Home

Univerzita třetího věku Dějiny umění

U3V: Katedra dějin uměn

Univerzita třetího věku Seminář dějin uměn

Do 3. třetího ročníku se lze zapsat pouze po absolvování předchozího ročníku, tedy pro přihlášení do 3. ročníku je nutné absolvovat 1. a 2. ročník. Přihlašování do tohoto kurzu na akademický rok 2021/22 bude spuštěno od 16. srpna 2021 od 8.00 hodin Tradice a současný život 3 - Průsečíky dějin a umění. Osnova. Úvod - životní styl a užité umění z naší historie - dochované památky movitého a nemovitého kulturní dědictví, soupisy památek. Přemyslovci a příchod křesťanství - středověké památky z období raného českého státu MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Dějiny umění a vizuální kultury III FORMA, FUNKCE A VÝZNAM UMĚLECKÝCH DĚL Jiří Kroupa a kol

KSseznam: Letohrad

Co je Univerzita třetího věku? Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku Dějiny umění Latinské Ameriky - ANDY 1 (LS) 600 Kč / semestr Dějiny umění Latinské Ameriky - MEZOAMERIKA 1 (ZS) 600 Kč / semestr Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě - 2. ročník 2 600 Kč / semestr Charakteristiky známých osobností 1 (LS) 600 Kč / semestr Jak poslouchat vážnou hudbu IV 1 (ZS) 600 Kč / semest To vše se dozvíte ve studijním oboru Dějiny umění (kunsthistorie)! Posluchačům nabídneme vybrané kapitoly z dějin výtvarného umění: malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura (z období baroka, klasicismu, romantismu, realismu)

Dějiny umění - Kurzy celoživotního vzděláván

 1. Univerzita třetího věku. Univerzita třetího věku (U3V) je zájmově orientovaným programem, který probíhá formou přednášek zaměřených na vzdělávání osob v každém věku, především pak v postproduktivním věku. Fakulty AMU nabízejí takové kurzy U3V, které nejen umožňují hlubší poznání dějin i teorie múzických uměleckých disciplin, ale též účastníkům.
 2. Univerzita třetího věkU 2021/2022 Nabídka vzdělávacích akcí pro akademický rok. 21 22. 2 obsah Dějiny SSSR a sovětské společnosti v sovětských filmech 11 Umění kolem nás z pohledu antropologie a sociologie 17. 3 Letní semestr únor 2021 - květen 2021.
 3. Portál celoživotního vzdělávání. Registrace na kurzy a programy celoživotního vzdělávání a univerzitu třetího věku
Studijní plány pro AR 2020/2021 — Filozofická fakulta

Přeji Vám úspěšné studium v novém akademickém roce Univerzity třetího věku na naší univerzitě. Pokud však hledáte rozptýlení i o letních měsících, dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na venkovní lekci s relaxačním cvičením pro ženy , kterou pro Vás chystám v pondělí 2. srpna 2021 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V) Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+. Přednášejí akademičtí pracovníci i odborníci z praxe. Program je dvouletý, výuka probíhá formou přednášek, cvičení, seminářů, exkurzí. Výuka - zpravidla 2 vyučovací hodiny jednou za dva týdny Počet zobrazení: 164268. 1. Univerzita Karlova v Praze Kompletní informace v informační publikaci Katalog kurzů Univerzity třetího věku (stáhněte si ji), která je k dispozici i v Infomačně-poradenském centru, Celená 13, Praha 1 Www stránky univerzity - informace pod Celoživotním vzděláváním. 2. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta U Opava Univerzita třetího věku (U3V) Tento kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí proniknout hlouběji do tajů fotografie. Seznámíte se od zákonitostí jejího pořízení, přes úpravy fotografie v programu Zoner Photo Studio X až po formy její praktické prezentace

