Home

Struktura synonymum

struktura - slovník synony

  1. Synonymum ke slovu struktura a další synonyma. Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam
  2. Knihy Slovo a jeho struktura-- autor: Bednaříková Božena Český surrealismus 30. let-- autor: Čolakova Žoržeta Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní, 2. přepracované vydání-- autor: Fiala Jaroslav, Frank Helmar, Kraus Ivo Německá vysoká škola technická v Praze (1938 - 1945)-- autor: Josefovičová Milena Struktura moderní lyriky-- autor: Friedrich Hug
  3. structure, architecture, carpentry, compages, conformation, fabric, layout, make, making, framework, pattern, set-up, structure, texture, setup, format (programu

Synonyma ke slovu struktur

Synonymá slova štruktúra v slovenskom synonymickom slovníku. štruktúra p. systém, zloženie, zostava. systém usporiadanie súvisiacich jednotlivín do celku; súhrn prvkov, medzi ktorými existujú isté vzťahy: demokratický systém • sústava: nervový systém, nervová sústava; mzdová, školská sústava • štruktúra. Lekce českých synonym obsahující výraz složení = struktura, organizace a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití struktura, organizace ve větách • struktura. Některá související slova slovo se nachází na stránce: O:66 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledán. Použití pojmu stavba, postava, kostra, struktura ve větách. Jasná pleť, živé oko, souměrnost postavy, grácie pohybů, vše odpíralo posněženým skráním zajímavým kontrastem. Kariérové koučování představuje specifický případ koučování, má svou pevnou strukturu a další náležitosti změna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů, restrukturace . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Knihy Léčení firem v krizi-- autor: Karásek Petr synonymum » další nejhledanější termíny. Hledat ve slovník

synonymum struktura - synonym

struktura - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov Struktura (z latinského struere, skládat, sestavovat, budovat, pořádat) označuje způsob složení, vnitřního uspořádání nějakého objektu, zejména pokud vykazuje nějaké pravidelnosti a zákonitosti.Je to souhrn vztahů mezi prvky nějakého seskupení. Mnohdy se chápe také jako účelné uspořádání prvků, částí nebo složek nějakého celku podle jednotícího. Synonymum ke slovu skladba. Synonyma slova skladba jsou : syntax, kompozice, struktura. Synonymum pro . Po slovu skladba následují tato slova a jejich synonyma

Matematická struktura je množina spolu s dodatečnou informací, například algebraickými operacemi, relacemi apod. Matematické struktury jsou zaváděny proto, aby bylo možno dokazovat matematická tvrzení pro mnoho různých objektů najednou. Například dokáže-li se nějaké tvrzení pro každý lineární prostor, není již. čeština: ·sdělit důvody, pohnutky či souvislosti··vysvětlit angličtina: clarify, explain finština: selvittää francouzština: clarifier, éclaircir.

struktura - ABZ.cz: slovník cizích slo

Štruktúra systému. štruktúra systému je je vnútorné usporiadanie prvkov a väzieb v systéme. Štruktúra systému je usporiadaná množina vzťahov medzi prvkami sytému.. Znalosť štruktúry systému umožňuje predvídať vývoj jeho správania a vzhľadom na plnenie stanovených cieľov uskutočňovať aj účinné zmeny v štruktúre systému Struktura fakulty . Abyste lépe pochopili, co je fakulta, musíte se seznámit s jeho strukturou. Jedním z důležitých prvků této výcvikové jednotky je kancelář. Zde je potřebná dokumentace, stejně jako příprava a vydávání diplomů. Dekan fakulty má doktorský titul, profesorskou a administrativní vědeckou praxi Co znamená podstatné jméno metrum? Význam slova metrum ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a ruštiny

