Home

Paralelní synonymum

Paralelní. Ke slovu paralelní evidujeme 5 synonym. Synonyma k paralelní: rovnoběžný, souběžný, obdobn Paralelní. rovnoběžný, souběžný, obdobný. podobný obdobný analogický shodný rozdílný odlišný příbuzný blízký takový. analogický obdobný podobný. paralelní rovnoběžný souběžný obdobný. srovnatelný. rozdílný jiný různý odlišný nestejný shodný totožný

následující slovo: » paralelní slovo se nachází na stránce: P:9 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida Paralelní manželství-- autor: Jílek Jan Podzemní univerzita pražských bohemistů.-- autor: Graevenitz Karolina von Dítě z hvězd 2 - Paralelní světy-- autor: Koting Katherine Paralelní svět-- autor: Cimický Jan Tatranka v Hanoji aneb Vietnam, můj paralelní svět-- autor: Kovářová Lenk

paralelní - slovník synony

Podrobnosti o synonymu paralelní - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu Použití pojmu paralelní ve větách.. Optimálním postupem je použití obou paralelních forem testu. Test je k dispozici ve dvou paralelních formách A, B. Dotazník má dvě paralelní formy A a B Knihy s touto tématikou. Oldřich Bubák, Doteky konců světa - Paralelní pohledy do Arktidy a Antarktidy, Svojtka & Co, 2004; Michio Kaku, Paralelní světy, Argo, 2007 * antologie, Paralelní světy 92, Slan, 1992; Mikola Dziadok, Paralelní svět v barvě, Nakladatelství Anarchistické federace, 2018; Alan Bullock, Hitler a Stalin : paralelní životopisy, Levné knihy, 200 následující slovo: » paralelní slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2206 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida

Synonymum k paralelní slovní

Termín kolaterální škody Etymologie. Anglický výraz collateral pochází ze středověké latiny, ze slova collateralis, doslova col-, společně s + lateralis (z latus, later-, strana) a jinak je v některých obratech používán jako synonymum k paralelní či navíc (kolaterální žíly vedou krev paralelně, kolaterály jsou. První z nich má paralelní tvary podle vzoru žena (berla) a růže (berle). U substantiva studna/studně je situace obdobná, až na 3 výjimky, ve kterých SSČ připouští pouze měkké koncovky. Ve 3. a 6. p. sg. pouze koncovku -i a ve 2. p. pl. pouze koncovku -í Český národní korpus je akademický projekt založený v roce 1994 při FF UK a spravovaný Ústavem Českého národního korpusu. Jeho cílem je sys­te­ma­ticky mapovat češtinu a další jazyky ve srovnání s ní. Korpusy ČNK jsou po bezplatné registraci otevřeny všem zájemcům o jazyk, kteří touží vědět, jak se čeština. Co znamená přídavné jméno elementární? Význam slova elementární ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny

Antonymum (z řec.αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum /opozita/ označuje slovo opačného, protikladného významu.Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje Lekce českých synonym obsahující výraz plemeno = rasa a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití rasa ve větách

paralela - ABZ slovník českých synony

V některých případech byl použit jako synonymum pro paranoidní schizofrenii. To také přišlo být používán popisovat psychotický obraz progresivního vývoje, s dobře systematizovaným delirium, který způsobí velké nepohodlí (Rodríguez Salgado, Correas Lauffer a Saiz Ruiz, 2005) \ t While recognising that, in Italian, the abbreviation 'S.' is commonly used as a synonym for 'San' and that the marketing of the product in question is done under the commercial name 'Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino', the amendment aims to remedy the above-mentioned inconsistency and avoid the risk of confusion related to the different varieties registered V jazyce C++ 17 byly specifikace dynamických výjimek většinou odebrané pomocí P0003R5, přičemž jeden vestige: throw() je zastaralý a musí se chovat jako synonymum pro noexcept. v /std:c++17 režimu MSVC nyní odpovídá standardu tím throw(), že poskytuje stejné chování jako noexcept, tedy vynucení prostřednictvím ukončení Česká a ruská paralelní kultura) nabízí její autor, Tomáš Glanc, několik výkladových rámců, jak problematiku vyznačenou titulem uchopit a strukturovat. Mezní situace, v níž se umělci v autoritářských politických režimech ocitli, vytváří podle něj nestandardní pole podmínek, a tudíž produkuje i specifické formy.

