Home

Historie lékařství v Čechách

Historie lékařství v ČR a 7 znamenitých lékařů Najít počátky lékařství je úkol takřka nemožný. Víme, že již Dalimil se ve své kronice zmiňuje o Krokově dceři Kazi jako o znamenité bylinkářce Historie lékařství a léčitelství v českých zemích — Studio 6, Šimon Krýsl, Dana Motyčkov

Historie lékařství v ČR a 7 znamenitých lékařů 2P SERVI

 1. Hned v roce 1813, tedy rok po promoci, byl pověřen suplováním profesury katedry soudního lékařství a teoretické medicíny. A další rok poté, v roce 1814 byl v této funkci definitivně potvrzen. Bylo mu pouhých dvacet pět let. Když mu bylo třicet, byl jmenován guberniálním radou, protomedikem a zdravotním referentem pro Čechy
 2. Z historie výuky veterinárního lékařství v Čechách a na Moravě (pokračování). Výuka zvěrolékařství při univerzitě v Olomouci . Univerzita v Olomouci, jako druhá nejstarší vysoká škola v českých zemích, byla ustavena zvláštními privilegii císaře Maxmiliána II., která udělil jezuitské olomoucké koleji 22. prosince 1573
 3. 6 Naše oznaení Velvarská lékařská kniha z konce 16. století se vztahuje pouze na tuto nejstarší ást rukopisu. 7 Květa HRNÍŘOVÁ, Velvarská lékařská kniha, s. 55. 8 Více k tzv. Jádrům, např. Petr SVOBODNÝ - Ludmila HLAVÁKOVÁ, Dějiny lékařství v českých zemích
 4. Z historie výuky veterinárního lékařství v Čechách a na Moravě. Výuce a vzdělanosti lékařů byla věnována již v dávných dobách vždy velká pozornost od starověku až po současnost. Léčením zvířat se naopak po dlouhé období v historii zabývali lidé, kteří neměli zvláštní odborné vzdělání
 5. Historie zdravotních pojišťoven v Čechách Text dotazu. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká literatura k tomuto tématu? Zejména mě zajímá období první republiky a období po r. 1948 - jaké byly v této oblasti změny? Děkuju! Odpověď. Dobrý den
 6. Zakladatel vědeckého lékařství Hippokratés († asi 377 př. n. l.), jehož názory - později shrnuté v díle Corpus Hippocraticum - ovlivnily podobu lékařství v dalších staletích, přichází s typologií osobnosti založenou na učení o temperamentech a čtyřech tělních tekutinách

Historie lékařství a léčitelství v českých zemích — Studio

 1. Historie chirurgické kliniky 1902 průkopníkem hrudní chirurgie v Čechách, přičemž provedl prioritně některé z plicních operací nejen v Československu, a připisuje se mu i světová priorita v chirurgické léčbě zároveň vzniká třetí větev lékařské fakulty UK jako 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v
 2. 1. Zeman J, Zeman L. Historie pěstounské péče v Čechách. Časopis lékařů českých 2006; 145(8): 673-674.. 2. Novotný V. České dějiny I/III. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. Jan Laichter, Praha, 1928. 3
 3. Podoby lékařství a léčitelství v pozdně středověkých Čechách 11. 9. 2020 - Podzimní cyklus odborných přednášek pro veřejnost. 17. 9. 2020 17:00 h Společenský sál Šmidingerovy knihovny Přednášející: Mgr. David Tomíček, Ph.D. Vstupné: 20/10 Kč, členové spolku zdarma Přednášející Mgr. David Tomíček, Ph.D. kromě historie vystudoval i dějiny lékařství na.
 4. historie chirurgického ošetřovatelství Text dotazu. Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o doporučení literatury ke zpracování tématu chirurgické ošetřovatelství v proměnách času

Vývoj lékařství v západní části bývalé Svaté římské říše v době raného a vrcholného středověku, je možné rozdělit na období klášterní medicíny a období scholastické univerzitní medicíny. Klášterní nebo také mnišská medicína se v Evropě datuje od 5. do první poloviny 12. století Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu

HISTORIE: Znamenití lékaři v českých zemích (2

Z historie výuky veterinárního lékařství v Čechách a na

Novodobá historie oboru infekčního lékařství v Čechách je pevně spjata s Klinikou infekčních, tropických a parazitárních onemocnění na Bulovce. Ještě na začátku 20. století byli nemocní s infekčními chorobami hospitalizováni v různých lokalitách Prahy, např. v nemocnici na Karlově a později na Vinohradech Věra Kadlecová, Počátky oční kliniky v Praze, její první profesor J. N. Fischer a jeho asistenti, Československá oftalmologie 39 (1983), 131-138, 202-214, 268-280, 357-374; Svatopluk Řehák, Jiří Řehák, Historie očního lékařství v Čechách, na Moravě a na Slovensku, Česká a slovenská oftalmologie 58 suppl. Historie. Afonso de Albuquerque bartolomeo diaz Fernão de Magalhães mořeplavci objevitelé Pedro Álvares Cabral vasco de gama. Lukáš Vojáček 2.2.2016. Za své postavení bohaté světové velmoci vděčí Portugalsko především svým statečným námořním kapitánům. Ti v průběhu 15. a 16. století podnikají dlouhé výpravy do.

 1. 3 Historie horizontální polohy za porodu 4 Historie babictví a porodnictví v Čechách 5 Významní porodníci na školách babických 6 Sociální postavení porodních babiček, služební a další předpisy 7 Vzdělání porodních asistentek v ČR ve 20. a 21. století 8 Porodní asistence v ČR v současnost
 2. Urologie je chirurgický obor, který byl dlouhá léta v určitém područí všeobecné chirurgie. K jeho osatmostatnění došlo až v 70. letech 20. století založením 1. Urologické kliniky v Praze. Cílem bakalářské práce je pokud možno co nejpřehledněji zpracovat historii tohoto oboru v Čechách a na Moravě
 3. Kniha Historie a současnost vína v Čechách s podtitulem Pátý korunovační klenot mapuje souvislosti mezi rozvojem vinařství a jeho vlivem na rozvoj české státnosti. Vzkříšení slávy vína, vinic a vinařů Dvě kapitoly jsou věnovány příběhům lidí, kteří se dnes ujali heroického úkolu, totiž vzkřísit slávu.
 4. Vzkříšení slávy vína, vinic a vinařů Dvě kapitoly jsou věnovány příběhům lidí, kteří se dnes ujali heroického úkolu, totiž vzkřísit slávu téměř zaniklého vinařství v Čechách. Publikace je doplněna bohatým fotografickým i obrazovým materiálem z historie vinařství a jeho nadějné současnosti

Historie zdravotních pojišťoven v Čechách — PS

 1. Chirurgie - tedy vnitřní lékařství - nebyla vždy vnímána jako jeden z oborů lékařství, ale jako samostatný obor. Jeho historii především v českém prostředí nastiňuje tato kniha, kdy se zde může čtenář dozvědět zajímavé podrobnosti i k praktické stránce výuky studentů při lékařské fakultě Karlovy univerzity
 2. Karel Černý vystudoval magisterský obor Kulturní dějiny na Jihočeské univerzitě, dále absolvoval doktorské studium Dějiny lékařství na 1. lékařské fakultě UK a v roce 2013 se zde ve stejném oboru habilitoval. V současné době je přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
 3. V Čechách řádila nákaza nejvíce v Praze a Plzni, na Moravě zasáhla silně Valašsko, zatímco jiné oblasti zůstaly téměř nedotčené (...). Celkem podlehlo španělské chřipce v českých zemích (mezi lety 1918 a 1920) až 75 tisíc lidí
 4. V roce 1775 na hlavní věžičce zámku postavil profesor lékařství a fyziky doktor Jan Tadeáš Klinkoš jednohrotový hromosvod pravděpodobně první v Čechách. Zámek tím uchránil od požáru při úderu blesku. V letech 1779 - 1785 žil na zámku abbé Josef Dobrovský, jako vychovatel dětí rodin
 5. Nejstarší chemické výroby v Čechách Zpracoval Pavel Zachař Počátky chemických výrob sahají hluboko do historie. V starších dobách se, pochopitelně, nejednalo o výrobu tovární, ale o činnosti řemeslné využívající o ni nebyl příliš velký zájem (byla používána jen v lékařství), byla připravován
 6. historie,Ústav soudního lékařství vznikl v roce 1985 jako oddělení soudního lékařství při oddělení patologie v Ostravě - Zábřehu Z historie. V Čechách, podobně jako i v jiných zemích, se soudní lékařství vyvíjelo zároveň s právem. Ústav soudního lékařství v Plzni byl budován od března 1946, pitevní provoz.
 7. Dějiny lidské sexuality jsou oblastí kterou zkoumají především historici, filosofové, psychiatři i sexuologové. V historii se v oblasti sexuality ale kříží vlivy prakticky všech oborů od zdravovědy, statistiky a ekonomiky po politiku, okultismus a náboženství