Dějiny umění; Chemie v umění; Dějiny keramiky a technologie; Umění odlitku; ORGANIZACE VÝUKY: Kurzy Univerzity třetího věku probíhají formou přednášek a cvičení, které se konají jednou za 14 dnů ve výukových prostorách VŠB - Technické univerzity Ostrava v Ostravě- Porubě od 14,15 -16,45 Zájem o takzvané univerzity třetího věku (U3V) rok od roku stoupá, zvyšuje se počet účastníků, ale i kurzů, které pro ně univerzity připravují. Přečtěte si anketu: Mít na promoci vlastního vnuka V roce 2010 mohli zájemci na U3V vybírat z 800 vypsaných kurzů, nyní jich je pro ně připravených 1 400 Univerzita třetího věku (zkráceně U3V) nabízí kurzy, které pokrývají široké spektrum oborů - od jazykových kurzů přes studium estetiky, hudebních dějin nebo bylinkářství až po práci na počítači. Kompletní seznam nabízených kurzů. Klub U3 Univerzita třetího věku 2021/2022 Technická univerzita v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Studentská 2 461 17 Liberec 1 Tel.: 485 352 604, 603, 608 Mobily: 603 472 098, 733 783 953 www.cdv.tul.c Slavnostní zahájení Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči (27. 10. 2006) Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Dějiny umění a vizuální kultury (18. 5. 2009) Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Od pravěku do novověku z pohledu archeologie (19. 9. 2012

Umění, objednavatelé a - Masarykova univerzit

 1. Dějiny českého umění, vybrané kapitoly z dějin umění 2 semestry do 30.4.2007 500,-Kč/rok Univerzita třetího věku Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí všem důchodcům vzdělávací a zájmovou odbornou činnost. Vybavení a chod Univerzity třetího věku je financováno z rozvojových programů MŠMT, s přispěním.
 2. Přihlášky na kurzy Univerzity třetího věku přijímáme v těchto obdobích: • na zimní semestr: od 18. dubna 2020 do 13. září 2020 • na letní semestr: od 16. listopadu 2020 do 31. ledna 2021 Prosíme respektujte, že z organizačních důvodů nemohou být akceptovány přihlášky podané mimo výše uvedená období
 3. Univerzita třetího věku 2018/2019 Technická univerzita v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Studentská 2 461 17 Liberec 1 Tel.: 485 352 604, 603, 608 Mobily: 603 472 098, 733 783 953 www.cdv.tul.c
 4. Program CŽV - univerzita třetího věku: 6314: Dějiny dopravy v českých zemích v moderní době: 29.05.2020: 2020/2021: Filozofická fakulta: Ústav románských studií: Program CŽV - univerzita třetího věku: 6235: Druhý život Mistra Jana Husa: 29.05.2020: 2020/2021: Filozofická fakulta: Centrum dalšího vzdělávání: Program.

Univerzita třetího věku. Péče o duchovní rozměr člověka - 3. semestr studia. Trénink paměti - techniky, triky a hrátky s pamětí, aneb nedovolme mozku stárnout. Baroko: umění, architektura, krajina. Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz IV. Rozmanitosti (nejen) z českých dějin a jejich výročí v roce 2020 4.10.2016 v 9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku na Dukelské ulici zahajujeme další, již XIII. blok (zimní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma. Umění rané renesance v Itálii . Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Průvodcem tématu bude Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. 4.10.2016 Počátky, principy a.

U019 Tradice a současný život - Univerzita třetího věk

 1. ných umění, jež se stala druhou fakultou naší Alma mater, která se začala systematicky věnovat vzdělávání seniorů; loni jsme si tak mohli připomenout 30 let existence Uni-verzity třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 2. Název akce CŽV: Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě; Garantující odborná katedra: Filozofická fakulta OU: Anotace: V období 2018-20 realizuje Filozofická fakulta čtyři dvouleté cykly přednášek s tématy: Evroé královské rody, Milovníci umění - sběratelé - mecenáši, Společnost v českých zemích v proměnách času a Vybrané kapitoly z dějin a.
 3. Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zájemci o studium Posluchači Garanti a lektoři Úvodní stránka. Informace o studiu. Rozvrhy. Studijní materiály. Náležitosti studia Dějiny výtvarného umění - ZS 1. ročník. Příloha 1 zde.
 4. Dějiny umění Podmínkou pro zapsání se do cenově zvýhodněných kurzů v rámci univerzity třetího věku je nárok účastníka na starobní důchod. Nabídka kurzů pro rok 2020/202
 5. Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v Českých zemích 2018/2019. Garantující útvar: Katedra cestovního ruchu Garant: akademický malíř Vladimír Netolička Lektor: akademický malíř Vladimír Netolička. Počet semestrů: 6. 1. a 4. semestr Cílem programu je uvedení do problematiky dějin umění

