Home

Kdo je správcem osobních údajů

Za správce považuje zákon o OOÚ každý subjekt (tedy jak fyzickou, tak právnickou osobu), který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce pověřit zpracovatele (viz dále) Pivovar sdělí mzdové firmě, kdy by se mzdy měly vyplácet, kdy nějaký zaměstnanec odejde nebo dostane přidáno, a poskytuje všechny ostatní údaje nutné pro výplatní pásky a platby. Mzdová firma poskytuje IT systém a ukládá osobní údaje zaměstnanců. Pivovar je správcem údajů a mzdová firma je zpracovatelem údajů Definice správce osobních údajů a zpracovatele osobních údajů se nijak zásadně od původní legislativy neliší, ačkoli GDPR je definuje konkrétněji. Z definic vyplývá, že vztah správce/zpracovatele není dán tím, kdo komu platí , ale na jaké straně stojí osoba, jež má pravomoc rozhodovat o zpracování osobních údajů Ne. Zpracovateli nejsou osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak správcem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji zpracovávanými tímto správcem, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.Náplň vaší činnosti byste měl mít jasně popsanou ve smlouvě, aby bylo zřejmé, že předmětem. Správcem Vašich osobních údajů je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00 (dále jen DPP). Co je to osobní údaj? Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen OÚ)

Kdo je správcem osobních údajů? Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem osobních údajů je Obec Chotýšany, I: 00231886 se sídlem Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany. Jednotlivé orgány obce, její zaměstnanci, starosta. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Talentica s.r.o., se sídlem Revoluční 725/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28983076, zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 157738, a Talentica s. r. o., se sídlem Zochova 5, 811 03 Bratislava I.

Správce a zpracovatel osobních údaj

1. Kdo je správcem osobních údajů? Společnost: ISOline EU, s.r.o.Sídlo: Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha 2IČ: 25279670Zapsaná u: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 101675Telefon: +420 604 230 289E-mail: gdpr@isoline.czKontaktní adresa: Kamarytova 162, 396 01 Humpolec 2. Jaké jsou účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování Kdo je správcem osobních údajů? Správcem osobních údajů je společnost bp služby, a. s., IČ: 45193428, která sídlí na adrese Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí s kontaktními údaji mail: info@bpsluzby.cz, tel.: 571 627 397, 571 622 521. Jaké principy zpracování dodržujeme kdo je sprÁvcem vaŠich osobnÍch ÚdajŮ? Správcem osobních údajů je společnost UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evroá 136/810, PSČ 16012, IČO: 49240480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2012, telefonní číslo: 488 125 125

Kdo je to správce údajů nebo zpracovatel údajů? Evroá

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů? Správcem osobních údajů je společnost České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
 2. Správcem osobních údajů je společnost S&T CZ s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 44846029. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Jitka Krejčová, e-mail GDPR@sntcz.cz. Jaké osobní údaje zpracováváme
 3. kdo je sprÁvcem vaŠich osobnÍch ÚdajŮ? Společnost, HAPPY END CZ, a.s., IČ: 25649761, sídlem Argentinská 772/3, 170 00 Praha 7, Česká republika (dále jen my nebo Společnost), je správcem osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi jakožto subjektem údajů a.
 4. A. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Při využití služeb společnosti Bankovní identita, a.s., IČO: 095 13 817, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen BankID nebo my) zpracovává vaše osobní údaje. vaše banka, která potvrzuje vaši totožnost nebo úkon, který chcete provést
 5. A. Kdo je správcem osobních údajů? Správcem osobních údajů je společnost NFCtron a.s., IČO: 07283539, se sídlem Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25707 (dále jen jako NFCtron)
 6. Kdo je správcem osobních údajů? Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Mgr. Jakub Hanyáš, IČ 07590237, se sídlem Kobližná 53/24, 602 00 Brno (dále jen: správce)

Správcem Vašich osobních údajů je vždy ta společnost, které jste údaje poskytli nebo která je od Vás získala níže popsaným způsobem Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vašich osobních údajů je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: Z00216305, které je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Vysoké učení technické v rně (dále jen VUT) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vašich osobních údajů je společnost COOLPEOPLE CZECH s. r. o. se sídlem Praha 4, Na Strži 2102/61a, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184006, IČO: 24158216 (dále My) Kdo je správcem osobních údajů. Výhradním správcem osobních údajů je provozovatel ubytovny Koněvova a webu www.ubytovna-praha-konevova.cz je Petr Nemanský, sídlem Praha - Ďáblice, Kokořínská 187/31, PSČ 18200, IČ: 45286876, dále jen Správce Ochrana osobních údajů Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje? Naše společnost LABETA, a.s., IČ 49813749, se sídlem v Dřenicích, č.p. 81, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2488 jako správce zpracovává Vaše osobní údaje, které nám poskytnete Kdo je správcem osobních údajů. Výhradním správcem osobních údajů je provozovatel webu ppklima.cz a webových stránek www.ppklima.cz, společnost PP Klima s. r. o., sídlem Luhovská 1738/4, Kobylisy, 182 00, Praha 8, IČ: 08342971.. 1. Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem vašich osobních údajů je Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČO: 680 81 758

Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem osobních údajů je společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO 27773035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 41484 (dále jen HMMC) Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 26 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen Nařízení) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen Zákon), je společnost Avia Park III, s.r.o., IČO: 28364139, se sídlem Beranových 140, 199 00 Praha 9 - Letňany KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Správcem Vašich osobních údajů je společnost Toyota Central Europe - Czech s.r.o., IČ: 60198435, se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15000, www.toyota.cz, infolinka: 800 600 800, e-mail: info@toyota.cz. Osobní údaje jsou uloženy u správce osobních údajů, společnosti MosaicTech s.r.o. Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mohou být osobní údaje uloženy u pověřených zpracovatelů. Zpracování a uložení osobních údajů probíhá výhradně na území České republiky, nejsou zpracovávány mimo území EU

Jak poznám, jestli jsem správcem nebo zpracovatelem

Kdo je správce osobních údajů? Správcem je subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je. Kdo je správcem osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů při zpracování v níže uvedených agendách je: Povodí Odry, státní podnik . IČO: 708 90 21. se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 Za tím účelem musí být mezi správcem a zpracovatelem uzavřena písemná smlouva, v níž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00 (dále jen.

Úřad pro ochranu osobních údajů - uoou

 1. Kdo je správce osobních údajů? Společnost ČEVAK a.s., IČ 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 657, je správcem osobních údajů, které získává od odběratelů služby VODA POD KONTROLOU
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Milan Dufek, IČ 74997181 se sídlem Na Loučkách 1202/41 Kuřim 664 23 (dále jen: správce)
 3. 1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Správcem Vašich osobních údajů je společnost Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263 (dále Správce nebo Čedok)
 4. 1 Kdo je správcem osobních údajů? Správce je subjekt, který určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem vašich osobních údajů je společnost Magna Automotive (CZ) s. r. o., IČ 27318583, se sídlem Pražská 5447, Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský
 5. Kdo je správcem mých osobních údajů? Správcem osobních údajů je Michelin Hungaria Ltd., se sídlem: Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J.u. 1
 6. 3. Kdo je správcem osobních údajů. Správcem osobních údajů se rozumí ten, kdo zpracovává Vaše osobní údaje a kdo stanovuje účel a prostředky pro toto zpracování. Správcem osobních údajů je SIVEMA s.r.o., Radlická 227/107, Praha 5, 158 00, IČ: 24827304, DIČ: CZ24827304
 7. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Provozovatel penzionu Jelení vyhlídka a zároveň správcem osobních údajů je společnost Pohoří servis, s. r. o., Janova Ves 36, 382 83, Pohorská Ves IČ: 28109899, zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 17722

Osobní údaje Dopravní podnik hl

 1. Kdo je správcem osobních údajů? Správcem vašich osobních údajů je váš dodavatel elektrické energie. Podle služby, kterou u nás využíváte je to Nano Green s.r.o., Digital Energy Services s.r.o. nebo Nano Energies Trade s.r.o., které spolu tvoří koncern Nano Energies. Navštívit nás můžete na adrese DRN - Národní 135.
 2. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vašich osobních údajů je společnost COOLPEOPLE CZECH s. r. o. se sídlem Praha 4, Na Strži 2102/61a, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184006, IČO: 24158216 (dále My)
 3. Kdo je správcem osobních údajů? Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Elena Tyshchenko., IČ 06322140 se sídlem Racková 310, 76001 (dále jen: správce)
 4. 1. Kdo je správcem osobních údajů? Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů. 2. Správcem Osobních údajů je nezisková organizace - spolek CentrumDeti.cz, se sídlem Podolská 769/122, Praha 4 - Podolí, IČO
 5. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Správcem údajů je společnost Náborová Agentura s. r. o., se sídlem Borka 33, Turkovice, 251 66 Ondřejov, IČO: 07898151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 309495/MSPH
 6. Kdo je správcem vašich údajů? Souhlasem udělujete společnosti ANT studio, s.r.o., IČO: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698, právo, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR.
 7. Kdo je správcem osobních údajů. Výhradním správcem osobních údajů zpracovávaných na internetových stránkách www.apeos.cz, Asociace péče o seniory, z.s., Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 02699745, dále pouze Správce. Kde jsou osobní údaje uloženy. Osobní údaje jsou uloženy u správce osobních.

