zachránit Palmýru před pádem do parthských rukou, čeká ji urputný boj proti ohromné přesile.. Rozsáhlé části afghánského území obývané pestrou směsicí různorodých národností bývaly v minulosti začleněny do okolních i vzdálených říší: střídali se zde Peršani, Řekové, Šakové, Parthové, Kušáni, Arabové, Turci,..

Perské mince (Achaimenovci, Parthové, Sásánovci

 1. Úskoční Parthové napadli Římem ovládanou Arménii a vyhnali krále Rhadamista. Rhadamistus je ambiciózní a bezohledný, ale věrný Římu a důležitý pro strategické zájmy říše. Místní velitel generál..
 2. Přední východ po pádu Seleukovců: ⇒ Řím - Malá Asie a Syropalestina ⇒ Parthové - východní oblasti - centrum v Mezopotámii; 54 př. n. l. - římský místodržící Sýrie Marcus Licinius Crassus - 53 př. n. l. - tažení proti Parthům Římané o parthské armádě věděli jen mál
 3. tomnosti, takže Parthové jistě s vyplutím na moře čekali na naprostou tmu. A přesně taková chvíle nastala právě teď. Sabinus se nepřestával opírat o zábradlí a obrátil se k trierarchovi. Ať jsou veslaři nachystaní, Xanthe, a dej signál třem biremám, ať se připraví kakci
 4. Pol. Persie, Parthové, Vologases III., 105 - 147: Stav. V.cena. D.cena. 203. AR Drachma, Potrét zleva / sedící lučišník, opis do čtverce, MA.671, podobný.
 5. A na východě pořád zůstávali Parthové (které se snažil porazit už Crassus v kapitole Caesar a triumviráty), které se ani teď nedařilo likviovat, a tak s nimi Augustus radši diplomaticky jednal, dokud nedojednal hranici na řece Eufrat

Parthové Vševěd

Římská krev Úskoční Parthové napadli Římem ovládanou Arménii a vyhnali krále Rhadamista. Rhadamistus je ambiciózní a bezohledný, ale věrný Římu a důležitý pro strategick Zkontrolujte 'Parthie' překlady do čeština. Prohlédněte si příklady překladu Parthie ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku 128 | 129 letí př. n. l., kdy římský senát pečlivě sledoval složité poměry v seleukovské dynastii.2 Zásluhu na pevném konstituování parthského říšského systému měli především ob

Úskoční Parthové napadli v roce 55 n. l. Římem ovládanou Arménii a vyhnali krále Rhadamista. Rhadamistus je ambiciózní a bezohledný, ale věrný Římu a důležitý pro strategické zájmy říše Parthové jsou dnešní Íránci, kteří vytvářeli na Předním východě mocnou konkurenci slavné Římské říši, a to po dobu 500 let. Vznikli konfederací kmenů, které figurovaly ve druhém století před naším letopočtem. V té době Arsakovci dobyli Írán a Mezopotámii. Z kulturního pohledu se jedná o velmi vyspělý národ.

PARTHOVÉ - tzv. II. PERSKÁ ŘÍŠE (cca 247 př. n. l. - 224 n. l.) Parthové, pocházející ze stepí na východ od Kaspického moře, vybudovali stát často nazývaný jako DRUHÁ PERSKÁ ŘÍŠE. Obchodovali s Čínou a bojovali proti Římu, aby získali kontrolu nad Sýrií, Mezopotámií a Arménií V roce 539 př. n. l. do Babylónu vnikli Peršané z dynastie Achaimenovců a v roce 331 př. n. l. pak Alexandr Veliký, po jehož smrti se Babylón stal součástí Seleukovské říše. Okolo roku 150 př. n. l. se Mezopotámie zmocnili Parthové, ve 2. století našeho letopočtu opět Peršané Vyrobili ji Parthové, kteří ale ještě takové technologie nemohli znát. I když možná ale ani nevěděli jak, přišli na to, že ponořením dvou různých druhů kovů do kyselé kapaliny, jako je například ocet, se vytvoří malý elektrický proud. Lycurgusův pohá