Vývoj. O masovosti používání, a tedy o účinnosti hirudoterapie, svědčí skutečnost, že v 30. letech 18. století bylo jen v Rusku prodáno 30 milionů pijavic ročně! Užitečnost pijavic byla tak vysoká, že na přelomu 18. a 19. století vyváželo Rusko do západní Evropy, především do Francie, 80 až 100 milionů kusů ročně Muzeum středního Pootaví Strakonice / Podoby lékařství a léčitelství v pozdně středověkých Čechách Ph.D. kromě historie vystudoval i dějiny lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Dlouhodobě se zabývá dějinami lékařství, vědou a vzdělaností středověku a počátku novověku. Přednáška pojednává o. Prvnímu náporu (tedy ve 14. století) zůstaly Čechy celkem ušetřeny. O epidemii, která řádila v Itálii, se u nás vědělo od obchodníků nebo cestujících studentů. Navíc u nás působila nákaza značně nestejnoměrně. Nebyly zaznamenány hromadné útěky, jak tomu bylo v ostatních zemích. Dějiny lékařství v. Pobyt dvora v Čechách tak přispěl k vypuknutí nevolnického povstání. Mor pak ale způsobil, že v krajích, které byly napadeny morem, nebylo možno zveřejnit robotní patent z června 1680. Tím jsem se teď zabýval v edici dokumentů k právní ochraně poddaných, které jsem teď vydal v našem časopise Opera historica. Mor u.

Video: Dějiny psychiatrie - Wikipedi

Pohled do historie zdravotní péče o děti v Praze

 1. ulostí kliniky, jejími současnými aktivitami i možnostmi dalšího rozvoje. Proto bychom na následujících stránkách chtěli připomenout některé.
 2. ulosti
 3. Urologie je chirurgický obor, který byl dlouhá léta v určitém područí všeobecné chirurgie. K jeho osamostatnění došlo až v 70. letech 20. století založením 1. Urologické kliniky v Praze. Cílem bakalářské práce je pokud možno co nejpřehledněji zpracovat historii tohoto oboru v Čechách a na Moravě
 4. Fr. Palacký - Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě - faksimile vydání z roku 1907 (1998) Erika Praha 1998, v Erice 1.vydání, 1296 stran, mírně ušpiněna ořízka, uvnitř velmi dobrý stav. (X2735
 5. Historie . Ústav soudního lékařství v Hradci Králové byl založen v roce 1945 jako součást Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.Prvním přednostou pracoviště byl prof. MUDr. Eduard Knobloch

Podoby lékařství a léčitelství v pozdně středověkých Čechác

O nás Historie VFN. Pražská Všeobecná fakultní nemocnice, sídlící na Karlově náměstí, vděčí za svůj vznik císaři Josefu II. Jeho majestát brzy po svém nástupu na trůn - v r. 1781 - vydal tzv. direktivní pravidla, v nichž bylo stanoveno, jakým způsobem mají být vybudovány zdravotní ústavy Historie: BOLEČKOVÁ, Iveta, Spletitá cesta žen za uznáním. Ženy v odborném lékařství v letech 1900 - 1939 a odraz jejich akceptace v odborném a mediálním diskursu, UPa 2013. (Hanulík - Halířová) ČERNÁ, Hana, Osudy archeologických památek v malých městských muzeích na příkladu městského muzea v Dašicích, okr Karlovy Vary a Teplice v Čechách se pyšnily návštěvami osobností, jakými byli car Petr Veliký, Albrecht z Valdštejna či anglický král Eduard VII. V modernější historii se častými hosty českých lázní stali i velikáni evroé kultury, například Goethe, Schiller, Chopin, Beethoven, Wagner a jiní Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Kamenice 3, 625 00 Brno OPONENTSKÝ POSUDEK Téma: Historie ošetřovatelské profese na Mladoboleslavsku Autorka: Jana Fejfarová, studentka IV. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praz První byl vznik tzv. pediatrické větve pražské lékařské fakulty (1951-1953), druhou osamostatnění fakulty dětského lékařství univerzity Karlovy v Praze (1953-1990) a třetí, konečnou, její přeměna ve 2. lékařskou fakultu této univerzity a tím i její formální zrovnoprávnění se všemi lékařskými fakultami v.