Kdo je správcem osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Talentica

Ochrana osobních údajů (GDPR) ISOLINE e-sho

Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem Vašich osobních údajů je EUROP ASSISTANCE S.A., se 1, promenade de la Bonette - 92230 Gennevilliers, Francie, registrována v Nanterreském registru firem pod ref. číslem B 403 147 90 Kdo je správcem osobních údajů? Správce osobních údajů je společnost OFFICE HOUSE SE , IČ: 02406845, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ: 110 00, e- mail: office@officehouse.cz Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz

Zásady ochrany osobních údajů - bp služby, a

V případě zpracování osobních údajů zadaných prostřednictvím některého z formulářů na www.chcidobryweb.cz je Správcem: IPC Corporation s.r.o., Heřmanova 52, Praha 7, IČ: 28880803, zapsaná u Městského soudu, spisová značka 150786 C, e-mail: konzultace@chcidobryweb.c KDO JE SPRÁVCEM ÚDAJŮ? Správcem vašich osobních údajů je společnost Jayden Carepromotion LLC se sídlem ve Wilmingtonu, DE, US adresa: 19C Trolley Square, Wilmington, DE, US 19806, zapsaná v příslušném rejstříku pod číslem L20000179832 Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je BigMat CZ, obchodní družstvo, se sídlem Sezemická 2757/2, 19300 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7499, IČ: 24692859 (dále jen BigMat. 1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje resp., kdo je jejich správcem? Správcem Vašich osobních údajů je AVANT investiční společnost, a.s. se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27590241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 11040 (dále jen Společnost). 2

Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem Vašich osobních údajů je Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále jen KNAV), se sídlem Národní 3, 110 00, Praha 1, e-mail: mailto:infoknav@knav.cz . Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Kdo je správcem vašich osobních údajů? Správcem vašich osobních údajů je společnost a společnost GSK Services Unlimited (GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW8 9GS, Velká Británie) spolu s místní společností GSK, se kterou máte vztah Zpracování osobních údajů ve výše uvedených případech je smluvním požadavkem a neposkytne-li obchodní partner své údaje, nebude možné s ním smlouvu uzavřít, resp. mu danou službu poskytovat. Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat pro účely ochrany oprávněných zájmů společností REMA. Společnosti REMA. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vašich osobních údajů je společnost Zdraví začíná jídlem s.r.o., se sídlem Baarova 386/11, Liberec I-Staré Město, 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČO: 25472321 (dále My)

Kdo je správcem osobních údajů. Výhradním správcem osobních údajů je provozovatel hotelu Klaret a webu www.hotel-klaret.com, společnost DOGA 001, s.r.o., sídlem Kokořínská 187/31, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČ: 24292893. Osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně. Kde jsou osobní údaje uložen Kdo je správcem osobních údajů. Výhradním správcem osobních údajů je provozovatel webových stránek www.senovka.cz, společnost Šenovka spol.s r.o., sídlem U Parku 44, Vysoké Chvojno IČ 25949420 . Osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně Kdo je správcem údajů a na koho se můžete obrátit? Správce údajů: Restaurant Zlatý Klas Plzeňská 9 150 00 Praha 5 Palác Křižík - Anděl IČO: 65883021 restaurant@zlatyklas.cz. Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů tyto údaje pochází? Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci obchodního.

Kdo je správce? Správcem osobních údajů je TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., (dále jen TEREZA) Haštalská 17, 110 00 Praha 6, IČ: 64933873, vedená u Městského soudu v Praze, U 212. TEREZA provozuje webovou stránku www.terezanet.cz. Kontaktní údaj Kdy můžete být správcem osobních údajů? Vždy, když budete rozhodovat o tom, co, jak a proč se bude zpracovávat. Toto zpracování je jakékoliv systematické nakládání s osobními údaji. Správce je ten, kdo nese hlavní odpovědnost za zpracování osobních údajů, ten, za kým půjde v první řadě pokuta Správcem je zde ten, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Zpracováním se rozumí především shromažďování osobních údajů, jejich zaznamenání, zpřístupňování, uspořádání, ukládání na nosiče.

I. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ MŮŽETE KONTAKTOVAT. Správcem osobních údajů je Ministerstvo financí jako ústřední orgán státní správy. Jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje? Správcem Vašich osobních údajů je Ministerstvo spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 16, 128 12 Praha 2, tel.: 221 997 111, ID datové schránky: kq4aawz, email: posta@msp.justice.cz. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Kdo je správce? Správcem je subjekt, nerozhoduje, jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Z povahy věci musí být u každého zpracování správce. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem. Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje? Správcem Vašich osobních údajů je každý soud, který je věcně a místně příslušný ke konkrétnímu řízení. Kontaktní údaje všech soudů včetně kontaktních osob naleznete v rubrice Soudy Kdo je správce osobních údajů? Správcem osobních údajů je společnost www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Pobřežní 34, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 100551. Dále také jen Správce nebo společnost Scio

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů? Správcem osobních údajů je společnost AXA pojišťovna a. s., (dále též Společnost), člen finanční skupiny UNIQA Insurance Group, se sídlem Evroá 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 281 95 604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude kdo je správcem (vy) a zpracovatelem (Smartsupp) osobních údajů a identifikaci těchto subjektů (jméno firmy, DIČ, sídlo firmy). Údaje o Smartsupp najdete zde; jaké typy osobních údajů zpracováváte, tj. jaké údaje od vašich návštěvníku v chat boxu požadujete (např. jméno, e-mail, datum narození atp.)

1. Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz 2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 2. Kdo je to pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje? 3. Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování? 4. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme? 5. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí? 6 1. Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO: 604 57 856, se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: +420 221 403 111, e-mail: cettav@ssc.cas.cz . 2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vašich osobních údajů je Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Plzenecká 13, 326 00 Plzeň, IČ: 25232142, telefon: +420 377 421 034, e-mail: management@cppt.cz, datová schránka: hwarptc . Proč a jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovány

Kdo je správcem osobních údajů a kdo jej zastupuje. Správcem se rozumí ten, kdo odpovídá za dodržování povinností kladených právními předpisy na ochranu osobních údajů. Konkrétně se jedná o: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.,. Kdo je správcem Vašich osobních údajů: Vaše údaje spravuji sama, kontakt na správce osobních údajů je tedy: Mgr. Kamila Kudlvasrová; Na Vinici 82, Nelahozeves, 277 51. telefon: 776 17 60 57; email: psychickapodpora@email.cz kdo je sprÁvcem osobnÍch ÚdajŮ? Společnost ŽS REAL, a.s. , se sídlem Pasohlávky, č. ev. 110, 691 22 Pasohlávky, IČO: 253 34 271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B 2298, jako správce mých osobních údajů (dále jen Společnost) kdo je sprÁvcem a zpracovatelem vaŠich osobnÍch ÚdajŮ? V případě sjednání pojištění Generali České pojišťovny a.s. je správcem: Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1464, sídlo Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 Kdo je správcem? Správcem vašich osobních údajů je v rámci tohoto zpracování společnost jehož vyplnění je povinné na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky Č. j.: MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN V rámci tohoto zpracování nedochází k předání jakýchkoliv osobních údajů.

České dráhy, a. s. Zákaznická Privacy Polic

Takový zákazník je správcem osobních údajů. Společnost Solera, která distribuuje [INSERT APPLICATION NAME], je správcem některých osobních údajů shromážděných a zpracovaných službou. Toto oznámení poskytne více informací o tom, kdo je správcem a zpracovatelem pro konkrétní typy dat Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vašich osobních údajů je společnost GZ Media, a.s., IČ: 27380068, nebo její dceřiné společnosti GZ Recordable s.r.o., IČ: 26122219 a GZ Production, s.r.o., IČ 24242438, všechny společnosti se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 26712 (dále My). Jaké osobní údaje o. Kdo je správcem osobních údajů? Správcem osobních údajů je statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657. Na koho se můžete obrátit kdo je sprÁvcem vaŠich osobnÍch ÚdajŮ? Správcem Vašich osobních údajů je společnost: HYSTER CZ a. s. Kroměříž, IČ:26923106, se sídlem Kroměříž , Hulínská 3445/5, PSČ 76701, www.hyster.cz , tel. 573 326 166, email info@hyster.c Kdo je správcem vašich údajů. Správcem osobních údajů je Ing. Marie Pohorská, IČ 66834503 se sídlem 570 01,Benátská 295. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Ing. Marie Pohorská, Smetanovo náměstí 77, 570 01 Litomyšl, email: info@pohorska.cz, telefon: +420 604 827 828