paralelní - ABZ.cz: slovník cizích slo

  1. V osobních počítačích je dnes nejrozšířenější ATA (Advanced Technology Attachment, což je v podstatě synonymum názvu IDE Integrated Drive Electronics), které se někdy pro odlišení od SATA nazývá PATA - paralelní ATA. ATA rozhraní je relativně jednoduché a tedy i levné
  2. - paralelní pohyb akordů (bloků), při němž se doprovodné hlasy pohybují ve stejném rytmu jako melodie - zásadní charakteristika swingového stylu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století. akustický - živý, elektronicky nezesílený zvuk. Výraz se používá k odlišení nástroje od jeho elektrické verze
  3. istku / fe
  4. Kopírovat synonymum kopírovat - slovník synony . Kopírovat. Ke slovu kopírovat evidujeme 10 synonym. Synonyma k kopírovat: napodobovat <koho n. co>, imitovat, rozmnožovat <co>, xeroxovat, obkreslovat <co>, opisova Kopírovat. napodobovat <koho n. co>, imitovat, rozmnožovat <co>, xeroxovat, obkreslovat <co>, opisovat. kupit hromadit <co> množit kumulovat. hromadit shromažďovat <co.
  5. d) = synonymum pro psychiku ; pojem používaný neurology a biologicky orientovanými psychology Duše = označení psychických jevů ve filosofii a náboženství Osobnost = individuální utváření psychik
  6. II. Evoluce a přírodní výběr, biologický druh Pojmy Fenotyp = genetické znaky zjevné na povrchu těla organismu, projev fenotypu fyziognomie, vzhled, habitus Gen = synonymum pro vlohu; konkrétní úsek DNA kódující daný znak Alela = konkrétní forma genu Ekologická nika = vymezení všech životních požadavků, které organismus daného druh
  7. 7. Ekmanův výzkum týkající se emočního výrazu obličeje zjistil, že: a) základní druhy výrazu jsou vrozené. b) některé druhy výrazu mají i děti od narození slepé. c) lidé i z velmi odlišných kultur čtou základní druhy výrazu obdobně. d) horní polovina obličeje zpravidla slouží k rozlišování negativních emocí.

paralelní - synonym

Sériový vs paralelní přenos Paralelní komunikace - Wikipedi . Posloupnost kláves: , Klávesa: Paralelní port. , , , , , Paralelní port ECP - Extended Capabilities Port (Umožňuje rychlý přenos dat, je však nastaviteln Proto je žádoucí pro přenos využívat co nejužšího přenosového pásma (minimální zkreslení signálu) (nepravidelný paralelní lom) Zdroj: Vyřazování stran v předtiskové přípavě, Adam Lešikar U vícestránkových tiskovin následuje po tisku skládání archů, přičemž je - je velmi často používané synonymum složky - také termín pro označení složky (dává se jako popisek na montáž - čísl

Paralelní Slovník cizích slo

11. Klasifikace V této kapitole se seznámíme s účelem, principy a jednotlivými metodami klasifikace dat, jež tvoří samostatnou rozsáhlou oblast analýzy dat. Klasifikace umožňuje určit, do které skupiny (třídy Značka Neve, synonymum nejvyšší kvality ve studiové branži, přináší nový pasivní sumační mix pro vaši preciznější práci v analogové nebo digitální oblasti. 5057 Orbit má 16 symetrických vstupů vyvedených na dvou konektorech D-Sub. možnost paralelní komprese a snadné intuitivní ovládání. Dá se použít ve. Synonymum názvu analytu: KE (klíšťová encefalitida), TBE (Tick-borne Encephalitis) § Nástup tvorby protilátek IgG je paralelní s tvorbou IgM nebo může být o několik dnů opožděn. IgG dosahují nejvyšších hodnot po 6 měsících a přetrvávají na stejné úrovni či dochází k postupnému poklesu během několika let.

paralelně - ABZ.cz: slovník cizích slo

V osobních počítačích je dnes nejroz?ířeněj?í ATA (Advanced Technology Attachment, co? je v podstatě synonymum názvu IDE Integrated Drive Electronics), které se někdy pro odli?ení od SATA nazývá PATA - ?paralelní ATA?. ATA rozhraní je relativně jednoduché a tedy i levné Paralelní rozhraní CENTRONICS (LPT port) je starší rozhraní pro paralelní komunikaci s pomocí 17 linek, které lze rozd ělit na 8 datových vodi čů a 9 vodi čů pro řízení komunikace. Po číta č s periferií (nap ř. tiskárna, skener) lze spolehliv ě propojit do vzdálenosti 5 metr ů. Původn ě bylo paralelní rozhraní ú Jak již bylo řečeno, hexapody se řadí do skupiny mechanismů, vyznačujících se paralelní kinematickou strukturou (PKS). Některé teoretické problémy z oblasti PKS byly zmíněny již v roce 1645 Christopherem Wrenem, následně pak v roce 1813 Cauchym (studoval tuhost takzvaného kloubového oktahedronu), v roce 1867 Lebesguem a v roce 1897 Bricardem