historie chirurgického ošetřovatelství — PS

Václav Bůžek a kol., Společnost v českých zemích v raném novověku, Praha 2010. Arnošt Denis, Čechy po Bílé hoře, I, Praha 1921 (nebo jiná vydání). Ludmila Hlaváčová - Petr Svobodný, Dějiny lékařství v českých zemích, Ústí nad Labem 2004. Ernst H. Gombrich, Příběh umění, Praha 1993 Z historie. V Čechách, podobně jako i v jiných zemích, se soudní lékařství vyvíjelo zároveň s právem. Ústav soudního lékařství v Plzni byl budován od března 1946, pitevní provoz začal od února 1949. Vedoucí ústavu byl od r. 1946 do r. 1970 doc. MUDr. Jaroslav Jerie (habilitoval v r. 1956) Historie Fakultní nemocnice Plzeň vychází z bohaté historie plzeňské medicíny. V současné době představuje FN největší a nejmodernější zdravotnické zařízení v Plzeňském kraji, které díky vlastnímu dynamickému rozvoji zejména v posledních letech a zároveň i provázanosti s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni může nabízet pacientům moderní. Hrady patří k nejvýmluvnějším svědkům naší minulosti a tvoří nepřehlédnutelnou součást české krajiny. Některé jsou oblíbenými cíli zástupů turistů, jiné slouží hospodářským účelům, další se již stovky let rozpadají v malebné zříceniny. Výpravná publikace Dějiny hradů, hrádků a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je podrobnou encyklopedií.

Vyhledávání: historie fotbalu v čechách Na této stránce najdete výsledek vyhledávání fráze historie fotbalu v čechách... jestliže nenajdete zboží, které více méně odpovídají vašim představám, můžete své vyhledávání opakovat s rozdílnými slovy. Pro inspiraci vám můžeme nabídnout několik podobných výrazů Historie. Jen cosi přitažlivého na lovu velryb, biblickém souboji člověka s leviatanem. Snad i proto jich v průběhu 18. a 19. století zahyne rukama velrybářů bezmála čtvrt milionu. Nejslavnější lovci pocházejí z amerického Nantucketu, rozhodně však nejsou prvními pány řemesla, jehož původ se táhne hluboko do dějin Diplomová práce Vnímání divého muže v Čechách v letech 1511-1612 se zabývá možnými způsoby vnímání divého muže v českých zemích v letech 1511- 1612. Zkoumá postavu divého muže v české lidové kultuře, v názorech teologů, lékařů, malířů a evroých panovníků Všeobecné praktické lékařství. MUDr. Anna Kopečná. podle zákona č. 372/2011 Sb. nám. Svobody 289, Čechy pod Kosířem. Ordinace II. PŘEMYSLOVICE. Poslední pacient bude ošetřen 30 min. před ukončením ordinační doby

Kupte nebo prodejte knihu Přehled historiografie lékařství v Čechách v online antikvariátu TrhKnih.c Historie. 13 posts. Řádná a dokonalá Lóže Národ vznikla 28. března 1919. Její činnost byla přerušena v letech 1938-1945, kdy byla kontinuita čs. zednářství udržována v Anglii, a poté opět byla přerušena v letech 1951-1990. V té době se bratři scházeli k neformálním schůzkám, řádná a regulérní činnost. Knihu Incident v Čechách z roku 2018 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám Historie sklářství v Lužických horách. Erb pánů Berků z Dubé (Státní oblastní archiv Děčín). Prvním, kdo začal sklářství v prostoru Lužických hor podporovat a patrně je sem i přivedl, byl zřejmě mocný rod Ronovců, později jejich větev Berkové z Lipé (Dubé) Knihu Kudy z nudy. Nejlepší výlety v Čechách, na Mora... z roku 2011 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám

V překladu A.Iv. Čecha, sedmi kresbami vyzdobil Václav Mašek. Typograficky upravil Antonín Šašek. Praha: vl. nákladem překladatele, 1946. 27 s. Volné složky v původní obálce - ta lehce zahnědlá a zezadu zašpiněná Kniha zákonné bezpráví - Židé v Protektorátu Čechy a Morava čtenářům představí život českých Židů v Protektorátu. Díky knize si uvědomíme, že i československá protektorátní vláda vydávala různé rasové zákony, které vedly k vyloučení Židů výkonu z advokacie nebo lékařství