Informace o zpracování osobních údajů S&

Kdo jsme. Naše webová adresa je: www.cbdautomat.cz I. Základní ustanovení Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) CBDmat s.r.o., se sídlem Stodolní 834/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Kdo spravuje vaše osobní údaje, respektive kdo je jejich správcem? Správcem vašich osobních údajů je Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s., se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21, Praha 4, IČ: 61672033. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?. → Kdo je správcem osobních údajů? Správcem osobních údajů je společnost Imperial Tobacco, IČO: 43005012, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3201/14, PSČ 15000, zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4768 (dále jen Imperial Tobacco) 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vašich osobních údajů je Asociace amatérských sportů ČR, z.s. se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 - Praha. 2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme? Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů HAPPY EN

Kdo je správcem osobních údajů? Společnost VHOS, a.s., IČ 48172901, se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vl. 965, je správcem osobních údajů, které získává od uchazečů o zaměstnání. Kdo je subjektem osobních údajů Správcem osobních údajů je Mgr. Daniel Friedrich, IČ: 86940325, se sídlem Nová 524, 793 12 Horní Benešov, zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Bruntál, email: friedrich@danytrip.cz , telefon: +420 774 511 525, (dále jen: správce) Kdo je správcem osobních údajů? Společnost ČEVAK a.s., IČ 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 657, je správcem osobních údajů, které získává od uchazečů od zaměstnání Kdo je správce vašich osobních údajů? Správcem vašich údajů je společnost ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční banky, a.s., IČO: 26764652, adresa sídla: F. A. Gerstnera 52, České Budějovice, PSČ: 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12814

Dámské zimní boty, dámská kotníková obuv na zimu, N253 I

Správcem je společnost, která vám v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů poskytla tento dokument. Pokud od vás vyžadujeme ke zpracování osobních údajů souhlas, je správcem vašich údajů společnost, které souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete Kdo je správcem osobních údajů? Provozovatelem aquaparku Aquacolors Poreč a správcem osobních údajů je společnost ASKET D.O.O., se sídlem v Poreči, Molindrio 18, Chorvatsko, OIB: 33574721500. Jaké shromažďujeme osobní údaje Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Cvičný studentský projekt realizovaný v rámci výuky na KIT PEF ČZU v Praze týmem 13 Kdo odpovídá za vaše osobní údaje a jak je ho možné kontaktovat. Správcem vašich osobních údajů jsou: HEZKÉ DOMY s.r.o., Sebuzínská 175, 403 21 Ústí nad Labem, IČ: 24273449, DIČ CZ24273449, C 32510 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 32510, s provozovnou na adrese Osvoboditelů 1228/30, 410 02.

Kdo je správcem osobních údajů, kdo je odpovědný za zpracovávání údajů a na koho se můžete obrátit, pokud máte dotazy? 1.1 Správcem Vašich osobních údajů, který definuje cíle a způsoby zpracování Vašich osobních údajů, je společnost: ALPIQ ENERGY SE Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Předání osobních údajů třetím osobám. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a. Ochrana osobních údajů Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Kdo je správce? Správcem je Kdo je správcem vašich údajů? Souhlasem udělujete společnosti Jiří Galandr, IČO:70271721, se sídlem Kúty 1945, 76001 Zlín, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže Kdo je za zpracování dat odpovědný? Správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení je Jednota tlumočníků a překladatelů (dále jen JTP), se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1. JTP zpracovává osobní údaje k účelům, k nimž není třeba souhlas - například při vedení členské evidence

Ochrana osobních údajů | Skvelymarketing

Ochrana osobních údajů BankI

Je tedy Správcem osobních údajů, protože určuje způsoby a účely zpracování níže uvedených osobních údajů. Správce můžete kontaktovat poštou či osobně na adrese: Zborovské náměstí 2018, 530 02 Pardubice, prostřednictvím e-mailu: woclawek@pce.sdb.cz či telefonu: 777 259 334 Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů je: Maltézská pomoc, o.p.s. IČO: 26708451 se sídlem Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování, zjednodušeně tedy ten, kdo rozhoduje proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány. Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi na své otázk

Zásady ochrany osobních údajů NFCtron Poin

Naše webová adresa je https://www.growduino.cz. 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Roman Odstrčil, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Kdo je správce? Správcem je CORE ACADEMY s.r.o., Kováříkova 1145/7, 152 00 Praha 5, Česká Republika, Telefon: 737678860, IČ: 24211788, DIČ: CZ24211788, Společnost je zapsána v OR u KS v. Správcem je společnost, která vám v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů poskytla tento dokument. Pokud od vás vyžadujeme ke zpracování osobních údajů souhlas, je správcem vašich údajů společnost, které souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete. Kdo je správcem vašic Správcem osobních údajů na webu www.proglas.cz je RADIO PROGLAS s.r.o., IČ 49435001, se sídlem Olomucká 7, 618 00 Brno. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se.