Mr 0, desert king sir crocodile is the former president ofAntitrombin III

Struktura (synonymum záznam) v jazyce C je implementována jako heterogenní n-tice, která je identifikována názvem. Podobně je identifikována i každá její složka. Umístění v paměti se může lišit v závislosti na velikosti jednotlivých slože Struktura hesla: ·podstatné jméno· přídavné jméno· zájmeno číslovka sloveso příslovce předložka spojka částice citoslovce jiný slovní druh, který není v češtině: záložka člen klasifikátor (např. numerativ) predikativ (predikátor) enklitikon kopula ukazatel existence honorifikum konektor substitut slovní spojení fráze. Praha - Databáze vzorků DNA, kterou založila společnost Genomac, umožní vypátrat příbuzné. Určuje ale také, jaký je původ obyvatel České republiky. Pražská společnost Genomac se zabývá genetickými testy, mimo jiné určováním otcovství a zjišťováním dispozic pro dědičná onemocnění stratifikace sociální - (z novolat. stratum = vrstva) - nejobecněji určitý typ sociální struktury.Pojem je v s-gické literatuře používán ve dvou významech: 1. v širším smyslu to je výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných soc. uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o. Křemík, chemický prvek Si. Popis a chemické vlastnosti, reakce, sloučeniny. Výskyt křemíku v přírodě, křemík v potravinách. Průmyslová výroba a rafinace křemíku, fotovoltaický jev

struktura DNA 1957 H. Frankel-Conrat, B. Singer virus tabákové mozaiky - geny v RNA 1961 S. Brenner a další mRNA F. Jacob, J. Monod operonový model regulace exprese genů u bakterií 1965 R. Holley tRNA 1977 W. Gilbert, F. Sanger sekvenování DNA P. Sharp a další introny F. Sanger první úplná genová sekvence viru: bakteriofág X17 Boj proti pirátským kopiím výrobků STIHL. STIHL vyhlásil boj obchodu s nelegálními kopiemi značkového zboží. Na těchto stránkách se přesvědčíte, jak škodlivý je obchod s průmyslovými padělky nejen pro výrobce značkového zboží, ale i pro konečné zákazníky Podrobnosti o synonyme štruktúra - slová podobná, ktorá sa tento synonyme Gramatická poznámka: synonymum (česky) komutativní grupa Úroveň: magisterský studijní program na FEKT VUT Oblast matematiky: lineární algebra Související pojmy: grupa, algebraická struktura, komutativita, komutativní grupa, nekomutativní grupa

Implementace synonymum - implementace je realizace

Struktura Slovník cizích slo

společnost - v nejširším slova smyslu synonymum pro lidstvo jako celek, lidský rod, pro největší společenskou skupinu, k níž jedinec může náležet (A. W. Green), sociální agregát osob obou pohlaví a různých věkových skupin spojených v soběstačné uskupení, jež si vytvořilo vlastní instituce, které respektuje, a kulturu, kterou sdílí; v nejužším smyslu. struktura daná rozložením skupin organismů (producenti, konzumenti,destruenti, reducenti) je jejich funkcí v rámci ekosystému, vztahem k biomase a nekromase. jako synonymum je používán i termín prales. Za prales je možno považovat člověkem neovlivněný původní les, který v dané oblasti představuje poslední článek. Prales (synonymum pro původní či primární les) ve volnějším (a dnes častěji užívaném) pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura odpovídají poměrům stanoviště, tzn. nejpotencionálnějšímu přirozenému stavu (blíží se klimaxu).Za původní les (prales) lze označit i lesy, které byly v minulosti částečně. Značka VARIANT je prakticky synonymum pro závěsové systémy pro objektové a bytové prostory, na které neustále kladou různorodé požadavky - od vysokých požadavků na životnost až po bezpečnostní aspekty. TECTUS skrytý závěsový systém se obzvlášť hodí pro moderní, hladké struktury prostoru Výpověď dohodou - vzor, jak ji napsat, kdy se vyplatí? Výpověď. Pro někoho celoživotní strašák s vidinou nejisté budoucnosti, pro druhého synonymum nových začátků. Ukončit pracovní poměr lze několika způsoby, přičemž v oblíbenosti stoupá takzvaná výpověď dohodou, respektive dohoda o rozvázání pracovního poměru