Zdraví a nemoc v povědomí - Lékařská knihovn

Ebook elektronická kniha Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě - autor Novák A. Jan - PDF, ePub, Mobi e-kniha ihned ke stažení. Osud řádu templářů, jehož se báli i panovníci, jitří fantazii dodnes. Proč se nechal zlikvidovat a kam se poděly jeho obrovské majetky? Autor mapuje historické dění probíhající současně v Čechách a v dalších evroých zemích svěžím a moderním způsobem, s ohledem na to, aby kniha čtenáře zaujala a bavila. Samozřejmostí je bohatý obrazový materiál, přehledné časové osy a pestré dobové zajímavosti Stručná historie obce Hořice na Šumavě. Počátky obce se datují rokem 1272, kdy byly usedlosti v majetku pánů z Kosové Hory. Později se staly majetkem jedné větve Rožmberků a tito je r. 1290 prodali cisterciánskému klášteru ve Vyšším Brodě. Znamená to rovněž počátek poněmčování, které se v době pobělohorské a. Jak uvádějí Dějiny lékařství v Českých zemích (autorů doc. Petra Svobodného a doc. Ludmily Hlaváčkové), mezi nejproslulejší lékaře působící na pražské fakultě do poloviny 15. století patřil ještě Sulek z Hoštky (roku 1410 se stal rektorem) Historické literatury věnující se morové nákaze nalezneme nepřeberné množství a protimorové spisy v nich hrají podstatnou část. Jde vlastně o jakási lékařská doporučení, která dle různých dobových názorů a znalostí podávají rady jak se před onemocněním uchránit či jak se spolehlivě léčit

Jméno Anny Honzákové je mimo lékařské kruhy spíše málo známé, a bohužel nezaslouženě. Honzákové patří jeden velmi významný titul, o který ji už nikdy nikdo nepřipraví: jako první žena v české historii získala diplom všeobecného lékařství na české univerzitě a tím se stala vůbec první lékařkou v našich končinách Historie očního lékařství v Čechách, na Moravě a na Slovensku / Svatopluk Řehák, Jiří Řehák ; vedoucí redakt. Jarmila Boguszaková ; zástupce vedoucí rekakt. Milan Izák Kniha stručně nastiňuje vývoj chirurgie v Čechách a na Moravě od jejích počátků, zachycuje její rozvoj a šíření do terénu v počátcích tzv. velké chirurgie v konci 19. století. Jednotlivé kapitoly se věnují historii vybraných chirurgických pracovišť v českých zemích až do počátku 21. století. Sdílet

Dějiny oddělení pracovního lékařství Nemocnice České Budějovice, a.s. Pracovní lékařství v jižních Čechách má svůj začátek v r. 1946, kdy vedením tehdejšího Ústavu pracovního lékařství (dále ÚPL ) byl pověřen primář interního oddělení Státní oblastní nemocnice v Českých Budějovicích MUDr. Bohusla Snahou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je nabídnout pacientům, jejich příbuzným a dalším návštěvníkům nemocnice informace o našem zdravotnickém zařízení. Usilujeme o to, stát se špičkovou univerzitní nemocnicí s příkladnou péči o pacienty Historické jádro města (půdorysnou strukturou do značné míry totožné s celým původním gotickým městem) bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací. V první polovině 19. stol. nastal mohutný rozvoj města, v roce 1842 byl založen Měšťanský pivovar a v tomtéž období strojírenský podnik Škoda

V boj v severovýchodních Čechách 1939-1940, 2005

Kniha: Filosofie medicíny v českých zemích Knihy

Přepsané kapitoly o historii kalendářů v Českých zemích z knihy Františka Vladimíra Vykoukala Pestré květy (z edice Pokladnice mládeže - sbírka spisů pro mládež) vydané roku 1900. František Vladimír Vykoukal (* 1857 - † 1933) byl středoškolský profesor v Praze, pedagogický spisovatel, literární kritik a národopisec Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Dnešní oblasti výzkumu ÚEM AV ČR navazují na jeho historii. Ústav byl oficiálně založen v roce 1975 sloučením čtyř vědeckých laboratoří, které vznikly o dvacet let dříve. Tři z nich byly přidruženy ke klinickým oddělením Univerzity Karlovy, tj. k Oddělení plastické.