Univerzita třetího věku; Celoživotní vzdělávání Bakalářský studijní program Dějiny umění, který se realizuje ve 4 variantách (studijních plánech): completus (jednooborové studium), maior (víceoborové studium s bakalářskou prací z dějin umění) UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU. Kurz Dějiny antického starověku a antického umění (lektor PhDr. Martin Trefný, Ph.D.). Kurz Hrady známé i neznámé (lektor Mgr. David Mikoláš). Foto Marek Rubeš, 2015. Kurz Hrady známé i neznámé (lektor Mgr. David Mikoláš). Foto Marek Rubeš, 2015 Univerzita třetího věku (U3V) je zájmově orientovaným programem, který probíhá formou přednášek zaměřených na vzdělávání osob v každém věku, především pak v postproduktivním věku. Fakulty AMU nabízejí takové kurzy U3V, které nejen umožňují hlubší poznání dějin i teorie múzických uměleckých disciplin. 16. srpen 2015. ČLOVĚK, KULTURA A UMĚNÍ V PROMĚNÁCH DĚJIN REGIONU Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky a vědomosti ve vědě a umění.Univerzita třetího věku je vzdělávací alternativou netradičního typu určenou pro ty, kdo dále a dobrovolně chtějí.

KSseznam: Ostrava - VŠB - TUO

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - Člověk a umění - 4. semestr Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání určený pro zájemce ve věku 55+. Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách Program Univerzity třetího věku Univerzity Hradec Králové pro akademický rok 2021/2022. Online přednášky - přihláška. Fenomén tygří matky: sociologické perspektivy; Příčiny rizikového chování u dětí a mladistvých . Přednáškové cykly - přihláška. Zimní semestr. Život a boj nativních kultur v Peru, Bolívii a Mexik Virtuální univerzita třetího věku - Dějiny oděvní kultury I. 2013/2014. Procházky světem výtvarného umění - Mgr. Zdeněk Babinec . Spisovatelé pro radost - Mgr. Ladislav Cvíček . Kurs kresby - Mgr. art. Anna Georgiadu . Astronomie - Virtuální univerzita třetího věku . Psychologie pro život - PhDr Univerzita třetího věku je pojem, který je široké veřejnosti dobře znám a uskutečňuje se na většině veřejných vysokých škol České republiky. V řadě měst probíhají i různé další varianty vzdělávání seniorů v klubech seniorů a dalších organizacích. Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých.

Univerzita třetího věku Masarykova univerzit

Virtuální Univerzita třetího věku. 2. Leden 2014 - 20:56 | Vlasta Málková. Sociální komise zahajuje nový projekt - Virtuální Univerzita třetího věku, která umožní starším spoluobčanům vysokoškolské zájmové studium přímo na OÚ Psáry. První setkání proběhne ve čtvrtek 9. ledna ve 14 hod v zasedací místnosti na. Přednáškový cyklus Poklady českého výtvarného umění nabízí studentům Univerzity třetího věku zasvěcené pohledy na klíčové úseky z našich uměleckých dějin. Na titulkem uvozené téma promluví z půdy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy její přední historik a současný prorektor. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Vysoké školy polytechnické Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí Přihláška pro akademický rok 2017/2018 Kurz: Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích (skupina II. - veřejnost) Výukové pracoviště:Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou

Univerzita třetího věku nabízí v novém roce zajímavá

 1. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU ČLOVĚK, KULTURA A UMĚNÍ V PROMĚNÁCH DĚJIN REGIONU Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky a vědomosti ve vědě a umění. Univerzita třetího
 2. Univerzita třetího věku v plenéru Fotografie Organizace programů pro seniory mimo Plzeň a Cheb Studijní obory a předměty pro rok 2006/07 Dějiny výtvarného umění Filosofie Geografie Literatura Přírodní vědy aktivně Kresba v plenéru Práce s PC pro seniory nově Dějiny věd a techniky Fotografování Univerzita třetího.
 3. Novinky Výstavy Univerzita třetího věku Koncerty Bravo Zábřeh Welzlován Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D..