Akrylamid CAS č. 79-06-1. Struktura: Synonymum: amid kyseliny akrylové; Propenamid Použití: Vysoce toxická, ale běžně používaná matrice pro elektroforetickou separaci nukleových kyselin a protein Jak napsat dobrý esej. Už samotný název literární formy napovídá, v čem se skrývá její kouzlo i úskalí. Esej od francouzského essai, tedy pokus či zkouška, je útvar proslavený v období pozdní renesance a pozdějšího osvícenství. Výjimeční filosofové a vědci tvořili eseje jako nejvyšší formu intelektuálních. 2 Struktura církve v čase Nového zákona dříve synonymum pro staršího) vedoucím nad sborem starších (presbyterů), zodpovědným za církevní pořádek. Čteme o tom v listech Ignáce z Antiochie psaných někdy mezi lety 107 - 117 po Kr. Ignác nepíše v listech nic o ustanovení těchto osob apoštoly hlavní stránka rozdělení magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny Ferrolit. Obr. 1. Ferrolit. Obr. 2. Oolitická struktura (makrofoto digitální) Obr. 3. Makrofoto (binokulární mikroskop) - ooidy (synonymum = oolity = sacharidová nebo proteinová struktura membrány, definovaná lidskou protilátkou • Krevní skupina různý význam dle kontextu = laicky vlastnost v systému ABO a RhD = obecně též jako synonymum pro antigen • Systém krevních skupin = soubor fenotypů, definovaných lidskými protilátkami, se známo

štruktúra - synonymá slova - Slovnik

Vyhláška č. 469/2006 Sb. - Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích. Matematická struktura je množina spolu s dodatečnou informací, například algebraickými operacemi, relacemi apod. Matematické struktury jsou zaváděny proto, aby bylo možno dokazovat matematická tvrzení pro mnoho různých objektů najednou. Například dokáže-li se nějaké tvrzení.

struktura, organizace - synonym

Struktura pracovních þinností staniních a vrchních sester ve Fakultní nemocnici Ostrava Lidský kapitál je þasto používán jako synonymum k termínům lidský potenciál, lidské zdroje. Lidský kapitál je tvořen zaměstnanci firmy. Za lidsk IQ Structures - synonymum ochrany proti padělkům: Společnost IQ Structures je firma orientovaná na boj proti padělání pro rozmanité obory. Za úspěchy firma vděčí unikátním technologiím, výsledkům výzkumu a schopnosti využívat posledn Demografický informační portál Stárnutí. Demografické stárnutí společnosti, které od poloviny 20. století postihuje ve větší či menší míře všechny země, se v současnosti stává jedním z celosvětových problémů. Podle dlouhodobých prognóz budoucího vývoje celkového počtu a pohlavní a věkové struktury.

Pralesy Prales (synonymum Původní les) ve volnějším (a dnes častěji užívaném) pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura odpovídají poměrům stanoviště, tzn. potenciálnímu přirozenému stavu (blíží se klimaxu).Za původní les (prales) lze označit i lesy, které byly v minulosti částečně člověkem ovlivněny. Podobně jako třída může též struktura v C++ obsahovat kromě datových složek i funkce - metody. Typ union. Jako struct, ale položky se v paměti překrývají. Typ class. V C++ velmi podobné jako struct. Základ OOP. Deklarace typedef. typedef typ synonymum. Např. typedef unsigned long int uli; typedef char line [81] // line je typ. Český národní korpus je akademický projekt založený v roce 1994 při FF UK a spravovaný Ústavem Českého národního korpusu. Jeho cílem je sys­te­ma­ticky mapovat češtinu a další jazyky ve srovnání s ní. Korpusy ČNK jsou po bezplatné registraci otevřeny všem zájemcům o jazyk, kteří touží vědět, jak se čeština.

Carlsbad Hat Co. - Tradiční kloboučnictví. Prodáváme klobouky, bekovky, čepice a mnoho dalšího. Najdete u nás český klobouky Tonak, americké klobouky a bekovky Stetson nebo Luxusní klobouky Borsalino, taky máme svoji kolekci klobouků Carlsbad Hat Co. Pobočky v Karlových Varech a Praze Často je však chápán i jako synonymum mikrogabra. Obr. 1 Ofitická struktura Lištovité plagioklasy jsou geometricky uspořádány, prostory mezi nimi vyplňuje jeden pyroxenový jedinec. Bazalt (dolerit) Bohutín. Obr. 2 Bazalt (dolerit). Glranuloofitická struktura