Historie Archivy - Lázně Teplice

Historie. Janské Lázně jsou Zakladatelem lázní, které patří k nejstarším v Čechách, byl pak v 17. století Jan Adolf Schwarzenberg. Z té doby existuje nejstarší dochovaná lékařská zpráva o Janských Lázních (J. Hettmayer 1676), jejímž autorem je zemský fyzik markrabství moravského LF UK a VFN. 23.03.2011. Historie Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN. Před II. světovou válkou neexistovala na území tehdejší Československé republiky žádná radiologická klinika a radiologie nebyla uznávána jako samostatný obor. Univerzitní kliniky i větší nemocnice měly své rentgenové kabinety, v rámci. Lékařství a ošetřovatelství byly v minulosti spojeny. Mají však rozdíl-ný vývoj a postavení. Lékařství má a v historii vždy mělo prestižní pozi-ci své profese, ošetřovatelství o ni ve svém historickém vývoji neustále usiluje. Ošetřovatelské povolání vyžaduje osobnost s velmi vysoko EDA cz, z. ú. (dříve Rané péče EDA, o.p.s., Středisko pro ranou péči Praha, o. p. s.) je, společně se Střediskem rané péče Brno SPRP, nejstarším pracovištěm rané péče v naší zemi. Profesionální tradice rané péče je více než 27 let, ale historie služby sahá hluboko před rok 1989 Historie Ikony Záhady Zajímavosti. Facebook Instagram. válka Československo objevy. lékařství. Genealogické testy DNA někdy odhalují šokující skutečnost: Otcem dítěte ze zkumavky je lékař. Anna Honzáková byla první promovanou lékařkou v Čechách. Bojovala i za práva žen, ale odmítala interrupci

Porodnictví v Čechách v době liberální demokracie – České

Historické osobnosti v ošetřovatelství z doby středověku

Dějiny chirurgie v Čechách. Weiss, Vilém. o postavení chirurgie v rámci lékařství, o publikacích a organizaci studia. Tabulková část uvádí např. přehled významných chirurgů, počty, druhy a výsledky operačních zákroků, počty studentů, vykonaných zkoušek ad. Naše vydání je věrným reprintem dnes již. Jinou část představují vybrané otázky z dějin zdravotnické péče, řešící kupříkladu historii tuberkulózy v českých zemích, boj proti alkoholismu v letech 1918-1948, boj proti trachomu na Slovensku nebo činnost německých zdravotních úřadů v Protektorátu Čechy a Morava Rok 1904: Neznámá historie Romů v Čechách a jejich smutné vyhlídky do budoucna. rozhlas a televize • Historické události • Lékařství a zdrav Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů MEDialogy: Výchova lékařů v Čechách. Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) studují zhruba tři tisíce budoucích lékařů a zubařů, což je nejvíc ze všech osmi lékařských fakult v ČR. Ke zkvalitnění výuky přispívají už osm let pravidelným hodnocením pedagogů i sami studenti. Vedení fakulty. Historie nemocnice. Fakultní nemocnice Hradec Králové náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Na 39 pracovištích včetně 24 klinik s 1360 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 41 tisíc pacientů, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantně je v nemocnici ošetřeno okolo 700 tisíc pacientů

Historie - zlatavaha

První císařský řez v historii, při němž přežila současně matka i dítě, byl pravděpodobně proveden roku 1337 v Praze. Porod se uskutečnil přímo na dvoře českého krále Jana Lucemburského, rodičkou byla jeho druhá manželka Beatrix Bourbonská a dítětem Václav, nevlastní bratr Karla IV Koupit Koupit eknihu. Koncem roku 2006 vyšla regionální publikace Tři Sekery v historii a dnes autorů Zdeňka Buchteleho a Richarda Švandrlíka. Soustředila se na historii Tří Seker - obce s pradávným hornictvím, po jehož zániku osídlení nezaniklo a našlo si nové způsoby obživy