striální archeologie, upozorňuje na dvě paralelní pojetí tohoto oboru. Pojem industriální archeologie je často používán jako synonymum pro památkou péči, resp. dokumentaci, ochranu a prezentaci industriálních památek. Souběžně se týž pojem používá pro označení komplexního studia industriáln Z Multimediaexpo.cz. Antonymum (z řec.αντί anti proti; ὄνομα onoma jméno), též opozitum označuje slovo opačného, protikladného významu.Jedno slovo může mít více antonym s různými významy, podle toho, o který druh antonymie jde, v jakém kontextu a na které významové škále k antonymii dochází, popřípadě ke kterému z více významů slova se vztahuje Vzdělávací systém11 - je synonymum vzdělávací soustavy. Pojem může být chápán jako školství nebo jako soubor všeho co zajišťuje vzdělávání, tedy škol, školských zařízení a jiných Vjednotlivých zemích se setkáme sodlišným pojmenováním pro paralelní druhy a stupně škol, ale také odlišným obsahem.

Paralelní kinematická struktura obsahující šest ramen, které tvo ří hrany osmist ěnu pevné a pohyblivé plošiny. V pr ůběhu let se ukázal jako ideální základní kámen pro stavbu leteckých simulátor ů. Pro kloubový bod je n ěkdy používáno synonymum oto čný bod.[1] Mechanismu Bluetooth Čtečky čipových karet Grafická karta Paralelní port Síťové karty SATA/IDE Sériový port Televizní tunery USB Huby Webkamery Wi-Fi adaptéry Zachytávací karty Zvukové karty. Základní desky. AMD AM4 AMD sWRX8 AMD TR4/sTRX4 Intel LGA1151 Intel LGA1200 Intel LGA2066 Ostatní Serverové základní desky Příslušenství.

takový - slovník synony

(sekvenčnívs. paralelní). Kultury s paralelním chápáním času netrvajína termínech. To pak vede k potížím . PředsednictvíČR po Francii • ČR přebírápředsednictvípo Francii. V rámci společných jednánílze předpokládat, že se francouzštízástupci při společných jednáníc Souvislosti synonymum. Ke slovu souvislost evidujeme 6 synonym. Synonyma k souvislost: spojitost, vzájemný vztah. paralelní dbající příčinného vztahu, vnitřní souvislosti ; zaměřený na užitečnost, praktický, nezaujatý, chladně a rozumně uvažující účelově přizpůsobivý, vypočítavý (historické právo). Slova více a jak si navzájem odporují. Přesto se toto spojení objevuje stále častěji, protože používáme to, co slyšíme ve svém okolí a ne to, co je správné. Pokud se podíváš do slovníku na slovo přijít, přicházet, nikde tam není, že se jedná o synonymum k připadat

Obrázek 6: Příručka k superpočítači Cray-2. 4. Pracovních registrů není nikdy dost. Jedním z důvodů, proč superpočítače Cray po dlouhý čas patřily mezi nejrychlejší počítače na světě, bylo i to, že jejich konstruktéři v žádném případě nešetřili pracovními registry, s nimiž procesorové jednotky a jejich moduly mohly pracovat Začíná obecným popisem aplikačního softwaru, dále popisuje zpracování textu a DTP, datovou komunikaci (sériová a paralelní rozhraní, LAN, videotexové služby, Internet a elektronickou poštu), databáze, počítačovou grafiku a nakonec speciální aplikace, jako řízení domácností, vzdělávání a zábavu, průmyslové a. Spider-Man: Paralelní světy. Hlas Upřímných trailerů se tentokrát blíž podívá na výherce Oscara za animovaný film, na film Spider-Man: Paralelní světy. Už roky se Sony snaží rozjet svůj vlastní Spider-vesmír. Některé byly dobré, některé byly špatné, některé byly Venom a některé se ani nezačaly houpat. Teď jsou. Důležité by bylo synonymum, kdybyste opravdu, ale jen velmi rychle ve vyšší Preisgefilde. Je určen výhradně pro domácí použití, což znamená, že neplatí pro nákazu Lexmark. Mým přáním by bylo poděkovat tomuto páru v mé síti za některé návrhy a připomínky. Nemusíte mít barvu, ale je to velmi praktické Synonymum funkčnosti a výkonu, ideální pro monitorování stavu průmyslového zařízení s vysokými požadavky na spolehlivost provozu. Více. Intellinova Compact. Malá a robustní monitorovací jednotka pro paralelní měření na čtyřech kanálech..