Římské císařství za principátu [ 27 př. n. l. - 212 n. l. ] 26.02.2018 - Principát je způsob vlády v raném císařství.Republikánské úřady zůstaly formálně zachovány, ale veškerou moc měl v rukou princeps (první) oficiálně nazývaný první mezi rovnými. Ve skutečnosti byl monarchou - císařem Parthové jsou velice vznešený a bohatý národ. Kontrolují mnohé karavany s kořením, ze kterých jim plyne mnoho zisků. Pokud se vám to povede, přidejte se buď k Egyptu, nebo k Seleukovcům a pomozte zničit toho druhého. Vhodná expanze je také na sever ke Skytům Jednotky. Zde je seznam všech jednotek na hře. Juliovci; Brutovci; Scipiovci; Senát a římský li Historické | Dumknihy.cz - knihy po všech stránkách. Akce Atlasy architektury. Akce Dětské knihy se slevou. Top nabídka sekce Historické

Parthové - Wikiwan

 1. Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I-II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost.
 2. - rozšiřování hranic: Panonie (k Dunaji), Germáni (k Labi), Parthové (východ) - r. 9 n.l. - bitva u Teutoburského lesa (Durynsko) - Řím X Germáni - výhra Germánů - Octavianus ztratil 3 legie (kvůli Varrovi) - 14 po Kr. - Octavianus zemřel, období principátu - Řím - stabilita, opora armády, problém - nástupnictv
 3. Když se k Jeruzalému přiblížili Parthové, unikl Herodes jisté smrti tím, že i s rodinou prchl do pevnosti Masada. Poté se vydal pro podporu do Říma, odkud se vrátil již jako král Judeje, Herodes I. Veliký
 4. Parthové si ho nechali jako rukojmí, ale zbytečně. Bez uší už nemohl být veleknězem a v královském paláci již o něj také později nikdo nestál. Parthové se blížili k Jeruzalému. Zůstalo na Herodovi, nyní třicetiletém zralém muži, aby dostal do bezpečí nejen své příbuzné, tedy matku, sestru s dětmi a svou ženu.

Římské legie - Bitva u Karrh a parthští lučištníc

 1. 145. neveřejná aukce numismatického materiálu. 145. Aukce - Zlato, antika, starý orient, Čechy, Morava, Slezsko, městské ražby, Česká Falc
 2. ce — Grammatiko
 3. Tato nová vláda byla pro Řím mnohem strašnější a nebezpečnější než předtím Parthové. Její panovníci v čele silně centralizované a nacionalistické vlády také prosazovali agresivní plány na rozšíření svého území, aby dosáhli obnovení dávných hranic Persie až k nejzápadnějším břehům Malé Asie
 4. A že jich bylo: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. (Sk 2, 9-11
 5. Jakmile se Parthové dozvědí o příchodu římské armády, okamžitě začnou povolávat do zbraně vlastní muže. Macronova kohorta se musí postavit nepřátelům hluboko ve zrádné pouštní krajině. Pokud chce zachránit Palmýru před pádem do parthských rukou, čeká ji urputný boj proti ohromné přesile..
 6. Parthové, nepřátelé Římské říše, chtějí ovládnout Palmýru, která je formálně neutrálním pouštním královstvím, jenže panovnickou rodinou právě zmítají otevřené sváry. Řím se proto rozhodne poslat do konfliktní oblasti vojsko pod zkušeným vedením centurionů Macrona a Catona