BIOLOGIE ČLOVĚKA. Biologie člověka - nauka zahrnující několik oborů, které se zabývají lidským tělem.. Antropologie - věda zabývající se původem a vývoje člověka.. Anatomie - zabývá se tvarem a stavbou lidského těla.. Somatologie (soma = tělo) - věda o lidském těle (synonymum k anatomii).. Fyziologie - zabývá se fungováním a funkcí orgánů a soustav Deformace pevného tělesa. Pevné vazby mezi částicemi látky způsobují, že tělesa z těchto látek zachovávají svůj tvar. Ke změně tvaru může dojít působením vnějších sil, čímž dojde ke změně vzájemné polohy částic - částice se od sebe oddálí nebo přiblíží, pootočí se vůči sobě, Nemusí nutně docházet ke změně tvaru, ale může dojít ke. Struktura endotoxinů • Lipopolysacharid (LPS) složený z: • Lipid A - složený z fosforylovaného N-acetylglukosaminového dimeru s 6 až 7 nasycenými mastnými kyselinami • Oligosacharidové jádro - krátký řetězec cukrů • O-antigen (O-polysacharid) - tvořený cca 40 opakujícími se oligosacharidovým Download this file. 19617 lines (19595 with data), 471.1 k zásoby = téměř synonymum OM. představuje: řízení objemu zásob. řízení struktury zásob. řízení míry využívání zásob. metody řízení zásob: široký sortiment (dále jen výběr) Průměrná výše zásob (PZ) Je určena vztahem ( 46 ) diverzifikace odbytu i. Struktura. V chemickém strukturním vzorci lze organické substituenty, například methyl, ethyl nebo aryl zapisovat jako R (nebo R 1, R 2, atd.).Tento generický způsob je založen na R jakožto zkratce slova radikál nebo zbytek (rest), kdy lze nahradit jakoukoli část vzorce, kde to autorovi přijde vhodné. Poprvé použil tento symbol Charles Frédéric Gerhardt v roce 1844

organizace - ABZ slovník českých synony

Dysplasia otomandibularis (synonymum hemifaciální mikrosomie) - vzniká poruchou tvrdých ne bo měkkých tkání, které pocházejí z 1. nebo 2. žaber ního oblouku (dolní čelist, ucho) nebo také struktur, které z žaberních oblouků nepocházejí (lícní kost, spánková kost, zuby, oči, očnice, frontobazální struktury) EN CZ CZ. 3.2 Struktura a fungování systému sociálního bydlení 21 3.2.1 Charakteristika poskytovaného sociálního bydlení 21 Obvykle se jako synonymum k sociálnímu bydlení používá termín sociální nájemní bydlení, ačkoli existují země, ve kte 1) pojem osobnost a její podstata. termínem osobnost zpravidla označujeme člověka se všemi jeho psychickými, biologickými a sociálními znaky (proto také říkáme, že člověk je biopsychosociální jednotka - jednotlivé složky se od sebe nedají oddělit) osobnost je jedinečné, neopakovatelné, dynamické a harmonické. Proaktivní synonymum V lékařstvíeditovat editovat zdroj. Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Synonyma, antonyma a homonyma - Synonyma = slova souznačná • slova hodně blízkého podobného významu • nestejně znějí, jsou.

Voltaren forte 180 g cena, můžete koupit ve 22 slovenských

Synonymum a Šablona · Vidět víc Prales Prales (synonymum pro původní les) ve volnějším (a dnes častěji užívaném) pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura odpovídají poměrům stanoviště, tzn ; Synonymum ke slovu předešlý a další synonyma Datové struktury a algoritmy Význam termínu DP • Termín programování _ v sousloví _dynamické programování nemá standardní význam vytváření počítačového kódu. • Je odvozen z termínu _matematické programování _, což je synonymum pro optimalizaci. • V této interpretaci, slovo program znamená optimální č Armáda má k dispozici první desítky osobních terénních automobilů Toyota Hilux. Do užívání prvních útvarů bude část z nich po oficiálním převzetí předána v úterý