Historie - Lázně Teplic

Erbovní lékaři v Čechách : medicoheraldika. Po troskách české slávy II.díl- Hrady, zámky a tvrze české, jich založení, dějiny, pověsti a poklady uměleck Historie. Zatímco 1. klinikou založenou v Československé republice byla Bratislavská klinika, jejímž zakladatelem byl prof. Chlumský, je 1. ortopedická klinika pražské Karlovy univerzity první a nejstarší založenou ortopedickou klinikou v českých zemích. Tato klinika byla založena prof. Stanislavem Tobiáškem v r. 1927 Poprvé je Hradec Králové připomínán jako město roku 1225 v listině krále Přemysla Otakara I. a patří tedy k nejstarším v Čechách. Město českých královen Prestiž Hradce vzrůstá na počátku 14. století, když jej král Rudolf I. připsal spolu s dalšími východočeskými městy své choti Elišce Rejčce V této době se objevil i první elektrický mixér a v roce 1920 už bychom našli podobný přístroj ve většině amerických domácností, kde se užíval především k výrobě mléčných koktejlů (milk shake). Pragomix: První mixér v Československu U nás se mixér rozšířil v domácnostech až počátkem 60. let

Ivana Čornejová, Mladá fronta, 1995, zašpiněná ořízka, knihu máme skladem. Při nákupu knížek v hodnotě 800 Kč a více máte poštovné po ČR zdarma Zdraví a nemoc od nepaměti provázejí dějiny moci. V režimech založených na vůdcovském principu význam nemoci mocných strmě stoupá. Kniha Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě 1939-1945. (1939-1945) protektorát Čechy a Morava atentát na Heydricha lékařství

Kniha: Dějiny chirurgie v Čechách - Vilém Weiss Knihy

V roce 1775 bylo na úbočí vrchu Vysoký u Vrapic nalezeno větší ložisko uhlí. Rozvoj těžby na sebe nedal dlouho čekat. Nastala novodobá historie Libušína. V roce 1877 zahájil těžbu důl Mayrau ve Vinařicích, v Libušíně důl Jan roku 1887, důl Max r. 1890 a důl Schöller r. 1902 Jedině okamžitá lékařská pomoc může zabránit trvalým následkům. Devatenáctiletý mladík bohužel takové štěstí neměl a kousnutí hnědým pavoukem samotářem pro něj má fatální následky. Přijde nejméně o dva prsty na ruce, což ale podle lékařů nemusí být vše. Doma ve Walesu nyní čeká na operaci a další rozhodnutí odborníků Bílek Tomáš V. - Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 I. , Poloplátěná vazba s nápisem, prvních 150 stran je značeno římskou číslovkou. Bezvadný sta Erbovní mapa hradů,zámků a tvrzí v Čechách 5.. Věstník : Rozhledy historické, topografické, statistické, národopisné, školské po okresním hejtmanství Poděbradském (1902 Ludmila Hlaváčková, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha Kajetán Holeček, Ústav českých dějin FF UK, Praha Antonín Kostlán, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha Eliška Pavlásková, Ústav dějin a archiv UK, Praha Václav Petříček, Agentura pro ochranu přírody a krajiny České republiky.

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve SlezskuÚOP JosefovKniha: Větší zemský soud v Čechách vSuperSeeds Сzech | Semena konopi Spanna Seeds Super MazarAntikvariát knihkupectví Václav Beneš

Osada Kocanda (dříve německy Gottseida) patřila již ke žďárskému panství, v letech 1850-1950 byla přičleněna k Cikháji a teprve od konce roku 1950 se stala součástí Herálce. Novodobá historie. Po lesní kalamitě byla v letech 1931-1933 v provozu železnice z osady Lány u Kameniček až k Herálci Výchova lékařů v Čechách. Na těchto stránkách postupně najdete všechny podklady k jednotlivým MEDialogům i záznamy z těch, které se již uskutečnily. Přijďte si nás poslechnout. Přijďte se nás zeptat. A pošlete to dál. Své dotazy a náměty posílejte již nyní na medialogy@lf1.cuni.cz. msyko 05.12.2019 HISTORIE Domov se nachází v malé vesnici, která má velice bohatou historii. První historická zmínka je z r. 1324. Již ve 14. století byl slouý hrad nejen panským sídlem, ale také místem, kde se vybíralo clo na tzv. staré českolié cestě, spojující české vnitrozemí přes Českou Lípu se Žitavou Lékařská fakulta v Hradci Králové nevznikala ani náhodou, ani snadno. Jejímu slavnostnímu historické jádro města, a jeho okolí bylo osídleno trvale od dob prehistorických. Strategicky - 1580 byla postavena Bílá věž s druhým největším zvonem v Čechách, Augustinem