PERSIE - Parthové - 59

 1. test Dějiny světa ( Historie) Test vyzkoušen 12779 krát, průměrný výsledek je 43.3%. v noci z 23. na 24. 8. 1572. v noci z 20. na 21. 8. 1572. Který panovník prohlásil romy za psance
 2. V roce 43 před naším letopočtem, kdy byl ještě guvernérem Galileje, byl Herodes se svou rodinou nucen uprchnout z Jeruzaléma, který obléhali jeho nepřátelé Parthové (starověký íránský kmen). Poblíž Herodia se kočár Herodovy matky převrátil a on málem zešílel, než zjistil, že matka utrpěla pouze lehké zranění
 3. Okolo roku 150 př. n. l. se území zmocnili Parthové. Po půl tisíciletí podlehli Parthové Peršanům, kteří Babylonii připojili ke své říši. V roce 637 se vlády nad Mezopotámií ujali muslimští Arabové, kteří v roce 762 vybudovali novou metropoli Bagdád
 4. Skytové, Parthové 184 př. n. l. rozpad Maurijské říše Nevzniká žádný významný politický celek, ten se formuje až ve 4. stol. n. l. - Guptovská říše (jednotný centralizovaný stát, středověká společnost na bázi feudalismu
 5. Battle of Nisibis byla vybojována v létě 217 mezi armádami římské říše pod nově vystoupil císař Macrinus a parthského armádě krále Artabanus IV.Trvalo to tři dny a skončilo to krvavým parthským vítězstvím, přičemž obě strany utrpěly velké ztráty. V důsledku bitvy byl Macrinus donucen hledat mír, zaplatil Parthům obrovskou částku a opustil invazi do.
 6. Zdegenerovaní Parthové, zlo-mení vnitřními sváry, prchali před jeho zbraněmi. Vítězně táhl dolů podél Tigridu, od arménských hor k Perskému zálivu. Dostalo se mu cti být prvním a současně posledním římským vojevůdcem, který se kdy plavil po tomto vzdáleném moři. Jeho loďstvo pusto

My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky. ŽALM 104. Tento žalm je oslavou stvoření Připomeňme si, že svitky od Mrtvého moře obsahují kompletní Izajášovu knihu, která je datována do druhého století př. n. l. Přibližně v době, kdy byl Izajášův svitek opisován, převzali vládu nad Babylónem Parthové

parthové - Synonyms of parthové Antonyms of parthové

Tuto knihu věnuji všem studentům, které jsem měl tu čest učit. A děkuji jim za poučení, jehož se na oplátku dostalo od nich zase mně O něco později Parthové Heroda s doprovodem dohnali, on však z bitvy vyšel vítězně. V Herodiu, které sloužilo jako obytný palác, svatyně, administrativní centrum a mauzoleum, tento židovský panovník postavil jeden z největších královských komplexů Římské říše Skutky apoštolské 2:1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.. Skutky apoštolské 2:2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.. Skutky apoštolské 2:3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; . Skutky apoštolské 2:4 všichni byli naplněni Duchem. My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky. Mezizpěv - Žl 104,1ab+24ac.29bc-30.31+3 Postupně představuje jak známá kočovnická etnika, především Huny a Mongoly, tak i ta méně známá, počínaje severoíránskými kmeny (Skythové, Sarmati, Massagetové, Kušánci, Parthové) přes předky Hunů, Huny Siungnu, zakladatele jedné z největších říší v dějinách Turkuty, Žuan-žuany (Avary), Chazary, Pečeněhy.

Marcus Crassus, největší spekulant antiky: potupná smrt

Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a oblastí Libye u Kyrény a návštěvníci z Říma, Židé i proselyté, Kréťané a Arabové: všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží Kupte knihu Centurion od Simon Scarrow na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

Řecko - Makedonie, Alexander Makedonský, 336

Římsko -parthské války - Roman-Parthian Wars - abcdef

Úskoční Parthové napadli Římem ovládanou Arménii a vyhnali krále Rhadamista. Rhadamistus je ambiciózní a bezohledný, ale věrný Římu a důležitý pro strategické zájmy říše. Místní velitel generál Corbu.. V období starověku dobývali území Uzbekistánu Parthové, Peršané, Alexandr Veliký, Turci, Arabové. V 8. století bylo připojeno k arabskému chalífátu, nastal začátek islamizace země. Ve 13. století je dobyli Mongolové, poté Timúrovci skladem. 399 Kč Bestseller 359 Kč. Kříďák, drásavý a děsivý psychothriller C. J. Tudor, se stal nejúspěšnější knižní prvotinou roku.. Od doby krále Kýra byli Parthové poddanými Peršanů. Les Parthes furent assujettis aux Perses à partir du règne de Cyrus. jw2019. Mnoho učenců je toho názoru, že Parsua je označení, které bylo tehdy používáno na zemi Peršanů, i když někteří učenci ho spojují spíše s Parthy

Svatodušní čas a Noc kostelů | tvvira0203 Helenismus a křesťanství - презентация онлайн