Univerzita třetího věku AM

Oficiální stránky Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity Brno. Fotogalerie: Slavnostní zahájení Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity v Telči (27.10. 2006) Slavnostní zakončení tříletého kurzu U3V: Dějiny umění a vizuální kultury (18. 5. 2009 V době uzavření univerzit pro prezenční studium seniorů v rámci Univerzit třetího věku probíhá výuka v kurzech U3V distanční formou. Zájemci o kurzy realizované touto formou se můžou přihlásit e-mailem na adrese u3v@utb.cz. Informace o distančních kurzech Člověk a zdraví / Psychologie pro 3. věk: studium pro začátečníky a pro pokročilé, přednášky formou.

Kurzy CŽV Portál celoživotního vzděláván

Univerzity třetího věku třídí zájemce, počet posluchačů pravidelně roste. 13. června 2021 15:00. Stárne Česko i Evropa, u seniorů ale v posledních letech roste zájem o vzdělávání na univerzitách třetího věku. Za posledních pět let se počet posluchačů zvýšil o zhruba 10 tisíc. Více je také vypsaných kurzů. Dětská univerzita TF JU; Univerzita třetího věku. Péče o duchovní rozměr člověka - 3. semestr studia; Trénink paměti - techniky, triky a hrátky s pamětí, aneb nedovolme mozku stárnout; Baroko: umění, architektura, krajina; Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz IV UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE - Jazyková výuka - zajišťujeme pomaturitní jazykové studium, jazykové kurzy pro instituce, firmy a veřejnost, překlady a tlumočení, jazykové audity a mezinárodní jazykové zkoušky. Jsme certifikovanám zkouškovým centrem pro mezinárodní jazykové zkoušky z AJ a ŠJ LanguageCert

Univerzita třetího věku - Univerzita Hradec Králov

Dějiny umění. Bc. Bakalářský studijní program Dějiny umění je orientován na studium výtvarného umění a architektury. Studium je koncipováno jako tříleté a probíhá výhradně prezenční formou. Student vedle společného základu projde kurzy, které mu poskytnou hlubší vhled do pozadí vzniku, obsahu, formy a funkce. Patnáct nových kurzů připravila na příští akademický rok Univerzita třetího věku TUL (U3V). Její nabídka se také rozšíří o kurzy zajišťované fakultou zdravotnických studií i fakultou umění a architektury. Poprvé v historii tak před studující předstoupí lektoři ze všech fakult Technické univerzity v Liberci Formou přednášek s digitálními prezentacemi dostanou posluchači informace o dějinách výtvarného umění. Protože se jedná o kurz na pokračování, nyní v zimním semestru bude dokončena kapitola o barokním umění a bude probráno umění rokoka a 19. století v Evropě a u nás. Získaný doklad: Osvědčení o absolvování. Obvyklý název pro tuto oblast celoživotního vzdělávání je univerzita třetího věku (U3V). Posluchači absolvují přednášky a semináře v programech Národní dějiny, Obecné dějiny, Dějiny umění, Základy práva a Cestovní ruch. Tyto programy fungují ve standardním režimu studia Mladá Boleslav: Univerzita třetího věku nabízí v novém roce zajímavá témata 19.08.2019 13:59 Mladoboleslavská univerzita 3. věku a volného času seniorů 25. září slavnostně zahájí 17. akademický rok 2019/2020 v kostele sv

Univerzita třetího věku Kultura Ji

 1. Orgány univerzity Knihovny Budovy a místnosti Aktuálně Kalendář Zpravodajský portál MU Pro média Projděte se naší přítomností i historií . Studenti Zaměstnanci Absolventi Koronavirus.
 2. Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2008/2009 . Č.j. 676/08 V Praze dne 14. dubna 200
 3. otočte prosím UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Vysoké školy polytechnické Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí Přihláška pro akademický rok 2020/2021 Kurz: Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích (skupina I. - uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením

Navazující magisterský studijní program Dějiny umění nabízí výuku specializovaných předmětů z oblasti dějin umění a architektury a památkové péče. Program se více orientuje na problematiku umění 19. a 20. století či roli umění v současném světě. Druhou oblastí, na níž je kladen důraz, je umění regionů. Univerzita třetího věku Valentina Oswalda Ottendorfera ve Svitavách (U3V) vznikla při svitavském gymnáziu v roce 2003. Za dobu své existence si vybudovala solidní postavení mezi vzdělávacími institucemi ve Svitavách a okolí. Dějiny umění: výtvarné umění, hudba, dějiny literatury (garantem je PaedDr. Věra Burešová. Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni rozšiřuje síť svých poboček. K dosavadním patnácti přibydou další dvě - v Sušici a Blovicích. Úplnou novinkou je také možnost on-line studia pěti vybraných předmětů z různých oborů Studujte pro radost s KTF UK a přihlaste se na jeden z našich kurzů pro veřejnost zaměřených na dějiny umění, teologii, historii či literaturu. Každý rok probíhají na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy populární kurzy celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku Univerzita třetího věku ZČU zahájí v září další akademický rok úvodním setkáním dne 6. září 2016 Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické a Ústav celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity zahájí v září 2016 pro zájemce z Chebu další akademický rok Univerzity třetího věku (U3V)

Seznam univerzit třetího věku pro seniory: « Třetí věk

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se může každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v plném invalidním důchodu. Ti se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici Univerzity třetího věku - Základy katolické teologie, Dějiny an- tického starověku a antického umění, Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury a Velcí mistři italské malby Ve druhém ročníku mohou vybírat z oborů Zdravá planeta, Region Zlín, Člověk, kultura a společnost, Vybraná témata z dějin umění a kompozice výtvarného díla, Ekonomie pro praktický život, Dřevo pro život. Posluchačům Univerzity třetího věku nabízí škola také doplňkové semestrální kurzy Univerzitní 8, 301 00 Plzeň strojní, míní Magdalena Edlová. Nouze přitom nebude ani o zajímavé přednášející. Například Dějiny opery studentům přiblíží šéf opery plzeňského Divadla J. K. Tyla Tomáš Pilař. Univerzita třetího věku ZČU je součástí systému celoživotního vzdělávání, které plzeňsk

Celoživotní vzdělávání na SU v Opav

4.10.2016 v 9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku na Dukelské ulici zahajujeme další, již XIII. blok (zimní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma. Umění rané renesance v Itálii . Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s. V zimním semestru 2020/2021 bude otevřen kurz Virtuální univerzity třetího věku Umění rané renesance v Itálii.Jak vyplývá již z názvu, kurz se orientuje na dějiny renesančního umění v období patnáctého století. Místně se odehrává především ve městě Florencie.Studia se mohou účastnit:občané Česk Kapitoly z dějin umění. Garant kurzu: PhDr. Anita Pelánová, PhD. Délka studia: 1 semestr. Obsahové zaměření: V prvních 3 přednáškách bude načrtnut obecný vývoj historismu jako nástroje k legitimování určitých idejí a historické malby jako politického angažmá Univerzita třetího věku. 2007/2008. Garant U3V: PhDr. Josef Maršík, CSc. Přehled dějin amerického umění od velkých předkolumbovských kultur (Aztékové, Inkové, Mayové) přes importovaný tzv. koloniální styl až do současnosti. Zahájení kurzu: říjen 2007

Masarykova univerzita rozšířila nabídku studijních programů pro seniory na Univerzitě třetího věku o Dějiny umění a vizuální kultury. Přihlášky se přijímají od května a již nyní je kapacita téměř zaplněna, řekla manažerka celoživotního vzdělávání Barbora Hašková. Posluchačem Univerzity třetího věku se může stát každý, kdo dosáhl. Opava Univerzita třetího věku (U3V) Gastronomie nejen jako nauka o vztahu kultury a potravy, ale i umění kuchařské nebo kulinářské, someliérské a baristické kurzy pro širokou veřejnost. Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Univerzita třetího věku (U3V) existuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od roku 1994. Dne 19. Dějiny antického starověku a antického umění 200,- Kč 7. Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury 200,- Kč 8. Soudobá etika 200,- Kč 9. Psychologie a sociologie náboženství. Témata kurzů Univerzity 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, pobočka Šternberk 2021 - 2024 plánovaná na další tříleté období: • Vybraná témata z psychologie - PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. • Společnost a umění - prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc

Program celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku Program celoživotního vzdělávání - Přehledné dějiny umění Vyhlášení kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2015/201

Video: Aktuální cyklus - Fakulta materiálově-technologická - VŠB-TU

Označení univerzita třetího věku (U3V) je spojeno se vzdělávacími aktivitami pořádanými veřejnými vysokými školami, které jsou určeny pro osoby důchodového věku se středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou (některé školy na této podmínce netrvají) po ukončení výdělečné činnosti, příp. i. Studium univerzity třetího věku s programem SoLiLL (Self-organised Learning in Later Life, 2000-2002) splnilo naše očekávání. Přidalo nám život k létům, obohatilo nás o nové poznatky a zkušenosti, nabídlo nové kontakty a umožnilo virtuální setkávání se zajímavými lidmi Univerzita třetího věku je určena zájemcům v důchodovém věku, případně invalidním důchodcům či zájemcům v předčasném důchodu, kteří mají zájem o další vzdělávání. Pokud vidíte nadpis Aktuální kurzy a pod ním svítí termín, je možné se na daný kurz přihlásit online Univerzita třetího věku v Příbrami. Dějiny umění/historie. Třísemestrální kurz zaměřený na seznámení se s dějinami umění (pravěké umění, kultura Keltů, starověké Řecko a Řím, románské umění, renesance, baroko, klasicismus, empír, secese, umění 20. století).. Univerzita 3. věku VŠPJ nabízí studium různých kurzů (jazykové, počítačové kurzy, kurz GPS, kurz zaměřený na fotografie, video, grafiku, genealogii atd.). Univerzita třetího věku E-přihlášk

Studentská vědecká konference katedry filozofie FF OU

2012-2019 vedoucí Semináře dějin umění FF MU od 2015 - člen oborové komise doktorského studijního programu Teorie a dějiny výtvarnћho umění FF MU od 2017 - člen Programové rady Univerzity třetího věku FF MU od října 2017 - proděkan pro bakalářskћ a magisterskћ studium FF M Univerzita třetího věku. Titulní stránka; Kurzy; Filozofická fakulta; Univerzita třetího věku; Kategorie kurzů Univerzita třetího věku ZČU v Plzni v čele s doc. Ing. Josefem Průšou (garant U3V ZCU v Plzni) a prezidentem prof. Ing. Romanem Prokopem, CSc. je členem Asociace univerzit třetího věku, tedy občanského sdružení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání určené. Velkou výhodu projektu představuje souběžné zapojení pracovníků z různých oborů (historie, bohemistika, dějiny umění, knihověda, klasická filologie, pravěká, středověká i klasická archeologie), které umožňuje výměnu zkušeností a interdisciplinární přístup ke zkoumané problematice Univerzita třetího věku Dějiny, společnost a kultura v řecko-římském Egyptě Život a doba stavitelů pyramid Egypt a svět východního Středomoří v 1. tisíciletí př. n .l. Imperiální Egypt. Dějiny Nové říše a její úpadek Společnost a kultura starého Egypt

Absolvent programu Dějiny umění a vizuální studia bude schopen prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v kulturních institucích (muzea, galerie, památková péče, nakladatelství, kulturní agentury atp.), ve sdělovacích prostředcích či médiích, popř. ve státní správě a samosprávě i v uměleckém obchodě Studenti Univerzity třetího věku ovšem nepodléhali jen volání dálek. Z jejich iniciativy se na závěr každého školního roku i v jeho průběhu uskutečnily poznávací pěší výlety po Domažlicku. Jaroslava Wollerová, Jan Pek. Fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii - ostatní - U3V Dějiny výtvarného umění. Dotisk, Rubico Olomouc 1998, ISBN: 80-85839-25-3 Dotisk, Rubico Olomouc 1998, ISBN: 80-85839-25-3 BIRGUS Vladimir, MLČOCH Jan. Česká fotografie 20. století , UPM, KANT, Praha 200