Intel plánuje zveřejnit podrobnosti o architektuře svého nového vícejádrového procesoru Larrabee při letošní konferenci Siggraph v Los Angeles. Ale jednu důležitou informaci se 12. srpna nedozvíme: Kolik budeme mít nový čip jader, to zůstane prozatím v tajnosti Vstupní impedance udává 50 kOhm(RCA), 50 kOhm x 2 (XLR). Maximální výstupní napětí zařízení je 340 V RMS (1 kHz), předpětí je PRO 580 V. Provozní teplota se pohybuje od 0 až do 35 stupňů Celsia s vlhkostí menší, než 90% (bez kondenzace). Nechybí vstupní svorka RCA a XLR a RCA paralelní výstupní terminál Vystřihl totiž s dokonalostí film, pro něhož je synonymum ta největší blbina naprosto trefná. Cagea na námětu muselo něco zaujat, neb je i jedním z producentů filmu, a ani po dávném oscarovém triumfu se nebojí dát vale seriózním projektům, na které takřka zanevřel

Zajímavé je, že paralelní slovo bába - a cožpak podo­ba baba (!) - nejsou tak neutrální jako děda, ačkoli i ty mohou být situačně bez příznaku. Dotkněme se alespoň letmo příznakovosti dalších, zcela odlišných výrazových prostředků, argotismů Napiš synonymum ke slovu obloha. Anglický jazyk Učivo: učebnice str. 86 (neposlouchat, pouze přečíst) - cv. 1 přiřaď jména (1-3) k činnostem (a-c), cv.2 Paralelní zapojení rezistorů Kapitola 2.11 (strana 150) - Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe (paralelně) - nastudovat text.

Informace o vydání Hagbulbie, utajeného industriálně-noisově-ambientního alba, dávala smysl. Některé ze skladeb Avow tímto směrem v náznacích odkazují. V mysli rezonující šumy způsobené poslechem Ion se také velmi podobají lomozu Hagbulbie.Přestože se jedná v tvorbě Portal o novotvar, tak každá nahrávka Portal, do jisté míry, zanechává v mysli. Synonymum pro . Po slovu soubor následují tato slova a jejich synonyma. souběžný paralelní. soucit milost, soustrast, slitování, politování, milosrdenství. Společným rysem termínů varianta a synonymum je to, že se oběma názvy označuje různost formy při totožnosti významu a funkce. Jak známo, vázal se termín synonymum, synonymie původně na jevy lexikální, byl však brzo přenesen i na jevy jiných rovin (na jevy gramatické): mluvilo se pak např. o synonymitě koncovek (např V tomto článku. .NET je bezplatná Open Source vývojová platforma pro vytváření mnoha druhů aplikací, jako například: Sdílení funkcí mezi různými aplikacemi a typy aplikací pomocí knihoven tříd. V rozhraní .NET se soubory kódu a projektu hledají a chovají se stejně, bez ohledu na typ aplikace, kterou vytváříte Paralelní. Konvergentní. Divergentní. A jaké z nich je paralelní tření? A. B. C. Synonymum pro tuf (směs lávy, kamení, prachu a popele) Písečná duna (=přesyp) Úlomkovitá, usazená, nezpevněná hornina, tvořená jemnými prachovými částicemi, navátými větrem

Pramen labe z rokytnice nad jizerou, pramen labe - krkonošeChirurgické skalpely, čsn en 27740 - chirurgické nástroje

Základní pojmy výzkumu a vývoje v OECD a EU. Koncepční materiály, odborná publicistika a jiné dokumenty, které se zabývají výzkumem a vývojem (VaV), někdy užívají základních pojmů výzkum, vývoj, program, projekt, často i s upřesňujícími přívlastky, s více či méně rozdílným významem. Výzkum a vývoj zahrnuje. Název práce: Přehled úložných formátů pro řídké matice pro paralelní systémy Obor: Počítačové systémy a sítě (magisterský) Datum vytvoření: 30. 5. 2015 Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5: 1. Náročnost a další komentář k zadání 1=mimořádně náročné zadání Překlady textůPřeklady celých webových stránek. » Příklad: Překlad oficiálních stránek Města Kaznějov - volba jazyka z titulní stránky. » Příklad: Překlad webových stránek ZŠ Kaznějov do angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny: English • Deutsch • Francąis • по русски + volba dalších jazyků synonymum vyplývající z jejich tradic a kultury: japonské irezumi, harimono či šisei, havajské kakau nebo grónské kakiorneg. (Rychlík 2005: 27-32) dva paralelní kroužky kolem levého zápěstí, čtyři svazky čárek vlevo od bederní páteře, jedna skupina čárek vpravo od. Výrobce použil vstupní svorky RCA a XLR, pro výstup pak RCA paralelní výstupní terminál. K provozu je zapotřebí energie o velikosti 46 W. Zesilovač se vyrábí o šířce 240 mm, s výškou 103 mm, který je 393 mm hluboký a to včetně maximálně vyčnívající části Slova a výrazy ve slovníku cizcích slov začinající na písmeno S. označení věci tím, že se pojmenuje její část, nebo označení části tím, že se pojmenuje cele