stavba, postava, kostra, struktura - synonym

Prázdniny v Řecku Ester Ledecké (26) pomalu končí a co nevidět se na kempu v Jižní Americe vrhne na zasněžená skaliska, aby se nachystala na náročnou sezonu. Její trenéři mohou být v klidu, dvojnásobná olympijská šampionka přes léto rozhodně nezahálela. Na instagram poslala důkaz Dekorační polštáře pro útulný domov. Dekorační polštáře jsou nejen báječná ozdoba na sedačku, jídelní židle, zahradní židle, ale především synonymum pro fantastický komfort. Polštáře 40x40 cm, polštáře 50x50 cm, podsedáky nebo velké polštáře: jako bytový doplněk vnesou do místnosti útulnost a barvy. (ČsL 4) uvádí synonymum Klíčová slova: magistraliter příprava, aniontový krém, hydrofilní krémy, lamelární struktura. Anion cream in extemporaneous prescription Anionic cream is a pharmacopoeial, but not universal, excipient in the form of a hydrophilic cream (an oil-in-water emulsion) t hat can be. Macropodus opercularis - Rájovec dlouhoploutvý. Popis - Tělo této ryby má na sobě hnědé, modré a červené svislé pruhy. Struktura těla je robustní, delší a ze stran protáhlé. Své jméno dostala rybka podle svých svislých ploutví, které jsou dlouhé. Na skřelích má ryba černou skvrnu, která má červený lem a. Někteří z nás berou chvíle strávené o samotě téměř jako synonymum trestu. Naprosto zbytečně. Samota dokáže obohatit, naučit nás něco nejen o sobě, ale také o ostatních. A může být příslibem šťastnějšího a spokojenějšího života

Stojací lampa BIGHO broušená ocel

ko.cuni.cz, verze 1.0 © 2015-2016 Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakult STRUKTURA MOTIVA ČNÍCH FAKTOR Ů V pot řeba, kdy jej uvádí jako synonymum pro touhu, drive i motiv (Plháková 2004, 368). 1.4 Stimul Pojem, který je t řeba od motivu i pot řeby odlišit je stimul. P ři rozd ělení motivace na vn ější a vnit řní hovo říme o stimulech výhradn ě v oblasti vn ějš Synonymum; Český název - Rájovec dlouhoploutvý čern Popis - Struktura těla, které je tmavohnědé, je robustní, delší a ze stran protáhlé. Své jméno dostala rybka podle svých svislých ploutví, které jsou dlouhé. Na skřelích má ryba černou skvrnu, která má červený lem a zelenavý třpyt.. Synonymum triglyceridy. Neutrální tuky tvořené 3 mastnými kyselinami a glycerolem. Jsou uloženy v tukové (hlavně podkožní) tkáni a představují hlavní energetickou zásobu těla. Liší se zastoupením mastných kyselin v molekule triacylglycerolu. Struktura a funkce lipoproteinů - odborný článek. Odkazy

Dámská bavlněná pyžama: vzhled/struktura - S krajkou. Vše skladem - dnes odesíláme Výměna zboží zdarma až 45 dní Naše slevy si zamilujete Největší výběr velikost Pseudolity (Pseudo satelity) jsou na zemi umístěné rádiové vysílače, které vysílají navigační signály obdobně jako družicová radionavigace. Jejich účelem je doplňovat družicovou radionavigaci a vysílají ve stejných kmitočtových pásmech 1164-1215 MHz, 1215-1300 MHz a 1559-1610 MHz jako družicové systémy. PM Kognitivní sféra člověka: struktura a význam Díky dostupnosti a správnému fungováníV této oblasti mají lidé možnost vnímat, zpracovávat a pamatovat si informace. Jinými slovy, kognitivní sféra je mechanismus, který nám umožňuje naučit se a aplikovat získané poznatky Chci něco dotazovat pomocí dotazu typu SQL: SELECT * FROM users WHERE name LIKE '% m%' Jak toho dosáhnu v MongoDB? Nemohu najít operátora jako v dokumentaci ask První české vydání Upravila Dana Černochová Pfiíruãka Heinz Schuler Benedikt Hell Vydalo Hogrefe - Testcentrum, Praha 2014 ASK - Test deduktivníh