Živá tapeta android, krby tak skutečné, budou tát vaše

Přehled kurzů Univerzity třetího věku Fakulta (termín podání přihlášky) Název kurzu Délka kurzu Církevní a obecné dějiny. 1 semestr Teorie a praxe gregoriánského chorálu. 2 semestry Úvod do filozofie. 1 semestr Úvod do Nového zákona. 1 semestr Úvod do Starého zákona. 1 semestr Základy katechetických metod. blokové. Univerzita 3. věku. Mezigenerační centrum Jesenice - klub, z.s. působí jako konzultační středisko Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze (dále jen U3V) pro seniory města Jesenice již od roku 2016. Kurzy cyklu Svět okolo nás jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují bio-psycho-sociální. Virtuální univerzita třetího věku 50+ nabízí kurz. Umění rané renesance v Itálii. Garant: Česká zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem.

Studující v univerzitách třetího věku mají trvalý zájem o témata, která se týkají zdraví a zdravého životního stylu, předcházení nemocem, o témata z historie národních i světových dějin, dále o umění a dějiny umění, psychologii, cizí jazyky a informační a komunikační technologie Fakulta umění Ostravská univerzita Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. telefon: +420 597 092 902 +420 553 462 902 . e-mail: Č: 61988987, DIČ: CZ6198898 Pětatřicet odvážlivců čerstvě začíná studovat Univerzitu třetího věku v Hlučíně. V pátek 23 února v obřadní síni hlučínské radnice na imatrikulaci prozradili, že se většinou nejvíce těší na dějiny umění. Tentýž den třináct čerstvých absolventů dvouletého studia na promoci převzalo diplom. Všichni se shodli, že vedle vědomostí je při studiu v. Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Úvod do genealogie a její dějiny. 2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě. 3. O matrikách. 4. Využití archivních materiálů ke studiu. Univerzita třetího věku 2017/2018. KURZ. ČASOVÁ DOTACE. CENA člen SD/ostatní Dějiny umění. 60 minut. 500 Kč/600 Kč.

Univerzita třetího věku je volbou pro stále více důchodců, kteří chtějí být duševně aktivní. Nejde zde totiž jenom o učení, ale také o vzájemnou komunikaci jak s přednášejícími, tak s ostatními posluchači, řekla tajemnice univerzity Magdalena Edlová. Přednášky probíhají pod vedením zkušených akademiků. vzdělávání a Univerzity třetího věku. S každým studentem přichází do našeho společenství jedinečná nová osoba se svým jedinečným příběhem a schopností přispět ke vzájem- a dějiny umění a kultury, Historické vědy a Humanitní studia Univerzita třetího věku 2.0 Ondřej Chrobák manuál červen 2021. Lockdown je simulátor důchodu. Minimálně stereotypních představ o důchodu. Nemusíte chodit do práce. Ven vylezete jen nakoupit jídlo. Obědy vám vozí v plastovém ešusu Univerzita třetího věku UJEP v Ústí nad Labem - nabídka kurzů 2019 - 2021 podrobně Umění a kultura (UK) kód UK 1 Duševní trénink hrou pro začátečníky - bridž Ing. Jiří Křivánek, Ph.D. Duševní trénink hrou pro začátečníky - bridž (kód UK 1) Trénování myšlení, postřehu, kombinatoriky to vš VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU SE ZAHÁJENÍM V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019 Kód: RR č. 16/2018 Číslo strany: 3/3 osobnostech, a to nejen z pohledu jejich významu pro dějiny, ale také ve spojení s legendami a jejich konkrétním životem. Itálie jako významná destinace cestovního ruchu - 2 semestrální výuka. Široké. Obsah vzdělávání. V současnosti se Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě realizuje v následujících kurzech: Základní kurz U3V - čtyřsemestrový víceoborový kurz, jehož jednotlivé přednáškové cykly zahrnují témata o přírodě, zdraví, společnosti a umění. Nástavbový kurz U3V - čtyřsemestrové.